Skip to main content
Domovská stránka » Tabu » PRESTÁVATE FAJČIŤ? OPLATÍ SA VYHLADAŤ ODBORNÚ POMOC
Tabu

PRESTÁVATE FAJČIŤ? OPLATÍ SA VYHLADAŤ ODBORNÚ POMOC

Závislosť od tabaku je jednou s najrozšírenejších diagnóz a mnohí fajčiari sú vo svojom snažení prestať fajčiť roky neúspešní.

PROF. MUDR. EVA KRÁLÍKOVÁ, CSC.

Centrum pre závislých od tabaku 1. LF UK a VFN

O tom, ako zvládnuť svoju závislosť, sme sa rozprávali s prof. MUDr. Evou Králíkovou, CSc., z Centra pre závislých od tabaku 1. LF UK a VFN.

Veľa ľudí si želá prestať fajčiť. Aký majú urobiť prvý krok?

Rozhodnúť sa, rozhýbať sa, neodkladať to. Rozhodovanie trvá, bohužiaľ, väčšinou roky, fajčiari majú v priebehu života priemerne desiatky neúspešných pokusov.

Aké sú možnosti odvykania? Kedy je možné prestať sám a kedy treba navštíviť lekára?

Každý spôsob, ktorý vedie k odloženiu cigariet, je dobrý. Pokus bez pomoci má však len malú úspešnosť, po roku nefajčí 3–5 % ľudí. Intervencia lekára spojená s užívaním liekov na potlačenie abstinenčných príznakov môže byť až desaťkrát účinnejšia. Teda ak sa niekomu chce prestať, oplatí sa vyhľadať odbornú pomoc.

Aké sú, podľa vašich skúseností, najčastejšie dôvody a motivácie, aby človek prestal fajčiť?

Zdravie, peniaze, spoločnosť či rodina, pocit závislosti a otroctva, ale napríklad aj pes – aby žil dlhšie, aby ku mne chodil… dôvody sú rôzne. Naším Centrom pre závislých od tabaku prešlo asi 7 000 fajčiarov a vidíme, že dôvody môžu byť rôznorodé, hlavné je, keď si fajčiar naozaj želá prestať fajčiť.

Čo je, podľa vás, kľúčom k úspechu?

Radosť („Konečne som sa toho zbavil/a!“). Keď prevažuje nostalgia („Som chudák, že nemôžem fajčiť.“), dopadne to pravdepodobne zle. Zásadné je teda užívať si slobodu a úľavu, že sa to konečne podarilo.

Čo by ste odkázali tým, ktorí sa rozhodujú vydať na cestu života bez cigariet?

Neprestávajte prestávať!

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Aflofarm
Aflofarm Slovakia s.r.o. Zelená 2C/X3,
97404
Banská Bystrica

Next article
Domovská stránka » Tabu » PRESTÁVATE FAJČIŤ? OPLATÍ SA VYHLADAŤ ODBORNÚ POMOC
Tabu

AKO POMÁHA KOENZÝM Q10 VÁŠMU TELU?

Koenzým Q10: Čo naozaj robí v našom tele a prečo je životne dôležitý?

Koenzým Q10 je dôležitá látka podobná vitamínu (pôvodne nazývaná vitamín Q) potrebná na správnu funkciu mnohých orgánov a chemických reakcií v tele. Vo vysokých koncentráciách existuje v srdci, mozgu, obličkách, pečeni, svaloch, pankrease a štítnej žľaze. Pomáha zásobovať bunky energiou.

Energia

Jednou z kľúčových rolí koenzýmu Q10 v tele je energetický metabolizmus. Hlavná časť bunkovej energetickej produkcie sa deje vo vnútornej membráne mitochondrií, elektrárne bunky. Q10 je dôležitá zložka reťazca prenosu elektrónov v mitochondriálnom dýchaní. Vzhľadom na životne dôležitú úlohu, ktorú zohráva vo výrobe bunkovej energie, sa ukázalo, že malé zmeny hladín Q10 v mitochondriách majú významný vplyv na rýchlosť bunkového dýchania. Takže nedostatok CoQ10 môže viesť k poklesu energetickej hladiny a zníženiu výdrže.

Nejznámejšie účinky koenzýmu Q10:

• spomaľovanie procesov starnutia,

• má antiaterogénny efekt (zmenšuje veľkosť aterosklerotických plátov),

• vhodný po IM (infarkt myokardu) a pri dysfunkcii ľavej srdcovej komory,

• znižuje výskyt angíny pectoris u kardiakov,

• vplyv na motilitu spermií u mužov (aj pri neplodnosti mužov),

• pôsobí na imunitný systém, zvyšuje odolnosť organizmu voči stresu,

• chráni pred vznikom rakoviny, je prvým antioxidantom, ktorý eliminuje voľné radikály nachádzajúce sa intracelulárne (vo vnútri buniek),

• celkový zdroj energie pre každú bunku v organizme.

• Výrazne pomáha pri rôznych neurodegeneratívnych ochoreniach (Parkinsonova, Alzheimerova choroba)

Kardiovaskárne ochorenia

Bremeno kardiovaskulárnych a metabolických chorôb sa každým rokom zvyšuje. Aj keď sa podmienky pre pacientov v priebehu rokov výrazne zlepšili, zďaleka ešte nie sú dokonalé. S ohľadom na toto všetko sú potrebné nové metódy prevencie a liečby. Koenzým Q10 (CoQ10) je podstatnou zložkou ľudského tela. Existuje stále viac dôkazov, že COQ10 je úzko spojená s kardio-metabolickými poruchami. Jeho doplnok môže byť užitočný pri rôznych chronických a akútnych poruchách. Dopĺňanie koenzýmu Q10 významne zlepšuje aktivitu srdcových buniek popri užívaní statínov po prekonanom infarkte.

Za posledných 30 rokov sa uskutočnili tisíce štúdií, ktoré uverejňovali prínos Q10 pre udržanie optimálneho zdravia a zdravého starnutia.

Imunita a starnutie

Ako silný antioxidant Q10 zabraňuje tvorbe voľných radikálov, posilňuje imunitný systém a podporuje odolnosť voči chorobám. Za posledných 30 rokov sa uskutočnili tisíce štúdií, ktoré uverejňovali prínos Q10 pre udržanie optimálneho zdravia a zdravého starnutia.

Hladina cukru v krvi

Narušená funkcia mitochondrií zhoršuje inzulínovú rezistenciu. Čo to znamená? Koenzým Q10 zlepšuje fungovanie inzulínových receptorov v bunkách, čo zvyšuje ich citlivosť na hormón inzulín a pomáha regulovať hladinu cukru v krvi.

Barny’s Koenzým Q10 dual je výživový doplnok s obsahom vysokokvalitného japonského koenzýmu a koenzýmu Q10 vo forme mikročastíc, pre lepšiu a efektívnejšiu vstrebateľnosť do organizmu.

Neurodegeneratívne ochorenia

Neurodegeneratívne ochorenia sa dávajú do spojitosti s mitochondriálnou dysfunkciou. Nukleové kyseliny, môžu tak ako lipidy a proteíny, podliehať oxidačnému stresu a mitochondriálna DNA je v dôsledku umiestnenia v blízkosti tvorby reaktívnych foriem kyslíka náchylnejšia na poškodenie. Viacerí autori preto skúmali rolu antioxidantov, vrátane CoQ10, v prevencii neurodegeneratívnych ochorení. Je preukázané, že CoQ10 vykazuje neuroprotektívne vlastnosti, môže chrániť neuróny pred poškodením. To vysvetľuje, prečo by CoQ10 mohol mať potenciál byť využívaný pri terapii neurodegeneratívnych porúch.

Q – Symbio je názov medzinárodnej kardiologickej štúdie z roku 2014 publikovanej v časopise Journal of the American College of Cardiology. Mortensen et al. si dali za cieľ zhodnotiť účinnosť CoQ10 u 420 pacientov so stredne závažným až závažným srdcovým zlyhávaním. Pacienti boli rozdelení do skupín, pričom jedna spolu so štandardnou liečbou užívala počas 2 rokov denne 300 mg CoQ10 a druhá neúčinné placebo. U skupiny užívajúcej koenzým Q10 došlo k 43% zníženiu úmrtnosti a k zníženiu počtu hospitalizácií. Výsledky ukazujú, že liečba s CoQ10 spolu so štandardnou terapiou je u týchto pacientov bezpečná, dobre znášaná a spájaná so znížením symptómov (hodnotené podľa klasifikácie NYHA).


Prečítajte si tiež: ČO JE HĹBKOVÁ ŽILOVÁ TROMBÓZA?

Next article