Domovská stránka » Osteoporóza » OSTEOPORÓZA: AKÉ ZLOMENINY SÚ KRITICKÉ?
Osteoporóza

OSTEOPORÓZA: AKÉ ZLOMENINY SÚ KRITICKÉ?

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

lekár a odborník na osteoporózu

Aké sú príčiny vzniku osteoporózy?

Základnou príčinou vzniku osteoporózy je úbytok kostnej hmoty. Kosť je menej pevná, ľahšie sa zlomí, v dôsledku čoho vznikajú osteoporotické zlomeniny. K osteoporóze však môžu viesť aj mnohé chronické ochorenia, ktoré postihujú napr. obličky, endokrinný či gastroenterologický systém, reumatické ochorenia, alebo užívanie liekov (glukokortikoidy, neurologické lieky). Ohrozenou skupinou sú aj fajčiari či osoby s príliš nízkou telesnou hmotnosťou.

Aké sú dôsledky osteoporózy?

Osteoporóza sa pripodobňuje „tichému vykrádačovi“ kostí, pretože pokiaľ nevznikne zlomenina, tak samotné ochorenie nebolí. Postihuje viac ženy, keďže v období menopauzy klesá hladina ženských hormónov – estrogénov, ktoré zabraňujú odbúravaniu kostnej hmoty. Typické lokality osteoporotických zlomenín sú predlaktie, chrbtica a kŕčok stehennej kosti. Osteoporóza, po vzniku zlomeniny, výrazne znižuje kvalitu života. Predovšetkým zlomeniny krčka stehennej kosti vedú k zvýšenej úmrtnosti najmä vo vyššom veku – pacienti ostávajú pripútaní na lôžko, odkázaní na pomoc iných. Vznikajú preležaniny, stav môže skomplikovať aj pľúcna embólia či zápal pľúc.

Osteoporóza sa pripodobňuje „tichému vykrádačovi“ kostí, pretože pokiaľ nevznikne zlomenina, tak samotné ochorenie nebolí.

Aký význam a dôležitosť zohráva prevencia ochorenia, primárna aj sekundárna, najmä u žien?

Primárna prevencia spočíva v zameraní sa na pacientov s osteoporózou predtým, ako u nich vznik ne zlomenina. Cieľom primárnej prevencie je zabránenie vzniku zlomeniny. Týka sa hlavne žien po menopauze, kedy sa snažíme spomaliť pokles kostnej hmoty, ktorý je v tomto období prirodzený. Na začiatku je najdôležitejšie ovplyvnenie samotných rizikových faktorov vzniku osteoporózy – ide najmä o fajčenie, nadmerný príjem alkoholu, nízky príjem kalcia a vitamínu D v strave, nedostatočný pohyb, užívanie niektorých liekov a ochorenia, ktoré zhoršujú osteoporózu. U pacientov s prekonanou osteoporotickou zlomeninou prichádza do úvahy sekundárna prevencia zameraná na zabránenie vzniku ďalšej zlomeniny, ktorá významne zhoršuje prognózu pacienta. Okrem kalcia a vitamínu D je u pacientov po zlomenine veľmi dôležité pristúpiť aj k intenzívnejšej liečbe. Dnes máme k dispozícii pomerne veľké množstvo liekov, ktoré majú preukázanú účinnosť na redukciu osteoporotických zlomenín.

Populácia starne – aký to má podľa vás dopad na výskyt osteoporózy?

Výskyt osteoporózy určite súvisí s vekom, mal by teda štandardne narastať. Nová analýza z roku 2016/2017 však poukázala na priaznivý trend v pozastavení nárastu výskytu ochorenia. Jednoznačne treba povedať, že na Slovensku sú dobré podmienky na liečbu, ako aj prevenciu osteoporózy, máme dostatok denzitometrov, dobré terapeutické možnosti porovnateľné s  vyspelou Európou a svetom. Záleží na správnej prevencii, diagnostike, ale aj na pacientoch, ako dodržiavajú predpísanú liečbu.

SVK-P-162-0519-075072

Článok vznikol s podporou spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Ďalší článok