Skip to main content
Domovská stránka » Tabu » ČO SÚ TO HEMOROIDY?
ADVERTORIAL

Sú to rozšírené žilové splete v okolí konečníkového otvoru. Vyskytujú sa asi u 70% dospelej populácie nad 50 rokov, u oboch pohlaví, ale prevažne u žien. Podľa lokalizácie sa rozdeľujú na vonkajšie, vnútorné alebo zmiešané.

Prečo vznikajú?
  • sedavé zamestnanie,
  • nedostatok pohybu,
  • problémy s vyprázdňovaním stolice,
  • ochorenia malej panvy so zvýšeným tlakom v uvedenej oblasti (ktorý zabraňuje  hladkému odtoku krvi zo žíl v okolí konečníka),
  • ochorenia pečene (cirhóza) a
  • u žien najmä tehotenstvo.
Viete nám špecifikovať, aké sú príznaky hemoroidov?

Príznaky sa líšia podľa ich štádia a lokalizácie. Kým vonkajšie spôsobujú skôr štípanie, svrbenie alebo pálenie v okolí konečníka, prípadne špinenie spodnej bielizne,
vnútorné alebo zmiešané sa často prejavujú najmä krvácaním z konečníka, na toaletnom papieri po stolici alebo aj mimo stolice.

Môžu si pacienti aj sami diagnostikovať hemoroidy?

Kým vonkajšie hemoroidy vidíme aj voľným pohľadom na konečník, vnútorné v počiatočných štádiách zbadať nemusíme. Tie sa dajú vyšetriť iba prístrojom, čiže rektoskopicky alebo kolonoskopicky.

Vonkajšie hemoroidy si často pacient diagnostikuje sám, keď si pri osobnej hygiene nahmatá hrčku v okolí konečníka a má zároveň vyššie uvedené príznaky (svrbenie, štípanie, pálenie v okolí konečníka). Rovnako v mladších vekových skupinách alebo u žien po pôrode, pacienti k lekárovi väčšinou nechodia.

Je však potrebné upozorniť, najmä ak krvácanie trvá dlhšie ako 7-10 dní, alebo sú prítomné iné sprievodné príznaky (zápcha, hnačka, bolesti brucha, chudnutie…), alebo ak ide o pacienta nad 50 rokov, mal by sa nechať vyšetriť aspoň u svojho všeobecného lekára. Ten po základnom vyšetrení rozhodne, kam pacienta pošle, či na chirurgiu (proktológiu) alebo gastroenterológiu. Títo odborníci spolupracujú na diagnostike a liečbe hemoroidov.


Je však potrebné upozorniť, najmä ak krvácanie trvá dlhšie ako 7-10 dní, alebo ak ide o pacienta nad 50 rokov, mal by sa nechať vyšetriť aspoň u svojho všeobecného lekára.

Pred prípadnou operáciou je potrebné vyšetrenie konečníka a hrubého čreva nielen prstom (per rectum) ale najmä prístrojom, aspoň do hĺbky 50-60 cm, aby sa odhalili iné príčiny krvácania (zápaly čreva, polypy, nádory a pod.).           

Aká je liečba hemoroidov?

V rámci režimových opatrení je potrebné čo najviac obmedziť dlhodobé sedenie na tvrdej či studenej podložke, vykonávanie aktivít, ktoré dráždia konečník a treba sa vyvarovať aj prechladnutiu a zápche. Väčšina pacientov trpí na hemoroidy v počiatočných štádiách, ktorých príznaky je možné úspešne potlačiť samoliečbou.

Tu sú k dispozícii prípravky na lokálne použitie priamo v oblasti konečníka alebo lieky, vo forme tabliet na ústne užitie, ktoré účinkujú na zapálené hemoroidy. Sú to lieky, ktorých účinné látky výrazne zabraňujú zápalu žíl v okolí konečníka (hemoroidov) a tým redukujú vyššie popísané jeho sprievodné príznaky (svrbenie, štípanie, pálenie, či krvácanie). Lieky obsahujú tzv. flavonoidy, alebo čistenú mikronizovanú flavonoidnú frakciu.

Flavonoidná frakcia obsahuje až 5 flavonoidov, ktoré sa v účinnosti vzájomne podporujú. Veľmi dôležitá v týchto liekoch je práve uvedená mikronizácia, teda mikroskopické rozmery účinných látok lieku, ktoré zabraňujú zápalu a popísaným prejavom hemoroidov.

Na trhu je už aj novinka – zdravotnícka pomôcka vo forme masti a čapíkov, ktorá obsahuje aktívnu látku sukralfát, ktorý vytvára na povrchu poškodenej sliznice konečníka ochrannú bariéru a tým urýchľuje hojenie zapáleného hemoroidu, ale i trhlín a iných zápalových ochorení konečníka.

Lokálna liečba zvyšuje účinok liečby vo forme tabliet na ústne užitie. Použitím tejto kombinácie sa pri akútne zapálených alebo krvácajúcich hemoroidoch dosahuje rýchly nástup účinku do 2-3 dní a do 7 dní je väčšina pacientov úplne bez príznakov, ktoré mala na začiatku akútneho zhoršenia.

Vieme následne predchádzať opakovaným hemoroidom?

Po dosiahnutí úľavy je dôležité nepoľaviť v preventívnych režimových opatreniach a dlhodobej liečbe vo forme tabliet cez ústa. Toto opatrenie výrazne predlžuje obdobie, v ktorom pacient trpiaci na hemoroidy nemá ťažkosti. Dlhodobú liečbu Vám môže predpísať Váš lekár.

Vyššie uvedené režimové opatrenia ani liečba hemoroidov síce trvale nevyliečia ochorenie, ale dlhodobým užívaním uvedených liekov sa dá zabrániť prechodu hemoroidov do vyšších štádií a oddialiť tak potrebu chirurgického alebo nechirurgického zákroku v oblasti konečníka.   

MUDr. Jozef Klucho
Gastroenterologická ambulancia Nové Zámky

Next article
Domovská stránka » Tabu » ČO SÚ TO HEMOROIDY?
ADVERTORIAL

EVA BEŇOVÁ

chirurgia, FNsP Žilina

Čo je stómia?

Stómia je umelé vyústenie dutého orgánu na povrch tela. Existujú rôzne typy stómií, záleží, kde je umiestnená, na aký čas a ako je chirurgicky vytvorená. Podľa umiestnenia môžeme stómie rozdeliť na kolostómiu (vývod z hrubého čreva) a ileostómiu (vývod z tenkého čreva). Podľa času, na ktorú je stómia vytvorená, rozoznávame dočasnú stómiu, kedy je vývod vytvorený na prechodný čas, pokiaľ ochorenie ustúpi, a tiež trvalú stómiu – v tomto prípade je z dôvodu závažného ochorenia vývod vytvorený nezvratne a stomik má vývod do konca života.

Kto je stomický pacient?

Stomický pacient je človek s dočasne alebo trvalo vyvedeným črevom. U týchto ľudí dochádza k zmene vyprázdňovania stolice neprirodzenou cestou, čo je určitý zásah do ich každodenného života. Vďaka rýchlemu rozvoju medicíny a obrovskému množstvu stomických pomôcok môžu stomici viesť plnohodnotný život.

Prečo musia pacienti používať stomické vrecká?

Keď som v roku 1990 nastúpila na chirurgické oddelenie, v mojej náplni práce bola aj starostlivosť o stomického pacienta. Čo to obnášalo? Neskutočné množstvo vaty, gázy, pasty, igelitových vreciek a stomický opasok, ktorý bol veľký a tlačil. Preto ho vtedy pacienti nazývali „jánošíkov opasok“.

Nebola možnosť výberu stomického vrecka tak, aby pacientovi stolica nepodtekala a okolie kože sa nezapálilo. V súčasnosti existujú rôzne typy stomických vreciek, preto vieme pre pacienta vybrať presne také, ktoré bude pasovať na jeho profil brucha, lebo nie každá stómia je rovnaká. Stomické vrecká sú dnes malé a určite aj diskrétne.

Dokáže pacient so stómiou žiť bežný život a venovať sa rôznym, hoci aj športovým aktivitám?

Určite áno. Na stomickej ambulancii sa stretávam so stomikmi, pri ktorých neraz zabúdam, že majú vyvedenú stómiu. Rozprávajú zážitky z cestovania, dovoleniek, rôznych rodinných a spoločenských udalostí. Chodia do práce, športujú, plávajú, venujú sa svojim koníčkom. Vďaka rôznym iným zdravotným pomôckam dokážu aj naďalej fungovať a spoznávať nepoznané. Stómia neznamená koniec spoločenského či iného života.

Ako vplýva stómia na každodenný život pacienta?

U stomikov je po operácii dôležitá starostlivosť o okolie vývodu. Keďže stomické vrecko sa lepí, toto okolie nesmie byť zapálené ani nijak porušené. Veľmi dôležitá je preto hygiena a pravidelná výmena stomického vrecka. Následne treba dodržiavať aj životosprávu. Stomici zväčša môžu jesť všetko, pokiaľ nemajú nejaké dietetické obmedzenia. Keďže však u nich dochádza k samovoľnému vylučovaniu stolice a plynov, nedokážu to potlačiť, určite je vhodné zvážiť, koľko a čo zjedia pred nejakou spoločenskou udalosťou.

Na stomickej ambulancii sa stretávam so stomikmi, pri ktorých neraz zabúdam, že majú vyvedenú stómiu. Rozprávajú zážitky z cestovania, dovoleniek, rôznych rodinných a spoločenských udalostí.

Veľmi dôležitá je aj edukácia stomickou sestrou či už pred operáciou, počas hospitalizácie a návštevy stomických ambulancií po prepustení z nemocnice. Pomáhame po každej stránke vrátiť sa čo najskôr do bežného života, k svojej práci, záľubám, koníčkom. Dôležité je totiž nezostať sám so svojím „problémom“.

Next article