Skip to main content
Domovská stránka » Tabu » MUŽSKÁ NEPLODNOSŤ A REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA
Tabu

MUŽSKÁ NEPLODNOSŤ A REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA

Článok vznikol s podporou:
Článok vznikol s podporou:

MUDr. TOMÁŠ KRALOVIČ

gynekológ
Centrum pre asistovanú reprodukciu Gyncare Nitra

Ako muž zistí, že je neplodný?

Väčšinou to muž sám nezistí. Problém sa vynorí po určitom čase, ak sa páru nedarí otehotnieť. Preto je doležité, aby si muž dal spraviť základné vyšetrenie – spermiogram. Ide o vyšetrenie ejakulátu ideálne po 3- až 5-dňovej pohlavnej abstinencii. Z tohto vyšetrenia sa muž dozvie, aký počet spermi v ejakuláte má, ako sa spermie pohybujú a aký majú tvar, či spĺňajú pomerne prísne kritériá normy.

Čo je príčinou mužskej neplodnosti a aké sú príznaky?

Príznaky mužskej neplodnosti väčšinou nie sú badateľné, až na stavy ako porucha erekcie alebo ejakulácie, muž nemôže vedieť, že má problém s plodnosťou. Príčiny u muža predstavujú širokú paletu: môže ísť o genetické príčiny, poruchy na úrovni mozgu (hypotalamus, hypofýza), nezostúpené semenníky v detstve, rozšírenie žíl v oblasti mieška – varikokéla, infekcie, úrazy, obezita, fajčenie, stres…

Ako sa dá neplodnosť liečiť, prípadne, dá sa vyliečiť úplne?

Liečba v zmysle – dáme vám tabletku a spermiogram bude v norme – asi neexistuje. Vždy preto pátrame po možných príčinách neplodnosti a skúšame riešiť tie. Moderná reprodukčná medicína vie pracovať nielen s neoptimálnym spermiogramom, ale vie pomôcť aj takým mužom, ktorí majú v ejakuláte len zopár spermií, prípadne aj žiadne spermie.

Asistovaná reprodukcia spojená s rôznymi selekčnými metódami, teda špeciálnym výberom čo najzdravšej spermie na oplodnenie, vie dnes naozaj pomôcť aj v tých najťažších prípadoch mužskej neplodnosti. Základom riešenia celej situácie a konkrétneho problému je dôkladné vysvetlenie a objasnenie problému na základe vyšetrení. Následne sa páru ponúkajú možnosti, ako konkrétny problém riešiť.

Ktorí muži patria medzi najrizikovejších, čo sa týka neplodnosti?

Ohrozenú plodnosť majú muži po onkologickej liečbe, predovšetkým po chemoterapii. Tá môže úplne zničiť semenotvorné kanáliky v semenníku. Potom sú to už spomínaní pacienti s neskoro korigovanými nezostúpenými semenníkmi v detstve. Ďalej pacienti s varikokélou, urologickými operáciami v anamnéze, úrazmi hlavy v minulosti… Rizikového muža na ulici spravidla nespoznáme, potrebujeme k tomu vyšetrenia. To, na čo je možné upozorniť, je fajčenie a obezita, dva vážne rizikové faktory spojené s neplodnosťou. Zároveň patria medzi tie najpodceňovanejšie. Možno ich však ovplyvniť bez akéhokoľvek medicínskeho zásahu len zmenou životného štýlu.

REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA

RNDr. ELENA TIBENSKÁ, PhD.

medicínska riaditeľka Medirex, a. s.

Kedy by sme mali myslieť na to, že neplodnosť môže byť spôsobená poruchami imunity?

Aj keď si to neuvedomujeme, imunitný systém hrá dôležitú úlohu aj pri počatí a donosení zdravého plodu. Plod predstavuje pre ženu v podstate „čiastočný“ transplantát, ktorý musí jej imunitný systém tolerovať a „neodvrhnúť“. Za normálnych okolností prebieha tento proces úplne prirodzene, niekedy sa však imunitný systém „zblázni“ a počatie už nie je prirodzený proces. Uvádza sa, že porucha imunitného systému môže byť príčinou až v 20 % tzv. infertilít neznámej etiológie.

Pomohlo by imunologické vyšetrenie páru?

Imunologické vyšetrenie určite nie je vyšetrením prvej voľby, malo by nasledovať až po vylúčení iných možných príčin, ako sú anatomické (najmä rôzne vývojové vady pohlavných orgánov), genetické (rôzne abnormality počtu či štruktúry chromozómov), hormonálne (najmä hyperprolaktinémia či hyposekrécia pohlavných hormónov a gonadotropínov či ochorenia štítnej žľazy) a infekčné (zápaly v urogynekologickej oblasti).

Na imunologické vyšetrenie treba myslieť u párov, ktorým sa nepodarilo dosiahnuť otehotnenie po roku pravidelného nechráneného pohlavného styku, u žien s opakovanými spontánnymi potratmi (po 2 spontánnych potratoch bez rozdielu veku) a po neúspešných pokusoch niektorej z metód asistovanej reprodukcie (ak nedôjde k počatiu, ale tiež, ak nedôjde k donoseniu životaschopného plodu).

Ako sa takýto druh neplodnosti vyšetruje a ako dlho samotné vyšetrenie trvá?

Vyšetrenie začína vždy v ambulancii lekára, ktorý urobí osobnú a rodinnú anamnézu. Najlepšie je, ak vyšetrenie absolvujú obidvaja partneri, pretože imunita môže hrať úlohu aj u muža. V laboratóriu sa zameriavame na komplexné vyšetrenie všetkých zložiek imunity v závislosti od toho, či sa jedná o nemožnosť počať alebo donosiť dieťa. Je dôležité povedať, že treba myslieť aj na „bežné“ diagnózy, problémy s počatím môže napr. spôsobovať aj celiakia, stáva sa, že neplodnosť je jej jediným prejavom.

Ako sa tento druh neplodnosti lieči?

Liečba vždy závisí od zistenej príčiny, treba však povedať, že väčšinou je dlhodobá. Väčšinou sa začína ešte pred počatím a pokračuje až do určitej fázy tehotenstva.

Kedy vieme povedať, že je pár v poriadku?

Keď sa podarí počať a donosiť dieťa. 🙂 Teraz vážne, popisuje sa, že liečba býva úspešná až v 60 %, preto je naozaj dôležité, aby sa na imunologické poruchy plodnosti myslelo.

Next article
Domovská stránka » Tabu » MUŽSKÁ NEPLODNOSŤ A REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA
Tabu

AKO POMÁHA KOENZÝM Q10 VÁŠMU TELU?

Koenzým Q10: Čo naozaj robí v našom tele a prečo je životne dôležitý?

Koenzým Q10 je dôležitá látka podobná vitamínu (pôvodne nazývaná vitamín Q) potrebná na správnu funkciu mnohých orgánov a chemických reakcií v tele. Vo vysokých koncentráciách existuje v srdci, mozgu, obličkách, pečeni, svaloch, pankrease a štítnej žľaze. Pomáha zásobovať bunky energiou.

Energia

Jednou z kľúčových rolí koenzýmu Q10 v tele je energetický metabolizmus. Hlavná časť bunkovej energetickej produkcie sa deje vo vnútornej membráne mitochondrií, elektrárne bunky. Q10 je dôležitá zložka reťazca prenosu elektrónov v mitochondriálnom dýchaní. Vzhľadom na životne dôležitú úlohu, ktorú zohráva vo výrobe bunkovej energie, sa ukázalo, že malé zmeny hladín Q10 v mitochondriách majú významný vplyv na rýchlosť bunkového dýchania. Takže nedostatok CoQ10 môže viesť k poklesu energetickej hladiny a zníženiu výdrže.

Nejznámejšie účinky koenzýmu Q10:

• spomaľovanie procesov starnutia,

• má antiaterogénny efekt (zmenšuje veľkosť aterosklerotických plátov),

• vhodný po IM (infarkt myokardu) a pri dysfunkcii ľavej srdcovej komory,

• znižuje výskyt angíny pectoris u kardiakov,

• vplyv na motilitu spermií u mužov (aj pri neplodnosti mužov),

• pôsobí na imunitný systém, zvyšuje odolnosť organizmu voči stresu,

• chráni pred vznikom rakoviny, je prvým antioxidantom, ktorý eliminuje voľné radikály nachádzajúce sa intracelulárne (vo vnútri buniek),

• celkový zdroj energie pre každú bunku v organizme.

• Výrazne pomáha pri rôznych neurodegeneratívnych ochoreniach (Parkinsonova, Alzheimerova choroba)

Kardiovaskárne ochorenia

Bremeno kardiovaskulárnych a metabolických chorôb sa každým rokom zvyšuje. Aj keď sa podmienky pre pacientov v priebehu rokov výrazne zlepšili, zďaleka ešte nie sú dokonalé. S ohľadom na toto všetko sú potrebné nové metódy prevencie a liečby. Koenzým Q10 (CoQ10) je podstatnou zložkou ľudského tela. Existuje stále viac dôkazov, že COQ10 je úzko spojená s kardio-metabolickými poruchami. Jeho doplnok môže byť užitočný pri rôznych chronických a akútnych poruchách. Dopĺňanie koenzýmu Q10 významne zlepšuje aktivitu srdcových buniek popri užívaní statínov po prekonanom infarkte.

Za posledných 30 rokov sa uskutočnili tisíce štúdií, ktoré uverejňovali prínos Q10 pre udržanie optimálneho zdravia a zdravého starnutia.

Imunita a starnutie

Ako silný antioxidant Q10 zabraňuje tvorbe voľných radikálov, posilňuje imunitný systém a podporuje odolnosť voči chorobám. Za posledných 30 rokov sa uskutočnili tisíce štúdií, ktoré uverejňovali prínos Q10 pre udržanie optimálneho zdravia a zdravého starnutia.

Hladina cukru v krvi

Narušená funkcia mitochondrií zhoršuje inzulínovú rezistenciu. Čo to znamená? Koenzým Q10 zlepšuje fungovanie inzulínových receptorov v bunkách, čo zvyšuje ich citlivosť na hormón inzulín a pomáha regulovať hladinu cukru v krvi.

Barny’s Koenzým Q10 dual je výživový doplnok s obsahom vysokokvalitného japonského koenzýmu a koenzýmu Q10 vo forme mikročastíc, pre lepšiu a efektívnejšiu vstrebateľnosť do organizmu.

Neurodegeneratívne ochorenia

Neurodegeneratívne ochorenia sa dávajú do spojitosti s mitochondriálnou dysfunkciou. Nukleové kyseliny, môžu tak ako lipidy a proteíny, podliehať oxidačnému stresu a mitochondriálna DNA je v dôsledku umiestnenia v blízkosti tvorby reaktívnych foriem kyslíka náchylnejšia na poškodenie. Viacerí autori preto skúmali rolu antioxidantov, vrátane CoQ10, v prevencii neurodegeneratívnych ochorení. Je preukázané, že CoQ10 vykazuje neuroprotektívne vlastnosti, môže chrániť neuróny pred poškodením. To vysvetľuje, prečo by CoQ10 mohol mať potenciál byť využívaný pri terapii neurodegeneratívnych porúch.

Q – Symbio je názov medzinárodnej kardiologickej štúdie z roku 2014 publikovanej v časopise Journal of the American College of Cardiology. Mortensen et al. si dali za cieľ zhodnotiť účinnosť CoQ10 u 420 pacientov so stredne závažným až závažným srdcovým zlyhávaním. Pacienti boli rozdelení do skupín, pričom jedna spolu so štandardnou liečbou užívala počas 2 rokov denne 300 mg CoQ10 a druhá neúčinné placebo. U skupiny užívajúcej koenzým Q10 došlo k 43% zníženiu úmrtnosti a k zníženiu počtu hospitalizácií. Výsledky ukazujú, že liečba s CoQ10 spolu so štandardnou terapiou je u týchto pacientov bezpečná, dobre znášaná a spájaná so znížením symptómov (hodnotené podľa klasifikácie NYHA).


Prečítajte si tiež: ČO JE HĹBKOVÁ ŽILOVÁ TROMBÓZA?

Next article