Domovská stránka » Tabu » SEX A RAKOVINA
Tabu

SEX A RAKOVINA

V spojení s:
Foto: Adobe Stock
V spojení s:
Foto: Adobe Stock

MGR. KATARÍNA KLINCOVÁ

Onkopsychologička
Programová manažérka Ligy proti rakovine

Nielen samotný fakt, že človek má onkologické ochorenie, ale aj jeho liečenie môžu výrazne zmeniť postoj k sexu a intímnemu styku. V praxi, žiaľ, nie veľa lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, s ktorými onkologickí pacienti prídu do styku, s nimi aktívne diskutuje o sexuálnych problémoch. 

Na Slovensku pribudne každoročne vyše 30 000 ľudí s diagnózou rakovina. Jej dôsledky a dopad v psychosociálnej rovine Liga proti rakovine zmierňuje už 30 rokov. Rovnako sprostredkovala informácie o téme, ktorá stále zostáva skôr tabu.

„Hoci hovoriť o problémoch v sexuálnej oblasti sa môže spájať s pocitmi hanby, je dôležité túto tému otvárať aj v prípade onkologického ochorenia, ktoré so sebou často prináša problémy v tejto oblasti. Sexuálny život má významný dopad na prežívanie kvality života. Aj napriek ochoreniu a náročnej liečbe je stále možné žiť kvalitný sexuálny život, preto neváhajte otvoriť túto tému s vaším ošetrujúcim lekárom, prípadne iným odborníkom. Pomôcť môže tak lekár, ako aj sexuológ alebo aj psychológ,“ hovorí Mgr. Katarína Klincová, onkopsychologička a projektová manažérka Siete onkopsychológov Ligy proti rakovine. 

Fyzické zmeny

Rakovina a jej liečba môžu ovplyvniť fyzickú schopnosť mať sex. Bežné fyzické zmeny zahŕňajú:

U žien: vaginálna suchosť, ťažký alebo bolestivý sexuálny styk, zúženie alebo atrofia (zmenšenie, zníženie funkcie) vagíny; 

U mužov: erektilná dysfunkcia, poruchy ejakulácie; 

Obe pohlavia: únava, strata plodnosti, strata túžby, zmeny sexuálnej citlivosti a schopnosti reagovať, bolestivý pohlavný styk, neschopnosť orgazmu a/alebo rozdielna kvalita uspokojenia, inkontinencia moču alebo stolice, stómia (umelý vývod), zmeny tela.

Psychosociálne účinky na zdravie

Na duševnom zdravísav dôsledku samotnej choroby, alebo súvisiacej liečby, môžu prejaviťnasledovné psychosociálne účinky: úzkosť a strach; stres a depresia; spoločenské utiahnutie; zmeny v obraze seba, nízka sebaúcta alebo sebavedomie; rôzne emocionálne reakcie a pocity (zmeny nálady, smútok, hnev, vina, hanba, neistota a vylúčenie, neistota); zmenený alebo narušený vzťah s vašimi partnermi; strata túžby.

Napíšte si svoje otázky a obavy

Či ste slobodní, alebov partnerskom vzťahu, je dôležité požiadať o informácie a podporu týkajúcu sa vášho sexuálneho zdravia a života. Je to obzvlášť dôležité pred začiatkom liečby, pretože to môže určiť, ktorý liečebný postup bude pre vás najlepší. Predtým, ako pôjdete na konzultáciu, porozmýšľajte o svojich konkrétnych problémoch a napíšte si svoje otázky a obavy.

  • Je normálne, že v dôsledku liečby pociťujem sexuálne zmeny? 
  • Aké účinky môže mať liečba na môj sexuálny život a aké môžu byť následky po ukončení liečby?
  • Je normálne, že liečba ovplyvňuje moju sexuálnu túžbu? Vráti sa mi sexuálna túžba?
  • Čo mám robiť, ak mám vaginálnu suchosť/erektilnú dysfunkciu? 
  • Čo mám robiť, ak počas pohlavného styku pociťujem bolesť? 
  • Čo môže urobiť môj sexuálny partner, aby som sa cítil/a pohodlnejšie? 
  • Ako môže rakovina ovplyvniť sebaobraz a sexuálne zdravie? 
  • S kým môžem podrobnejšie hovoriť o týchto otázkach/obavách? 
  • Môžem so svojím partnerom získať profesionálnu pomoc pri sexuálnych problémoch? Kde? Kde nájdem relevantné informácie na internete?

Bezplatná pomoc

Bezplatnú pomoc poskytuje onkologickým pacientom a ich blízkym Liga proti rakovine. Viac na www.lpr.sk

Ďalší článok