Skip to main content
Domovská stránka » Tabu » CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA: KEĎ SA NIEČO „POKAZÍ“ V OVLÁDAČI TELA
ADVERTORIAL

MUDr. JOZEF KOLOŇ

primár Špecializovanej nemocnice v obdore FBLR

Čo sa skrýva pod pojmom mozgová príhoda?

Pod pojmom náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) sa rozumie poškodenie časti mozgu v dôsledku nedokrvenia (ischemická príhoda) alebo zakrvácania do mozgu (hemoragická príhoda). Nakoľko mozog reguluje a kontroluje všetky činnosti tela, v dôsledku nečinnosti určitej jeho časti dochádza k výpadku činností funkcíí podľa lokalizácie postihnutia. Najčastejšie sa jedná o oslabnutie končatín (parézu) a poruchy reči.

Aká je riziková skupina tohto ochorenia?

V dôsledku nárastu civilizačných ochorení stále stúpa počet NCMP, zároveň sa znižuje vekový priemer pacientov s týmto postihnutím. Kým pred pár desaťročiami išlo o vekové skupiny 60 a viac rokov, dnes nie sú výnimkou už ani 30-/40-roční pacienti. Zároveň sa však zlepšuje i kvalita zdravotníckej starostlivosti, a preto oproti predchádzajúcim rokom stúpa počet prežívajúcich pacientov, avšak s väčším alebo menším postihnutím hlavne pohybového systému, čo je výraznou prekážkou pri návrate do plnohodnotného života. Najviac rizikovými skupinami sú pacienti s ochoreniami srdcovocievneho systému, s cukrovkou, nadváhou, poruchami zrážanlivosti krvi a cievnymi anomáliami.

Prečítajte si tiež: MOZGOVÁ PRÍHODA: S PEVNOU VÔĽOU SA DÁ ZVLÁDNUŤ ÚPLNE VŠETKO

Existuje rehabilitácia k tomuto ochoreniu? Aký je jej priebeh?

Pri cievnej mozgovej príhode je veľmi dôležité včasné zistenie príčiny príhody a následné riešenie. V prípade nedokrvenia upchatím cievy alebo jej zúženia, odstránením zrazeniny, ktorá cievu upchala, alebo rozšírením cievy. V prípade krvácania, jeho zastavenie operačne alebo medikamentózne. Po vyriešení a odstránení príčiny a po stabilizovaní stavu pacienta je nutná následná starostlivosť s cieľom kvalitnejšieho návratu pacienta do normálneho života.

Kým pred pár desaťročiami išlo o vekové skupiny 60 a viac rokov, dnes nie sú výnimkou už ani 30-/40-roční pacienti.

Primárnu úlohu v tomto zohráva rehabilitácia, ktorej úlohou je obnovenie/ zlepšenie postihnutých funkcií. Prioritou je čo najskoršie zahájenie, nakoľko v časovom priebehu dochádza k patologickým reakciám, ktoré spomaľujú a často znemožňujú úspešné obnovovanie postihnutých funkcií. Ide o komplex postupov, ktorých podstatou je obnovenie a oživenie porušených nervových spojení v ovládači tela – v mozgu.

Dokáže sa človek po mozgovej príhode vrátiť do bežného života a fungovať ako predtým?

Práve týmto sa zaoberáme v našej Špecializovej nemocnici. Jedná sa o súbor postupov zahrňujúcich ošetrovateľskú starostlivosť, polohovanie pacienta, výuku o využití schopností nepostihnutých končatín. Pokračujeme nácvikom stability a rovnováhy, stability v sede, výukou bazálnych činností (hygiena, jedenie). Zároveň špeciálnymi rehabilitačnými technikami precvičujeme postihnuté končatiny s cieľom zníženia vysokého svalového napätia a obnovy porušenej pohyblivosti postihnutých končatín. Podľa stavu pacienta prechádzame k postavovaniu a nácviku chôdze, ako i bežných činností.

Všetky tieto postupy majú za úlohu obnovu prerušených nervových spojení medzi mozgom a postihnutými orgánmi. Súčasťou komplexnej rehabilitácie je i logopedická starostlivosť, nakoľko u veľkej časti pacientov dochádza k poruche reči a poznávacích funkcií. Obnova pohybu a ostatných funkcií je vo veľkej miere závislá od rozsahu postihnutia mozgu a schopnosti regenerácie, avšak pri včasnom zahájení a dostatočnej dĺžke rehabitácie je veľká šanca na zlepšenie a návrat pacienta do bežného života.

Next article
Domovská stránka » Tabu » CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA: KEĎ SA NIEČO „POKAZÍ“ V OVLÁDAČI TELA
Tabu

Koenzým Q10: Čo naozaj robí v našom tele a prečo je životne dôležitý?

Koenzým Q10 je dôležitá látka podobná vitamínu (pôvodne nazývaná vitamín Q) potrebná na správnu funkciu mnohých orgánov a chemických reakcií v tele. Vo vysokých koncentráciách existuje v srdci, mozgu, obličkách, pečeni, svaloch, pankrease a štítnej žľaze. Pomáha zásobovať bunky energiou.

Energia

Jednou z kľúčových rolí koenzýmu Q10 v tele je energetický metabolizmus. Hlavná časť bunkovej energetickej produkcie sa deje vo vnútornej membráne mitochondrií, elektrárne bunky. Q10 je dôležitá zložka reťazca prenosu elektrónov v mitochondriálnom dýchaní. Vzhľadom na životne dôležitú úlohu, ktorú zohráva vo výrobe bunkovej energie, sa ukázalo, že malé zmeny hladín Q10 v mitochondriách majú významný vplyv na rýchlosť bunkového dýchania. Takže nedostatok CoQ10 môže viesť k poklesu energetickej hladiny a zníženiu výdrže.

Nejznámejšie účinky koenzýmu Q10:

• spomaľovanie procesov starnutia,

• má antiaterogénny efekt (zmenšuje veľkosť aterosklerotických plátov),

• vhodný po IM (infarkt myokardu) a pri dysfunkcii ľavej srdcovej komory,

• znižuje výskyt angíny pectoris u kardiakov,

• vplyv na motilitu spermií u mužov (aj pri neplodnosti mužov),

• pôsobí na imunitný systém, zvyšuje odolnosť organizmu voči stresu,

• chráni pred vznikom rakoviny, je prvým antioxidantom, ktorý eliminuje voľné radikály nachádzajúce sa intracelulárne (vo vnútri buniek),

• celkový zdroj energie pre každú bunku v organizme.

• Výrazne pomáha pri rôznych neurodegeneratívnych ochoreniach (Parkinsonova, Alzheimerova choroba)

Kardiovaskárne ochorenia

Bremeno kardiovaskulárnych a metabolických chorôb sa každým rokom zvyšuje. Aj keď sa podmienky pre pacientov v priebehu rokov výrazne zlepšili, zďaleka ešte nie sú dokonalé. S ohľadom na toto všetko sú potrebné nové metódy prevencie a liečby. Koenzým Q10 (CoQ10) je podstatnou zložkou ľudského tela. Existuje stále viac dôkazov, že COQ10 je úzko spojená s kardio-metabolickými poruchami. Jeho doplnok môže byť užitočný pri rôznych chronických a akútnych poruchách. Dopĺňanie koenzýmu Q10 významne zlepšuje aktivitu srdcových buniek popri užívaní statínov po prekonanom infarkte.

Za posledných 30 rokov sa uskutočnili tisíce štúdií, ktoré uverejňovali prínos Q10 pre udržanie optimálneho zdravia a zdravého starnutia.

Imunita a starnutie

Ako silný antioxidant Q10 zabraňuje tvorbe voľných radikálov, posilňuje imunitný systém a podporuje odolnosť voči chorobám. Za posledných 30 rokov sa uskutočnili tisíce štúdií, ktoré uverejňovali prínos Q10 pre udržanie optimálneho zdravia a zdravého starnutia.

Hladina cukru v krvi

Narušená funkcia mitochondrií zhoršuje inzulínovú rezistenciu. Čo to znamená? Koenzým Q10 zlepšuje fungovanie inzulínových receptorov v bunkách, čo zvyšuje ich citlivosť na hormón inzulín a pomáha regulovať hladinu cukru v krvi.

Barny’s Koenzým Q10 dual je výživový doplnok s obsahom vysokokvalitného japonského koenzýmu a koenzýmu Q10 vo forme mikročastíc, pre lepšiu a efektívnejšiu vstrebateľnosť do organizmu.

Neurodegeneratívne ochorenia

Neurodegeneratívne ochorenia sa dávajú do spojitosti s mitochondriálnou dysfunkciou. Nukleové kyseliny, môžu tak ako lipidy a proteíny, podliehať oxidačnému stresu a mitochondriálna DNA je v dôsledku umiestnenia v blízkosti tvorby reaktívnych foriem kyslíka náchylnejšia na poškodenie. Viacerí autori preto skúmali rolu antioxidantov, vrátane CoQ10, v prevencii neurodegeneratívnych ochorení. Je preukázané, že CoQ10 vykazuje neuroprotektívne vlastnosti, môže chrániť neuróny pred poškodením. To vysvetľuje, prečo by CoQ10 mohol mať potenciál byť využívaný pri terapii neurodegeneratívnych porúch.

Q – Symbio je názov medzinárodnej kardiologickej štúdie z roku 2014 publikovanej v časopise Journal of the American College of Cardiology. Mortensen et al. si dali za cieľ zhodnotiť účinnosť CoQ10 u 420 pacientov so stredne závažným až závažným srdcovým zlyhávaním. Pacienti boli rozdelení do skupín, pričom jedna spolu so štandardnou liečbou užívala počas 2 rokov denne 300 mg CoQ10 a druhá neúčinné placebo. U skupiny užívajúcej koenzým Q10 došlo k 43% zníženiu úmrtnosti a k zníženiu počtu hospitalizácií. Výsledky ukazujú, že liečba s CoQ10 spolu so štandardnou terapiou je u týchto pacientov bezpečná, dobre znášaná a spájaná so znížením symptómov (hodnotené podľa klasifikácie NYHA).


Prečítajte si tiež: ČO JE HĹBKOVÁ ŽILOVÁ TROMBÓZA?

Next article