Domovská stránka » Tabu » MUŽSKÁ NEPLODNOSŤ A REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA
Tabu

MUŽSKÁ NEPLODNOSŤ A REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA

Článok vznikol s podporou:
Článok vznikol s podporou:

MUDr. TOMÁŠ KRALOVIČ

gynekológ
Centrum pre asistovanú reprodukciu Gyncare Nitra

Ako muž zistí, že je neplodný?

Väčšinou to muž sám nezistí. Problém sa vynorí po určitom čase, ak sa páru nedarí otehotnieť. Preto je doležité, aby si muž dal spraviť základné vyšetrenie – spermiogram. Ide o vyšetrenie ejakulátu ideálne po 3- až 5-dňovej pohlavnej abstinencii. Z tohto vyšetrenia sa muž dozvie, aký počet spermi v ejakuláte má, ako sa spermie pohybujú a aký majú tvar, či spĺňajú pomerne prísne kritériá normy.

Čo je príčinou mužskej neplodnosti a aké sú príznaky?

Príznaky mužskej neplodnosti väčšinou nie sú badateľné, až na stavy ako porucha erekcie alebo ejakulácie, muž nemôže vedieť, že má problém s plodnosťou. Príčiny u muža predstavujú širokú paletu: môže ísť o genetické príčiny, poruchy na úrovni mozgu (hypotalamus, hypofýza), nezostúpené semenníky v detstve, rozšírenie žíl v oblasti mieška – varikokéla, infekcie, úrazy, obezita, fajčenie, stres…

Ako sa dá neplodnosť liečiť, prípadne, dá sa vyliečiť úplne?

Liečba v zmysle – dáme vám tabletku a spermiogram bude v norme – asi neexistuje. Vždy preto pátrame po možných príčinách neplodnosti a skúšame riešiť tie. Moderná reprodukčná medicína vie pracovať nielen s neoptimálnym spermiogramom, ale vie pomôcť aj takým mužom, ktorí majú v ejakuláte len zopár spermií, prípadne aj žiadne spermie.

Asistovaná reprodukcia spojená s rôznymi selekčnými metódami, teda špeciálnym výberom čo najzdravšej spermie na oplodnenie, vie dnes naozaj pomôcť aj v tých najťažších prípadoch mužskej neplodnosti. Základom riešenia celej situácie a konkrétneho problému je dôkladné vysvetlenie a objasnenie problému na základe vyšetrení. Následne sa páru ponúkajú možnosti, ako konkrétny problém riešiť.

Ktorí muži patria medzi najrizikovejších, čo sa týka neplodnosti?

Ohrozenú plodnosť majú muži po onkologickej liečbe, predovšetkým po chemoterapii. Tá môže úplne zničiť semenotvorné kanáliky v semenníku. Potom sú to už spomínaní pacienti s neskoro korigovanými nezostúpenými semenníkmi v detstve. Ďalej pacienti s varikokélou, urologickými operáciami v anamnéze, úrazmi hlavy v minulosti… Rizikového muža na ulici spravidla nespoznáme, potrebujeme k tomu vyšetrenia. To, na čo je možné upozorniť, je fajčenie a obezita, dva vážne rizikové faktory spojené s neplodnosťou. Zároveň patria medzi tie najpodceňovanejšie. Možno ich však ovplyvniť bez akéhokoľvek medicínskeho zásahu len zmenou životného štýlu.

REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA

RNDr. ELENA TIBENSKÁ, PhD.

medicínska riaditeľka Medirex, a. s.

Kedy by sme mali myslieť na to, že neplodnosť môže byť spôsobená poruchami imunity?

Aj keď si to neuvedomujeme, imunitný systém hrá dôležitú úlohu aj pri počatí a donosení zdravého plodu. Plod predstavuje pre ženu v podstate „čiastočný“ transplantát, ktorý musí jej imunitný systém tolerovať a „neodvrhnúť“. Za normálnych okolností prebieha tento proces úplne prirodzene, niekedy sa však imunitný systém „zblázni“ a počatie už nie je prirodzený proces. Uvádza sa, že porucha imunitného systému môže byť príčinou až v 20 % tzv. infertilít neznámej etiológie.

Pomohlo by imunologické vyšetrenie páru?

Imunologické vyšetrenie určite nie je vyšetrením prvej voľby, malo by nasledovať až po vylúčení iných možných príčin, ako sú anatomické (najmä rôzne vývojové vady pohlavných orgánov), genetické (rôzne abnormality počtu či štruktúry chromozómov), hormonálne (najmä hyperprolaktinémia či hyposekrécia pohlavných hormónov a gonadotropínov či ochorenia štítnej žľazy) a infekčné (zápaly v urogynekologickej oblasti).

Na imunologické vyšetrenie treba myslieť u párov, ktorým sa nepodarilo dosiahnuť otehotnenie po roku pravidelného nechráneného pohlavného styku, u žien s opakovanými spontánnymi potratmi (po 2 spontánnych potratoch bez rozdielu veku) a po neúspešných pokusoch niektorej z metód asistovanej reprodukcie (ak nedôjde k počatiu, ale tiež, ak nedôjde k donoseniu životaschopného plodu).

Ako sa takýto druh neplodnosti vyšetruje a ako dlho samotné vyšetrenie trvá?

Vyšetrenie začína vždy v ambulancii lekára, ktorý urobí osobnú a rodinnú anamnézu. Najlepšie je, ak vyšetrenie absolvujú obidvaja partneri, pretože imunita môže hrať úlohu aj u muža. V laboratóriu sa zameriavame na komplexné vyšetrenie všetkých zložiek imunity v závislosti od toho, či sa jedná o nemožnosť počať alebo donosiť dieťa. Je dôležité povedať, že treba myslieť aj na „bežné“ diagnózy, problémy s počatím môže napr. spôsobovať aj celiakia, stáva sa, že neplodnosť je jej jediným prejavom.

Ako sa tento druh neplodnosti lieči?

Liečba vždy závisí od zistenej príčiny, treba však povedať, že väčšinou je dlhodobá. Väčšinou sa začína ešte pred počatím a pokračuje až do určitej fázy tehotenstva.

Kedy vieme povedať, že je pár v poriadku?

Keď sa podarí počať a donosiť dieťa. 🙂 Teraz vážne, popisuje sa, že liečba býva úspešná až v 60 %, preto je naozaj dôležité, aby sa na imunologické poruchy plodnosti myslelo.

Ďalší článok