Domovská stránka » Osteoporóza » OSTEOPORÓZA – EPIDÉMIA TRETIEHO TISÍCROČIA
ADVERTORIAL

Táto choroba sa začína aj rozvíja väčšinou nepozorovane a na jej prítomnosť často upozorní až úraz. Niektoré problémy však môžu osteoporózu predsa prezradiť. Ojej rozpoznaní, diagnostike, prevencii aj liečbe nám v rozhovore porozprávala MUDr. Dagmar Prokešová.

MUDr. DAGMAR PROKEŠOVÁ

Endokrinologická ambulancia Centrum pre liečbu obezity

Čo je osteoporóza?

Osteoporóza je metabolické ochorenie kostí, ktoré spôsobuje zníženie množstva kostnej hmoty, poruchu mikroštruktúry a zároveň zníženie kvality kostného tkaniva. Kosti strácajú odolnosť, zvyšuje sa ich krehkosť a tým aj riziko zlomenín.

Pre túto chorobu sa používa aj synonymum rednutie kostí. Ide o najčastejšie systémové ochorenie kostí a patrí medzi významné civilizačné ochorenia. Väčšina zlomenín u osôb staršieho veku vzniká na podklade osteoporózy.

Ako sa prejavuje?

Osteoporóze sa nie náhodou hovorí aj „tichý zlodej kostí“. Rozvíja sa veľmi pomaly a často sa nepozoruje žiadny príznak, ktorý by upozorňoval na prítomnosť ochorenia. Nie je to ochorenie, ktoré sa dá rozpoznať len podľa typických príznakov. Napriek tomu niektoré ťažkosti môžu byť vodidlom pre správnu a včasnú diagnózu.

Najčastejšie sa prejavujú ako tupé, neurčité bolesti chrbta, dochádza k znižovaniu telesnej výšky, čo si pacient môže všimnúť napríklad na dĺžke nohavíc, ktoré mu začnú byť pridlhé.

Pacient, alebo niekedy skôr okolie, si všimne zaguľatenie chrbta. Veľa žien, ale i mužov, si tieto príznaky s osteoporózou nespojí, a tak sa o chorobe dozvedia až v pokročilejšej fáze ochorenia, teda v dobe, keď sa kosti už ľahko lámu. Bohužiaľ, často je prvým príznakom prítomnosti osteoporózy až zlomenina.

Čo by mal pacient robiť v prípade, že má podozrenie na toto ochorenie?

Pri podozrení, že by ste osteoporózou mohli trpieť práve vy, neváhajte a obráťte sa na svojho gynekológa alebo praktického lekára, ktorý vás odošle k špecialistom, ktorí vykonávajú diagnostiku a liečbu osteoporózy.

Zároveň je vhodné upraviť svoj životný štýl vrátane stravy podľa zásad zdravej výživy, pravidelnej fyzickej aktivity a takisto dbať na prevenciu pádov.

Aké vitamíny by mal pacient užívať, ak trpí osteoporózou? 

V prevencii a liečbe osteoporózy je nevyhnutnou podmienkou všetkých režimov adekvátny príjem najmä vápnika a vitamínu D, dôležitý je aj príjem vitamínu K2 a vitamínu C. Ich príjem stravou a suplementácia je monitorovaná a riadená odborníkom, ktorý vie odporučiť adekvátne množstvo a vhodnú ormu suplementácie.

V dnešnej dobe sú k dispozícii rôzne formy suplementov a liekov (tablety na prehltnutie aj žuvacie, tobolky, kvapky, prášky, sprejové, transdermálne a injekčné formy).

Bohužiaľ, často je prvým príznakom prítomnosti osteoporózy až zlomenina.

Pri vitamíne D, ktorý je v skutočnosti steroidný prohormón, je výhodou, že špecialista môže predpísať aj tzv. aktívny analóg D3, ktorý je v kategórii liekov. Tento liek sa výborne osvedčil na efektívne zníženie rizika vzniku zlomenín, deformít stavcov, zlepšenie svalovej sily a posturálnej stability, čiže schopnosti udržania vzpriameného držania tela, a tým aj prevencii pádov u pacientov s osteoporózou.

Významnú účinnosť dokázal najmä u pacientov s ochoreniami obličiek, v starobe, v období po prechode a pri osteoporóze v dôsledku liečby kortikoidmi.

Ďalší článok