Domovská stránka » Tabu » CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA: KEĎ SA NIEČO „POKAZÍ“ V OVLÁDAČI TELA
ADVERTORIAL

MUDr. JOZEF KOLOŇ

primár Špecializovanej nemocnice v obdore FBLR

Čo sa skrýva pod pojmom mozgová príhoda?

Pod pojmom náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) sa rozumie poškodenie časti mozgu v dôsledku nedokrvenia (ischemická príhoda) alebo zakrvácania do mozgu (hemoragická príhoda). Nakoľko mozog reguluje a kontroluje všetky činnosti tela, v dôsledku nečinnosti určitej jeho časti dochádza k výpadku činností funkcíí podľa lokalizácie postihnutia. Najčastejšie sa jedná o oslabnutie končatín (parézu) a poruchy reči.

Aká je riziková skupina tohto ochorenia?

V dôsledku nárastu civilizačných ochorení stále stúpa počet NCMP, zároveň sa znižuje vekový priemer pacientov s týmto postihnutím. Kým pred pár desaťročiami išlo o vekové skupiny 60 a viac rokov, dnes nie sú výnimkou už ani 30-/40-roční pacienti. Zároveň sa však zlepšuje i kvalita zdravotníckej starostlivosti, a preto oproti predchádzajúcim rokom stúpa počet prežívajúcich pacientov, avšak s väčším alebo menším postihnutím hlavne pohybového systému, čo je výraznou prekážkou pri návrate do plnohodnotného života. Najviac rizikovými skupinami sú pacienti s ochoreniami srdcovocievneho systému, s cukrovkou, nadváhou, poruchami zrážanlivosti krvi a cievnymi anomáliami.

Prečítajte si tiež: MOZGOVÁ PRÍHODA: S PEVNOU VÔĽOU SA DÁ ZVLÁDNUŤ ÚPLNE VŠETKO

Existuje rehabilitácia k tomuto ochoreniu? Aký je jej priebeh?

Pri cievnej mozgovej príhode je veľmi dôležité včasné zistenie príčiny príhody a následné riešenie. V prípade nedokrvenia upchatím cievy alebo jej zúženia, odstránením zrazeniny, ktorá cievu upchala, alebo rozšírením cievy. V prípade krvácania, jeho zastavenie operačne alebo medikamentózne. Po vyriešení a odstránení príčiny a po stabilizovaní stavu pacienta je nutná následná starostlivosť s cieľom kvalitnejšieho návratu pacienta do normálneho života.

Kým pred pár desaťročiami išlo o vekové skupiny 60 a viac rokov, dnes nie sú výnimkou už ani 30-/40-roční pacienti.

Primárnu úlohu v tomto zohráva rehabilitácia, ktorej úlohou je obnovenie/ zlepšenie postihnutých funkcií. Prioritou je čo najskoršie zahájenie, nakoľko v časovom priebehu dochádza k patologickým reakciám, ktoré spomaľujú a často znemožňujú úspešné obnovovanie postihnutých funkcií. Ide o komplex postupov, ktorých podstatou je obnovenie a oživenie porušených nervových spojení v ovládači tela – v mozgu.

Dokáže sa človek po mozgovej príhode vrátiť do bežného života a fungovať ako predtým?

Práve týmto sa zaoberáme v našej Špecializovej nemocnici. Jedná sa o súbor postupov zahrňujúcich ošetrovateľskú starostlivosť, polohovanie pacienta, výuku o využití schopností nepostihnutých končatín. Pokračujeme nácvikom stability a rovnováhy, stability v sede, výukou bazálnych činností (hygiena, jedenie). Zároveň špeciálnymi rehabilitačnými technikami precvičujeme postihnuté končatiny s cieľom zníženia vysokého svalového napätia a obnovy porušenej pohyblivosti postihnutých končatín. Podľa stavu pacienta prechádzame k postavovaniu a nácviku chôdze, ako i bežných činností.

Všetky tieto postupy majú za úlohu obnovu prerušených nervových spojení medzi mozgom a postihnutými orgánmi. Súčasťou komplexnej rehabilitácie je i logopedická starostlivosť, nakoľko u veľkej časti pacientov dochádza k poruche reči a poznávacích funkcií. Obnova pohybu a ostatných funkcií je vo veľkej miere závislá od rozsahu postihnutia mozgu a schopnosti regenerácie, avšak pri včasnom zahájení a dostatočnej dĺžke rehabitácie je veľká šanca na zlepšenie a návrat pacienta do bežného života.

Ďalší článok