Skip to main content
Domovská stránka » Tabu » LIEČBA DIABETICKEJ RETINOPATIE A DIABETICKÉHO EDÉMU MAKULY
ADVERTORIAL

Očné vyšetrenia sú pri cukrovke, teda diabete povinné minimálne jedenkrát ročne. A rozhodne to nie je zbytočné vyšetrenie.

Postihnutie očí cukrovkou nemusí hneď spôsobiť zhoršenie zraku. U niektorých pacientov sa vyvíja pokles zraku zdĺhavo. Pacient si to uvedomí, až keď nemôže niečo prečítať, alebo nevidí na číslo autobusu. Príde k lekárovi na predpis okuliarov a pri očnom vyšetrení sa zistí, že chyba nie je v optike oka, ale na sietnici.

O možnostiach liečby ochorenia, ktoré je najčastejšou príčinou zhoršenia zrakovej ostrosti u populácie v produktívnom veku – diabetickej retinopatie a diabetickom edéme makuly, sme sa porozprávali s MUDr. Blandínou Lipkovou, PhD., z očného oddelenia FNsP Žilina.

Aké sú v súčasnosti možnosti liečby?

Rozhodujeme sa pre liečbu laserom hlavne pri proliferatívnej diabetickej retinopatii, alebo injekcie antirastových faktorov, predovšetkým pri diabetickom edéme makuly.

Takto vidí očný lekár vaše očné pozadie (krvácania, depozity tukov, zóny neprekrvenia, novotvorené cievy)

Injekcie si pacienti pichajú sami?

Injekcie pichajú do oka oční lekári, je to celkom bezbolestný zákrok. Aplikujú sa na operačnej sále za sterilných podmienok. Priaznivý efekt sledujeme u našich pacientov už 5 rokov. Injekcie redukujú opuch sietnice, a tým udržujú, alebo vracajú zrak. O úspešnosti a znesiteľnosti tejto liečby svedčí fakt, že pacienti sa vracajú každé 1 až 4 mesiace na aplikáciu. Toľko totiž trvá efekt injekcie antirastového faktoru.

Zakrvácanie sklovca oka zatieni detaily vášho očného pozadia a vám zastrie zrak

Kto má nárok na liečbu injekciami antirastových faktorov?

Parametre diabetického edému makuly, ktoré zdravotná poiťovňa prepláca, pozná každý očný lekár. U diabetika typu 1 je rozhodujúci očný nález. Zdravotné poisťovne uhrádzajú liečbu všetkým. Diabetik typu 2 musí spĺňať aj hodnoty HbA1c= 8,0 % alebo menej, aby mu zdravotná poisťovňa schválila a preplatila liečbu antirastovými faktormi. (Zoznam kategorizovaných liekov 1. 3. 2020 – 31. 3. 2020, dostupné na www.health.gov.sk.)

Prierez sietnice pomocou OCT v oblasti opuchnutej makuly- diabetický edém makuly

A čo ak túto cieľovú hodnotu pacient nedokáže dosiahnuť?

To by bola obrovská škoda. Injekcie antirastových faktorov liečia nielen diabetický edém makuly, zebezpečujú aj regresiu, to znamená ústup diabetických zmien. V USA sa antirastové faktory zdarne využívajú aj na tento účel. Je totiž preukázané, že účinok antirastových faktorov nezávisí od hladiny HbA1c, čiže pôsobia rovnako dobre u pacientov s lepšou, aj s horšou dlhodobou kontrolou glykémie. Dúfajme, že si z toho vezmú príklad naši zodpovední odborníci.

Prierez sietnice pomocou OCT v oblasti makuly- takmer úplná úprava diabetického edému makuly po liečbe injekciami antirastových faktorov

Čo by ste poradili mladej žene, diabetičke, ktorá planuje otehotnieť?

Každá diabetická pacientka, ktorá plánuje dieťa, by sa mala čo najskôr obrátiť na svojho diabetológa, aby jej pomohol predtým ideálne skompenzovať diabetes. Tehotenstvo u dekompenzovanej diabetičky môže výrazne podlomiť zdravie jej očí. Počas tehotenstva treba častejšie kontrolovať aj očné pozadie. Poklad vo forme vytúženého dieťatka si zaslúži, aby ho dobre videla, aj aby sa oň mohla dobre postarať. Zodpovednosť pacientky a vedomosti jej v tom pomôžu. Vývoj vedy ide míľovými krokmi vpred. Možno pomôžu výdobytky vo forme smart kontaktných šošoviek. Tie by mohli monitorovať hladinu cukru v krvi a vysielať priamo impulzy inzulínovej pumpe. Zdravý životný štýl so zdravou výživou a pohybovou aktivitou je to, čím však môže začať už dnes.

MUDr. Blandína Lipková, PhD.

Next article
Domovská stránka » Tabu » LIEČBA DIABETICKEJ RETINOPATIE A DIABETICKÉHO EDÉMU MAKULY
ADVERTORIAL

EVA BEŇOVÁ

chirurgia, FNsP Žilina

Čo je stómia?

Stómia je umelé vyústenie dutého orgánu na povrch tela. Existujú rôzne typy stómií, záleží, kde je umiestnená, na aký čas a ako je chirurgicky vytvorená. Podľa umiestnenia môžeme stómie rozdeliť na kolostómiu (vývod z hrubého čreva) a ileostómiu (vývod z tenkého čreva). Podľa času, na ktorú je stómia vytvorená, rozoznávame dočasnú stómiu, kedy je vývod vytvorený na prechodný čas, pokiaľ ochorenie ustúpi, a tiež trvalú stómiu – v tomto prípade je z dôvodu závažného ochorenia vývod vytvorený nezvratne a stomik má vývod do konca života.

Kto je stomický pacient?

Stomický pacient je človek s dočasne alebo trvalo vyvedeným črevom. U týchto ľudí dochádza k zmene vyprázdňovania stolice neprirodzenou cestou, čo je určitý zásah do ich každodenného života. Vďaka rýchlemu rozvoju medicíny a obrovskému množstvu stomických pomôcok môžu stomici viesť plnohodnotný život.

Prečo musia pacienti používať stomické vrecká?

Keď som v roku 1990 nastúpila na chirurgické oddelenie, v mojej náplni práce bola aj starostlivosť o stomického pacienta. Čo to obnášalo? Neskutočné množstvo vaty, gázy, pasty, igelitových vreciek a stomický opasok, ktorý bol veľký a tlačil. Preto ho vtedy pacienti nazývali „jánošíkov opasok“.

Nebola možnosť výberu stomického vrecka tak, aby pacientovi stolica nepodtekala a okolie kože sa nezapálilo. V súčasnosti existujú rôzne typy stomických vreciek, preto vieme pre pacienta vybrať presne také, ktoré bude pasovať na jeho profil brucha, lebo nie každá stómia je rovnaká. Stomické vrecká sú dnes malé a určite aj diskrétne.

Dokáže pacient so stómiou žiť bežný život a venovať sa rôznym, hoci aj športovým aktivitám?

Určite áno. Na stomickej ambulancii sa stretávam so stomikmi, pri ktorých neraz zabúdam, že majú vyvedenú stómiu. Rozprávajú zážitky z cestovania, dovoleniek, rôznych rodinných a spoločenských udalostí. Chodia do práce, športujú, plávajú, venujú sa svojim koníčkom. Vďaka rôznym iným zdravotným pomôckam dokážu aj naďalej fungovať a spoznávať nepoznané. Stómia neznamená koniec spoločenského či iného života.

Ako vplýva stómia na každodenný život pacienta?

U stomikov je po operácii dôležitá starostlivosť o okolie vývodu. Keďže stomické vrecko sa lepí, toto okolie nesmie byť zapálené ani nijak porušené. Veľmi dôležitá je preto hygiena a pravidelná výmena stomického vrecka. Následne treba dodržiavať aj životosprávu. Stomici zväčša môžu jesť všetko, pokiaľ nemajú nejaké dietetické obmedzenia. Keďže však u nich dochádza k samovoľnému vylučovaniu stolice a plynov, nedokážu to potlačiť, určite je vhodné zvážiť, koľko a čo zjedia pred nejakou spoločenskou udalosťou.

Na stomickej ambulancii sa stretávam so stomikmi, pri ktorých neraz zabúdam, že majú vyvedenú stómiu. Rozprávajú zážitky z cestovania, dovoleniek, rôznych rodinných a spoločenských udalostí.

Veľmi dôležitá je aj edukácia stomickou sestrou či už pred operáciou, počas hospitalizácie a návštevy stomických ambulancií po prepustení z nemocnice. Pomáhame po každej stránke vrátiť sa čo najskôr do bežného života, k svojej práci, záľubám, koníčkom. Dôležité je totiž nezostať sám so svojím „problémom“.

Next article