Domovská stránka » Tabu » OSTEOPORÓZA: METABOLICKÉ OCHORENIE KOSTÍ
Osteoporóza

OSTEOPORÓZA: METABOLICKÉ OCHORENIE KOSTÍ

Osteoporóza je závažné metabolické ochorenie, pri ktorom sa znižuje pevnosť kostí a množstvo kostnej hmoty. Na jej prejavy a možnosti liečby či prevencie sme sa opýtali MUDr. Petra Kleina, MBA, zo spoločnosti ORTOPED v Prešove.

MUDr. PETER KLEIN, MBA

ORTOPED, spol. s r.o.

Ako sa prejavuje osteoporóza?

Ide o ochorenie látkovej výmeny, prejavujúce sa ubúdaním kostnej hmoty s poruchami mikroarchitektúry kosti so znížením pevnosti a zvýšením lámavosti. Ochorenie nemáva varovné príznaky, preto sa prezýva aj tichý zlodej kostí. Človek býva náhle zaskočený jej prvým prejavom – osteoporotickou zlomeninou.

Niekedy sa môže objaviť bolesť chrbta, problémy s dýchaním i trávením, depresia a zníženie telesnej výšky. Osteoporóza sa rozdeľuje na 2 veľké skupiny, a to: primárna osteoporóza postmenopauzálna a senilná (ženy 80–90%, muži 40–55%) a sekundárna osteoporóza zo známych príčin pri deficite i nadbytku hormónov, poruchách výživy, ochorení obličiek, zápalových ochoreniach, nádorovom ochorení, navodená liekmi, imobilizáciou (ženy 10–20%, muži 45–60%).

Ako dokáže pacient zistiť, že trpí osteoporózou?

Zlatým štandardom diagnostiky osteoporózy je vyšetrenie celotelovým denzitometrom. Rizikové skupiny sú odosielané k osteológovi.

Existuje na osteoporózu účinná liečba?

Samotná liečba je možná. Liekmi prvej voľby sú vitamín D + kalcium, vitamín K2, bisfosfonáty, denosumab, raloxifén. Cieľom je spomaliť až zastaviť stratu a silu kosti, udržať či zlepšiť mikroarchitektúru kosti.

Aké doplnkové vitamíny môže človek trpiaci osteoporózou užívať?

Vitamín K2, v prípade jeho nedostatku sa nedostatočne mineralizuje kosť. Okrem toho K2 ochraňuje kardiovaskulárny systém.

Ochorenie nemáva varovné príznaky, preto sa zvykne prezývať aj tichý zlodej kostí.

Vitamín D je základným prvkom homeostázy vápnika v organizme. Vyskytuje sa v dvoch základných formách: vitamín D3 cholekalciferol, vzniká účinkom ultrafialového žiarenia UVB na cholesterol v koži cicavcov a vitamin D2 ergokalciferol v rastlinách. Obe formy vitamínu D potrebujú na aktiváciu hydroxyláciu v pečeni a hydroxyláciu v obličkách na kalcitriol, ktorý je biologicky aktívny a nazýva sa D hormón. Hrá významnú úlohu aj v imunitnom systéme, pri obrane organizmu proti nádorovým ochoreniam a je súčasťou metabolizmu endotelu či svalového tkaniva, nervovosvalovej koordinácie.

Aké sú formy užívania týchto vitamínov a ktoré druhy sú najaktívnejšie?

Vitamín D je dostupný v rôznych formách – vo forme kvapiek, alkoholu a olejových roztokov, injekčných roztokov, kapsúl, buď samotných, alebo v kombinácii s inými prospešnými látkami. Ukazuje sa signifikantne lepší efekt analógov vitamínu D. Jedným z nich je aj alfakalcidol ktorý je synteticky vyrobený prekurzor kalcitriolu – prodrug, aktívna látka z alfakalcidolu vzniká metabolickou zmenou priamo v pečeni a čiastočne v osteoblastoch na kalcitriol.

Prirodzený vitamín D nutrične suplementuje, alfakalcidol farmakologicky intervenuje. Je účinný v liečbe osteoporózy so sarkopéniou a so zvýšeným rizikom pádu, zlepšuje svalovú silu, nervovosvalovú koordináciu, udržiava a zvyšuje BMD v oblasti driekovej chrbtice, znížuje riziko vertebrálnych a non-vertebrálnych fraktúr.

Ďalší článok