Skip to main content
Domovská stránka » Tabu » STÓMIA NEZNAMENÁ KONIEC SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA
ADVERTORIAL

EVA BEŇOVÁ

chirurgia, FNsP Žilina

Čo je stómia?

Stómia je umelé vyústenie dutého orgánu na povrch tela. Existujú rôzne typy stómií, záleží, kde je umiestnená, na aký čas a ako je chirurgicky vytvorená. Podľa umiestnenia môžeme stómie rozdeliť na kolostómiu (vývod z hrubého čreva) a ileostómiu (vývod z tenkého čreva). Podľa času, na ktorú je stómia vytvorená, rozoznávame dočasnú stómiu, kedy je vývod vytvorený na prechodný čas, pokiaľ ochorenie ustúpi, a tiež trvalú stómiu – v tomto prípade je z dôvodu závažného ochorenia vývod vytvorený nezvratne a stomik má vývod do konca života.

Kto je stomický pacient?

Stomický pacient je človek s dočasne alebo trvalo vyvedeným črevom. U týchto ľudí dochádza k zmene vyprázdňovania stolice neprirodzenou cestou, čo je určitý zásah do ich každodenného života. Vďaka rýchlemu rozvoju medicíny a obrovskému množstvu stomických pomôcok môžu stomici viesť plnohodnotný život.

Prečo musia pacienti používať stomické vrecká?

Keď som v roku 1990 nastúpila na chirurgické oddelenie, v mojej náplni práce bola aj starostlivosť o stomického pacienta. Čo to obnášalo? Neskutočné množstvo vaty, gázy, pasty, igelitových vreciek a stomický opasok, ktorý bol veľký a tlačil. Preto ho vtedy pacienti nazývali „jánošíkov opasok“.

Nebola možnosť výberu stomického vrecka tak, aby pacientovi stolica nepodtekala a okolie kože sa nezapálilo. V súčasnosti existujú rôzne typy stomických vreciek, preto vieme pre pacienta vybrať presne také, ktoré bude pasovať na jeho profil brucha, lebo nie každá stómia je rovnaká. Stomické vrecká sú dnes malé a určite aj diskrétne.

Dokáže pacient so stómiou žiť bežný život a venovať sa rôznym, hoci aj športovým aktivitám?

Určite áno. Na stomickej ambulancii sa stretávam so stomikmi, pri ktorých neraz zabúdam, že majú vyvedenú stómiu. Rozprávajú zážitky z cestovania, dovoleniek, rôznych rodinných a spoločenských udalostí. Chodia do práce, športujú, plávajú, venujú sa svojim koníčkom. Vďaka rôznym iným zdravotným pomôckam dokážu aj naďalej fungovať a spoznávať nepoznané. Stómia neznamená koniec spoločenského či iného života.

Ako vplýva stómia na každodenný život pacienta?

U stomikov je po operácii dôležitá starostlivosť o okolie vývodu. Keďže stomické vrecko sa lepí, toto okolie nesmie byť zapálené ani nijak porušené. Veľmi dôležitá je preto hygiena a pravidelná výmena stomického vrecka. Následne treba dodržiavať aj životosprávu. Stomici zväčša môžu jesť všetko, pokiaľ nemajú nejaké dietetické obmedzenia. Keďže však u nich dochádza k samovoľnému vylučovaniu stolice a plynov, nedokážu to potlačiť, určite je vhodné zvážiť, koľko a čo zjedia pred nejakou spoločenskou udalosťou.

Na stomickej ambulancii sa stretávam so stomikmi, pri ktorých neraz zabúdam, že majú vyvedenú stómiu. Rozprávajú zážitky z cestovania, dovoleniek, rôznych rodinných a spoločenských udalostí.

Veľmi dôležitá je aj edukácia stomickou sestrou či už pred operáciou, počas hospitalizácie a návštevy stomických ambulancií po prepustení z nemocnice. Pomáhame po každej stránke vrátiť sa čo najskôr do bežného života, k svojej práci, záľubám, koníčkom. Dôležité je totiž nezostať sám so svojím „problémom“.

Next article
Domovská stránka » Tabu » STÓMIA NEZNAMENÁ KONIEC SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA
Tabu

Koenzým Q10: Čo naozaj robí v našom tele a prečo je životne dôležitý?

Koenzým Q10 je dôležitá látka podobná vitamínu (pôvodne nazývaná vitamín Q) potrebná na správnu funkciu mnohých orgánov a chemických reakcií v tele. Vo vysokých koncentráciách existuje v srdci, mozgu, obličkách, pečeni, svaloch, pankrease a štítnej žľaze. Pomáha zásobovať bunky energiou.

Energia

Jednou z kľúčových rolí koenzýmu Q10 v tele je energetický metabolizmus. Hlavná časť bunkovej energetickej produkcie sa deje vo vnútornej membráne mitochondrií, elektrárne bunky. Q10 je dôležitá zložka reťazca prenosu elektrónov v mitochondriálnom dýchaní. Vzhľadom na životne dôležitú úlohu, ktorú zohráva vo výrobe bunkovej energie, sa ukázalo, že malé zmeny hladín Q10 v mitochondriách majú významný vplyv na rýchlosť bunkového dýchania. Takže nedostatok CoQ10 môže viesť k poklesu energetickej hladiny a zníženiu výdrže.

Nejznámejšie účinky koenzýmu Q10:

• spomaľovanie procesov starnutia,

• má antiaterogénny efekt (zmenšuje veľkosť aterosklerotických plátov),

• vhodný po IM (infarkt myokardu) a pri dysfunkcii ľavej srdcovej komory,

• znižuje výskyt angíny pectoris u kardiakov,

• vplyv na motilitu spermií u mužov (aj pri neplodnosti mužov),

• pôsobí na imunitný systém, zvyšuje odolnosť organizmu voči stresu,

• chráni pred vznikom rakoviny, je prvým antioxidantom, ktorý eliminuje voľné radikály nachádzajúce sa intracelulárne (vo vnútri buniek),

• celkový zdroj energie pre každú bunku v organizme.

• Výrazne pomáha pri rôznych neurodegeneratívnych ochoreniach (Parkinsonova, Alzheimerova choroba)

Kardiovaskárne ochorenia

Bremeno kardiovaskulárnych a metabolických chorôb sa každým rokom zvyšuje. Aj keď sa podmienky pre pacientov v priebehu rokov výrazne zlepšili, zďaleka ešte nie sú dokonalé. S ohľadom na toto všetko sú potrebné nové metódy prevencie a liečby. Koenzým Q10 (CoQ10) je podstatnou zložkou ľudského tela. Existuje stále viac dôkazov, že COQ10 je úzko spojená s kardio-metabolickými poruchami. Jeho doplnok môže byť užitočný pri rôznych chronických a akútnych poruchách. Dopĺňanie koenzýmu Q10 významne zlepšuje aktivitu srdcových buniek popri užívaní statínov po prekonanom infarkte.

Za posledných 30 rokov sa uskutočnili tisíce štúdií, ktoré uverejňovali prínos Q10 pre udržanie optimálneho zdravia a zdravého starnutia.

Imunita a starnutie

Ako silný antioxidant Q10 zabraňuje tvorbe voľných radikálov, posilňuje imunitný systém a podporuje odolnosť voči chorobám. Za posledných 30 rokov sa uskutočnili tisíce štúdií, ktoré uverejňovali prínos Q10 pre udržanie optimálneho zdravia a zdravého starnutia.

Hladina cukru v krvi

Narušená funkcia mitochondrií zhoršuje inzulínovú rezistenciu. Čo to znamená? Koenzým Q10 zlepšuje fungovanie inzulínových receptorov v bunkách, čo zvyšuje ich citlivosť na hormón inzulín a pomáha regulovať hladinu cukru v krvi.

Barny’s Koenzým Q10 dual je výživový doplnok s obsahom vysokokvalitného japonského koenzýmu a koenzýmu Q10 vo forme mikročastíc, pre lepšiu a efektívnejšiu vstrebateľnosť do organizmu.

Neurodegeneratívne ochorenia

Neurodegeneratívne ochorenia sa dávajú do spojitosti s mitochondriálnou dysfunkciou. Nukleové kyseliny, môžu tak ako lipidy a proteíny, podliehať oxidačnému stresu a mitochondriálna DNA je v dôsledku umiestnenia v blízkosti tvorby reaktívnych foriem kyslíka náchylnejšia na poškodenie. Viacerí autori preto skúmali rolu antioxidantov, vrátane CoQ10, v prevencii neurodegeneratívnych ochorení. Je preukázané, že CoQ10 vykazuje neuroprotektívne vlastnosti, môže chrániť neuróny pred poškodením. To vysvetľuje, prečo by CoQ10 mohol mať potenciál byť využívaný pri terapii neurodegeneratívnych porúch.

Q – Symbio je názov medzinárodnej kardiologickej štúdie z roku 2014 publikovanej v časopise Journal of the American College of Cardiology. Mortensen et al. si dali za cieľ zhodnotiť účinnosť CoQ10 u 420 pacientov so stredne závažným až závažným srdcovým zlyhávaním. Pacienti boli rozdelení do skupín, pričom jedna spolu so štandardnou liečbou užívala počas 2 rokov denne 300 mg CoQ10 a druhá neúčinné placebo. U skupiny užívajúcej koenzým Q10 došlo k 43% zníženiu úmrtnosti a k zníženiu počtu hospitalizácií. Výsledky ukazujú, že liečba s CoQ10 spolu so štandardnou terapiou je u týchto pacientov bezpečná, dobre znášaná a spájaná so znížením symptómov (hodnotené podľa klasifikácie NYHA).


Prečítajte si tiež: ČO JE HĹBKOVÁ ŽILOVÁ TROMBÓZA?

Next article