Domovská stránka » Tabu » DIABETES A SRDCE
Tabu

DIABETES A SRDCE

Cukrovka patrí k tzv. civilizačným ochoreniam, ktorých výskyt sa zvyšuje priamo úmerne s nárastom obezity a celkového nezdravého životného štýlu.

Pacienti trpiaci diabetom sú viac ohrození slepotou, amputáciou v dôsledku diabetickej nohy či zlyhaním obličiek a následnou dialýzou. Už menej rezonuje fakt, že cukrovka zvyšuje riziko mnohých iných závažných ochorení. Diabetici 1. typu trpia a umierajú na srdcovocievne ochorenia, najmä na srdcový infarkt a mozgovú porážku. Tieto príčiny sú najčastejšie sa vyskytujúce v celej slovenskej populácii, problémom však je, že pacienti s cukrovkou ich môžu dostať skôr.


Diabetici 1. typu trpia a umierajú na srdcovocievne ochorenia, najmä na srdcový infarkt a mozgovú porážku.

Metabolický syndróm

Keď sa u jedinca súčasne vyskytne viac rizikových faktorov, ktoré sa nesčítajú ale násobia, hovoríme o metabolickom syndróme. Z tohto dôvodu je potrebné, aby mal každý diabetik okrem cukru pod kontrolou aj svoj krvný tlak, hladinu cho-lesterolu, aby nefajčil, hýbal sa a udržiaval si primeranú telesnú hmotnosť. Pravidelné kontroly u diabetológa zabezpečia, aby bol pacient kontrolovaný a v prípade potreby odoslaný do kardiologickej, cievnej, alebo neurologickej ambulancie. Varovným signálom je, samozrejme, dušnosť, opuchy nôh, bolesť či tlaky na hrudníku.


Pri pravidelných kontrolách, dodržiavaní zásad zdravého životného štýlu a dobre nastavenej účinnej a bezpečnej liečbe môže pacient s cukrovkou žiť dlhšie.

Pokrok v liečbe ochoreni

V nedávnej minulosti prišli aj na slovenský trh nové skupiny liekov, ktoré okrem toho, že významne znižujú hladinu cukru v krvi diabetika, poskytujú aj mnohé iné pozitívne účinky. Odborné spoločnosti upravujú svoje usmernenia na liečbu diabetu a tieto lieky sa posúvajú v liečbe vyššie. Klinické skúšania preukázali, že tieto lieky znižujú riziko úmrtia na srdcovocievne ochorenia viac ako o tretinu.

V praxi to znamená, že takto liečený pacient môže žiť dlhšie oproti pacientovi na štandardnej liečbe. Navyše sa preukázal ochranný vplyv tejto skupiny liekov na obličky a zníženie hospitalizácií pre srdcové zlyhanie. Významným plusom je nízke riziko nebezpečného poklesu hladiny cukru v krvi (tzv. hypo-glykémia) a zníženie hmotnosti u väčšiny diabetikov.

Diabetes je závažné, ale v súčasnosti veľmi dobre liečiteľné ochorenie. Pri pravidelných kontrolách, dodržiavaní zásad zdravého životného štýlu a dobre nastavenej účinnej a bezpečnej liečbe môže pacient s cukrovkou žiť dlhšie.

MUDr. Barbora Zoboková,
Diabetologická ambulancia SIN AZUCAR, s. r. o., Malacky

Ďalší článok