Skip to main content
Domovská stránka » Osteoporóza » TIETO ZLOMENINY SÚ PRI OSTEOPORÓZE NAJČASTEJŠIE
Osteoporóza

TIETO ZLOMENINY SÚ PRI OSTEOPORÓZE NAJČASTEJŠIE

Hoci sa pri osteoporóze môže v zásade zlomiť ktorákoľvek kosť, najčastejšie to však bývajú tri miesta – kosti predlaktia, stavce a horný koniec stehennej kosti. Menej časté bývajú zlomeniny rebier a horného konca ramennej kosti. Či daná zlomenina je skutočne v dôsledku osteoporózy, je vecou posúdenia mechanizmu deja, pri ktorom došlo k zlomenine. Za osteoporotické zlomeniny nepovažujeme napr. zlomeniny pri dopravných úrazoch, či pádoch z výšky. Pre osteoporózu sú naopak typické zlomeniny, ktoré vznikajú pri malej traume, alebo dokonca aj bez nej (zakopnutie, prudšie predklony, dvíhanie bremien, zakašľanie a pod.). Iným prípadom sú tzv. patologické zlomeniny, najčastejšie pri nádorovom postihnutí kosti.

Zlomeniny kostí predlaktia

Tieto zlomeniny sa vo verejnosti málo spájajú s osteoporózou, pretože sú v drvivej väčšine spôsobené zjavným úrazovým dejom. K týmto zlomeninám dochádza najčastejšie pri páde na predpažené ruky. Tieto zlomeniny sú často veľmi bolestivé a musia sa fixovať sadrovým obväzom. Môžu mať za následok i deformitu ruky. Napriek tomu sa však považujú za významný príznak osteoporózy, keďže sa vyskytujú zo všetkých zlomenín najskôr, hlavne u žien už vo veku 55-65 rokov.

Zlomeniny stavcov

Hneď na začiatku je potrebné upozorniť, že len asi 50% zlomenín stavcov sa prejavuje bolesťami. Zbytok zostáva klinicky nemý, t. j. bez bolesti. Tieto zlomeniny sa potom zistia len náhodne na RTG snímke a prejavujú sa nepriamo znižovaním telesnej výšky a hrbatením postavy. Významným je v tejto súvislosti už pokles výšky o 3cm oproti výške v mladosti.
Bolestivé formy zlomenín stavcov sa prejavujú náhle vzniknutou prudkou bolesťou. Najčastejšie v oblasti hrudnej, alebo driekovej chrbtice. Bolesť sa zhoršuje pohybom, kašľom, či hlbším nadýchnutím. Tento stav si zväčša vyžaduje lekárske ošetrenie.

V dôsledku zlomenín stavcov (bolestivých, aj nebolestivých) sa postupne  deformuje hlavne hrudná chrbtica. Dochádza k nahrbeniu postavy, ktoré Nemci veľmi pekne charakterizujú ako tzv. vdovský chrbát. Dolné rebrá sa začínajú dotýkať horného hrebeňa panvy, čo niekedy spôsobuje tiež úporné, neriešiteľné bolesti.

Či daná zlomenina je skutočne v dôsledku osteoporózy, je vecou posúdenia deja, pri ktorom k zlomenine došlo.

Zlomenina horného konca stehennej kosti

Býva verejnosťou tiež často bagatelizovaná, keďže sa akosi automaticky spája s vyšším vekom a považuje sa tak za prirodzený dôsledok staroby. Opak je však pravdou! Je to najzávažnejšia komplikácia osteoporózy. Zvyčajne ju spôsobuje pád. V pokročilejších štádiách osteoporózy sa kosť zlomí už aj pri banálnom pohybe. K nárastu zlomenín v staršom veku prispieva aj tá skutočnosť, že u starších osôb sa vyskytujú aj mnohé iné choroby (ochorenia srdca, mozgových ciev, kĺbov, svalov a zmyslových orgánov), ktoré sú navyše liečené inými liekmi s možnými vedľajšími účinkami. To sa prejavuje poruchami pohybovej koordinácie, poruchami rovnováhy, poklesom svalovej sily, poruchami zraku a závratmi, ktoré už samotné zvyšujú riziko pádu. K nemu prispieva aj chôdza po nerovnom, či zle osvetlenom teréne, po šmykľavých podlahách (napr. v kúpeľni, ale aj napastované linoleá, posunovateľné behúne), na schodoch, pri zakopnutí o prah dverí, či šnúry spotrebičov (tzv. architektonické bariéry) a podobne.

Pacienti so zlomeninou krčka stehennej kosti musia byť hospitalizovaní na ortopedickom oddelení. Tiež sa často musia podrobiť operácii. Táto zlomenina si často vyžaduje dlhodobý pobyt na lôžku. Pre starého človeka to môže mať fatálne dôsledky! V lepšom prípade môže dôjsť k trvalej invalidite a neschopnosti sebaopatery.

Asi tretina osôb po zlomenine krčka stehennej kosti do roka zomiera. Asi tretina je odkázaná na opateru iných a len zbytok sa vyhojí úplne a je schopný sebaopatery! Táto zlomenina je na 7. mieste najčastejších príčin úmrtí hospitalizovaných pacientov v SR. Riziko úmrtia po zlomenine stehennej kosti u 50- ročnej ženy je rovnaké ako úmrtie na rakovinu prsníka a 4x väčšie ako na rakovinu maternice! Zlomeniny stavcov tiež trvale znižujú kvalitu života svojou nástojčivou bolestivosťou a obmedzovaním hybnosti chrbtice.

Zdroj: dáta získané z webovej stránky: http://www.osteoporoza.sk/pacienti/co-je-osteoporoza


Článok vznikol s podporou spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

SVK-P-162-0519-075072a
Dátum vypracovania materiálu: jún 2019.

Next article
Domovská stránka » Osteoporóza » TIETO ZLOMENINY SÚ PRI OSTEOPORÓZE NAJČASTEJŠIE
Osteoporóza

PACIENT S OSTEOPORÓZOU: ZANEDBÁVALA SOM NÁVŠTEVY LÉKAROV

Osteoporóza je chronické ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, pri ktorom sa znižuje obsah kostnej hmoty, jej hustota a narúša sa stavba kosti. Tento proces zvyšuje riziko zlomenín. Základom liečby osteoporózy je pravidelný pohyb, ale i zdravá a vyvážená strava, bohatá na vitamín D a vápnik.  Na liečbu sa používajú dva typy liekov. Jeden je určený na potláčanie odbúravania kostnej hmoty a zníženia rizika zlomeniny. Druhou skupinou sú lieky, ktoré podporujú novotvorbu kostí.

Hoci som už v seniorskom veku, bola som vždy vitálna a nepociťovala som žiadne väčšie problémy. Posledné roky ma však začal pobolievať chrbát, no neprikladala som tomu väčší význam. Táto bolesť ma ale začala výraznejšie obmedzovať v každodenných aktivitách. Nemohla som pracovať dlhšie v záhradke, zdvíhanie ťažších vecí bolo nepredstaviteľné a ani som nedosiahla na najvyššiu poličku v kuchyni. Boli to frustrujúce pocity.

Myslela som si, že bolesti sú len z matraca, ktorý som už dlhšie potrebovala vymeniť. Nie som práve citlivka a lekárov navštevujem minimálne, len keď je to naozaj vážne. Potom som však absolvovala pravidelnú prehliadku u môjho všeobecného lekára, ktorý zistil, že moja telesná výška poklesla až o 5 centimetrov, čo bola podľa jeho slov výrazná zmena. Lekár vyslovil podozrenie na osteoporózu. Úprimne, ani som netušila, čo táto choroba znamená. Absolvovala som mnohé vyšetrenia ako RTG vyšetrenie a denzitometriu.

Denzitometria, žiaľ, len potvrdila, čo lekár vyslovil – diagnóza osteoporóza, čiže chronické ubúdanie vápnika z kostí, pričom hrozí ich zlomenie. Touto neznámou diagnózou som bola zaskočená. Nevedela som, akým smerom sa môj život bude ďalej uberať. Premkol ma strach, keďže žijem už dlhé roky sama a som vdova. Začala som rozmýšľať sama nad sebou, ako som posledné roky zanedbávala návštevy lekárov, preto teraz radím každému pri akejkoľvek zdravotnej ťažkosti, hoci minimálnej, hneď navštíviť lekára a neodkladať to na „potom“. 

Po zistení diagnózy som začala ako prvé s medikamentóznou liečbou. Pán doktor mi naordinoval lieky a odporučil pravidelné cvičenie. Do stravy som zaradila zdravšie jedlá, najmä čerstvé ovocie a zeleninu s vysokým obsahom vápnika a vitamínu D. Našla som si na internete aj rôzne cvičenia, napríklad na stránke www.krehkekosti.sk. Začala som cvičiť aj niektoré namáhavejšie cviky a bolo to úžasné, cítila som sa ako znovuzrodená. Chrbát ma síce stále pobolieva, ale cvičenie mi ukázalo v živote iný rozmer. Každé ráno vstávam aktívnejšia a vitálnejšia.

Pohyb a zdravá strava sú pri osteoporóze základom. Pri cvičení však musím byť opatrná, pretože môj chrbát stále pobolieva a hrozia mi aj zlomeniny kostí, no nevzdávam sa! Osvojila som si správne pohybové návyky a pravidelne posilňujem chrbtové svalstvo. Moja choroba ma naučila, že človek by mal byť aktívny aj vo vyššom veku, pretože pohyb ľudí robí zdravšími.

Článok objednaný firmou Amgen Slovakia s.r.o.

SC-SVK-NP-00434-1220

Dátum prípravy materiálu: December 2020

Next article