Skip to main content
Domovská stránka » Tabu » SEX A RAKOVINA
Tabu

SEX A RAKOVINA

V spojení s:
Foto: Adobe Stock
V spojení s:
Foto: Adobe Stock

MGR. KATARÍNA KLINCOVÁ

Onkopsychologička
Programová manažérka Ligy proti rakovine

Nielen samotný fakt, že človek má onkologické ochorenie, ale aj jeho liečenie môžu výrazne zmeniť postoj k sexu a intímnemu styku. V praxi, žiaľ, nie veľa lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, s ktorými onkologickí pacienti prídu do styku, s nimi aktívne diskutuje o sexuálnych problémoch. 

Na Slovensku pribudne každoročne vyše 30 000 ľudí s diagnózou rakovina. Jej dôsledky a dopad v psychosociálnej rovine Liga proti rakovine zmierňuje už 30 rokov. Rovnako sprostredkovala informácie o téme, ktorá stále zostáva skôr tabu.

„Hoci hovoriť o problémoch v sexuálnej oblasti sa môže spájať s pocitmi hanby, je dôležité túto tému otvárať aj v prípade onkologického ochorenia, ktoré so sebou často prináša problémy v tejto oblasti. Sexuálny život má významný dopad na prežívanie kvality života. Aj napriek ochoreniu a náročnej liečbe je stále možné žiť kvalitný sexuálny život, preto neváhajte otvoriť túto tému s vaším ošetrujúcim lekárom, prípadne iným odborníkom. Pomôcť môže tak lekár, ako aj sexuológ alebo aj psychológ,“ hovorí Mgr. Katarína Klincová, onkopsychologička a projektová manažérka Siete onkopsychológov Ligy proti rakovine. 

Fyzické zmeny

Rakovina a jej liečba môžu ovplyvniť fyzickú schopnosť mať sex. Bežné fyzické zmeny zahŕňajú:

U žien: vaginálna suchosť, ťažký alebo bolestivý sexuálny styk, zúženie alebo atrofia (zmenšenie, zníženie funkcie) vagíny; 

U mužov: erektilná dysfunkcia, poruchy ejakulácie; 

Obe pohlavia: únava, strata plodnosti, strata túžby, zmeny sexuálnej citlivosti a schopnosti reagovať, bolestivý pohlavný styk, neschopnosť orgazmu a/alebo rozdielna kvalita uspokojenia, inkontinencia moču alebo stolice, stómia (umelý vývod), zmeny tela.

Psychosociálne účinky na zdravie

Na duševnom zdravísav dôsledku samotnej choroby, alebo súvisiacej liečby, môžu prejaviťnasledovné psychosociálne účinky: úzkosť a strach; stres a depresia; spoločenské utiahnutie; zmeny v obraze seba, nízka sebaúcta alebo sebavedomie; rôzne emocionálne reakcie a pocity (zmeny nálady, smútok, hnev, vina, hanba, neistota a vylúčenie, neistota); zmenený alebo narušený vzťah s vašimi partnermi; strata túžby.

Napíšte si svoje otázky a obavy

Či ste slobodní, alebov partnerskom vzťahu, je dôležité požiadať o informácie a podporu týkajúcu sa vášho sexuálneho zdravia a života. Je to obzvlášť dôležité pred začiatkom liečby, pretože to môže určiť, ktorý liečebný postup bude pre vás najlepší. Predtým, ako pôjdete na konzultáciu, porozmýšľajte o svojich konkrétnych problémoch a napíšte si svoje otázky a obavy.

  • Je normálne, že v dôsledku liečby pociťujem sexuálne zmeny? 
  • Aké účinky môže mať liečba na môj sexuálny život a aké môžu byť následky po ukončení liečby?
  • Je normálne, že liečba ovplyvňuje moju sexuálnu túžbu? Vráti sa mi sexuálna túžba?
  • Čo mám robiť, ak mám vaginálnu suchosť/erektilnú dysfunkciu? 
  • Čo mám robiť, ak počas pohlavného styku pociťujem bolesť? 
  • Čo môže urobiť môj sexuálny partner, aby som sa cítil/a pohodlnejšie? 
  • Ako môže rakovina ovplyvniť sebaobraz a sexuálne zdravie? 
  • S kým môžem podrobnejšie hovoriť o týchto otázkach/obavách? 
  • Môžem so svojím partnerom získať profesionálnu pomoc pri sexuálnych problémoch? Kde? Kde nájdem relevantné informácie na internete?

Bezplatná pomoc

Bezplatnú pomoc poskytuje onkologickým pacientom a ich blízkym Liga proti rakovine. Viac na www.lpr.sk

Next article
Domovská stránka » Tabu » SEX A RAKOVINA
Tabu

AKO POMÁHA KOENZÝM Q10 VÁŠMU TELU?

Koenzým Q10: Čo naozaj robí v našom tele a prečo je životne dôležitý?

Koenzým Q10 je dôležitá látka podobná vitamínu (pôvodne nazývaná vitamín Q) potrebná na správnu funkciu mnohých orgánov a chemických reakcií v tele. Vo vysokých koncentráciách existuje v srdci, mozgu, obličkách, pečeni, svaloch, pankrease a štítnej žľaze. Pomáha zásobovať bunky energiou.

Energia

Jednou z kľúčových rolí koenzýmu Q10 v tele je energetický metabolizmus. Hlavná časť bunkovej energetickej produkcie sa deje vo vnútornej membráne mitochondrií, elektrárne bunky. Q10 je dôležitá zložka reťazca prenosu elektrónov v mitochondriálnom dýchaní. Vzhľadom na životne dôležitú úlohu, ktorú zohráva vo výrobe bunkovej energie, sa ukázalo, že malé zmeny hladín Q10 v mitochondriách majú významný vplyv na rýchlosť bunkového dýchania. Takže nedostatok CoQ10 môže viesť k poklesu energetickej hladiny a zníženiu výdrže.

Nejznámejšie účinky koenzýmu Q10:

• spomaľovanie procesov starnutia,

• má antiaterogénny efekt (zmenšuje veľkosť aterosklerotických plátov),

• vhodný po IM (infarkt myokardu) a pri dysfunkcii ľavej srdcovej komory,

• znižuje výskyt angíny pectoris u kardiakov,

• vplyv na motilitu spermií u mužov (aj pri neplodnosti mužov),

• pôsobí na imunitný systém, zvyšuje odolnosť organizmu voči stresu,

• chráni pred vznikom rakoviny, je prvým antioxidantom, ktorý eliminuje voľné radikály nachádzajúce sa intracelulárne (vo vnútri buniek),

• celkový zdroj energie pre každú bunku v organizme.

• Výrazne pomáha pri rôznych neurodegeneratívnych ochoreniach (Parkinsonova, Alzheimerova choroba)

Kardiovaskárne ochorenia

Bremeno kardiovaskulárnych a metabolických chorôb sa každým rokom zvyšuje. Aj keď sa podmienky pre pacientov v priebehu rokov výrazne zlepšili, zďaleka ešte nie sú dokonalé. S ohľadom na toto všetko sú potrebné nové metódy prevencie a liečby. Koenzým Q10 (CoQ10) je podstatnou zložkou ľudského tela. Existuje stále viac dôkazov, že COQ10 je úzko spojená s kardio-metabolickými poruchami. Jeho doplnok môže byť užitočný pri rôznych chronických a akútnych poruchách. Dopĺňanie koenzýmu Q10 významne zlepšuje aktivitu srdcových buniek popri užívaní statínov po prekonanom infarkte.

Za posledných 30 rokov sa uskutočnili tisíce štúdií, ktoré uverejňovali prínos Q10 pre udržanie optimálneho zdravia a zdravého starnutia.

Imunita a starnutie

Ako silný antioxidant Q10 zabraňuje tvorbe voľných radikálov, posilňuje imunitný systém a podporuje odolnosť voči chorobám. Za posledných 30 rokov sa uskutočnili tisíce štúdií, ktoré uverejňovali prínos Q10 pre udržanie optimálneho zdravia a zdravého starnutia.

Hladina cukru v krvi

Narušená funkcia mitochondrií zhoršuje inzulínovú rezistenciu. Čo to znamená? Koenzým Q10 zlepšuje fungovanie inzulínových receptorov v bunkách, čo zvyšuje ich citlivosť na hormón inzulín a pomáha regulovať hladinu cukru v krvi.

Barny’s Koenzým Q10 dual je výživový doplnok s obsahom vysokokvalitného japonského koenzýmu a koenzýmu Q10 vo forme mikročastíc, pre lepšiu a efektívnejšiu vstrebateľnosť do organizmu.

Neurodegeneratívne ochorenia

Neurodegeneratívne ochorenia sa dávajú do spojitosti s mitochondriálnou dysfunkciou. Nukleové kyseliny, môžu tak ako lipidy a proteíny, podliehať oxidačnému stresu a mitochondriálna DNA je v dôsledku umiestnenia v blízkosti tvorby reaktívnych foriem kyslíka náchylnejšia na poškodenie. Viacerí autori preto skúmali rolu antioxidantov, vrátane CoQ10, v prevencii neurodegeneratívnych ochorení. Je preukázané, že CoQ10 vykazuje neuroprotektívne vlastnosti, môže chrániť neuróny pred poškodením. To vysvetľuje, prečo by CoQ10 mohol mať potenciál byť využívaný pri terapii neurodegeneratívnych porúch.

Q – Symbio je názov medzinárodnej kardiologickej štúdie z roku 2014 publikovanej v časopise Journal of the American College of Cardiology. Mortensen et al. si dali za cieľ zhodnotiť účinnosť CoQ10 u 420 pacientov so stredne závažným až závažným srdcovým zlyhávaním. Pacienti boli rozdelení do skupín, pričom jedna spolu so štandardnou liečbou užívala počas 2 rokov denne 300 mg CoQ10 a druhá neúčinné placebo. U skupiny užívajúcej koenzým Q10 došlo k 43% zníženiu úmrtnosti a k zníženiu počtu hospitalizácií. Výsledky ukazujú, že liečba s CoQ10 spolu so štandardnou terapiou je u týchto pacientov bezpečná, dobre znášaná a spájaná so znížením symptómov (hodnotené podľa klasifikácie NYHA).


Prečítajte si tiež: ČO JE HĹBKOVÁ ŽILOVÁ TROMBÓZA?

Next article