Skip to main content
Domovská stránka » Osteoporóza » OSTEOPORÓZA: AKÉ ZLOMENINY SÚ KRITICKÉ?
Osteoporóza

OSTEOPORÓZA: AKÉ ZLOMENINY SÚ KRITICKÉ?

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

lekár a odborník na osteoporózu

Aké sú príčiny vzniku osteoporózy?

Základnou príčinou vzniku osteoporózy je úbytok kostnej hmoty. Kosť je menej pevná, ľahšie sa zlomí, v dôsledku čoho vznikajú osteoporotické zlomeniny. K osteoporóze však môžu viesť aj mnohé chronické ochorenia, ktoré postihujú napr. obličky, endokrinný či gastroenterologický systém, reumatické ochorenia, alebo užívanie liekov (glukokortikoidy, neurologické lieky). Ohrozenou skupinou sú aj fajčiari či osoby s príliš nízkou telesnou hmotnosťou.

Aké sú dôsledky osteoporózy?

Osteoporóza sa pripodobňuje „tichému vykrádačovi“ kostí, pretože pokiaľ nevznikne zlomenina, tak samotné ochorenie nebolí. Postihuje viac ženy, keďže v období menopauzy klesá hladina ženských hormónov – estrogénov, ktoré zabraňujú odbúravaniu kostnej hmoty. Typické lokality osteoporotických zlomenín sú predlaktie, chrbtica a kŕčok stehennej kosti. Osteoporóza, po vzniku zlomeniny, výrazne znižuje kvalitu života. Predovšetkým zlomeniny krčka stehennej kosti vedú k zvýšenej úmrtnosti najmä vo vyššom veku – pacienti ostávajú pripútaní na lôžko, odkázaní na pomoc iných. Vznikajú preležaniny, stav môže skomplikovať aj pľúcna embólia či zápal pľúc.

Osteoporóza sa pripodobňuje „tichému vykrádačovi“ kostí, pretože pokiaľ nevznikne zlomenina, tak samotné ochorenie nebolí.

Aký význam a dôležitosť zohráva prevencia ochorenia, primárna aj sekundárna, najmä u žien?

Primárna prevencia spočíva v zameraní sa na pacientov s osteoporózou predtým, ako u nich vznik ne zlomenina. Cieľom primárnej prevencie je zabránenie vzniku zlomeniny. Týka sa hlavne žien po menopauze, kedy sa snažíme spomaliť pokles kostnej hmoty, ktorý je v tomto období prirodzený. Na začiatku je najdôležitejšie ovplyvnenie samotných rizikových faktorov vzniku osteoporózy – ide najmä o fajčenie, nadmerný príjem alkoholu, nízky príjem kalcia a vitamínu D v strave, nedostatočný pohyb, užívanie niektorých liekov a ochorenia, ktoré zhoršujú osteoporózu. U pacientov s prekonanou osteoporotickou zlomeninou prichádza do úvahy sekundárna prevencia zameraná na zabránenie vzniku ďalšej zlomeniny, ktorá významne zhoršuje prognózu pacienta. Okrem kalcia a vitamínu D je u pacientov po zlomenine veľmi dôležité pristúpiť aj k intenzívnejšej liečbe. Dnes máme k dispozícii pomerne veľké množstvo liekov, ktoré majú preukázanú účinnosť na redukciu osteoporotických zlomenín.

Populácia starne – aký to má podľa vás dopad na výskyt osteoporózy?

Výskyt osteoporózy určite súvisí s vekom, mal by teda štandardne narastať. Nová analýza z roku 2016/2017 však poukázala na priaznivý trend v pozastavení nárastu výskytu ochorenia. Jednoznačne treba povedať, že na Slovensku sú dobré podmienky na liečbu, ako aj prevenciu osteoporózy, máme dostatok denzitometrov, dobré terapeutické možnosti porovnateľné s  vyspelou Európou a svetom. Záleží na správnej prevencii, diagnostike, ale aj na pacientoch, ako dodržiavajú predpísanú liečbu.

SVK-P-162-0519-075072

Článok vznikol s podporou spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Next article
Domovská stránka » Osteoporóza » OSTEOPORÓZA: AKÉ ZLOMENINY SÚ KRITICKÉ?
Osteoporóza

PACIENT S OSTEOPORÓZOU: ZANEDBÁVALA SOM NÁVŠTEVY LÉKAROV

Osteoporóza je chronické ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, pri ktorom sa znižuje obsah kostnej hmoty, jej hustota a narúša sa stavba kosti. Tento proces zvyšuje riziko zlomenín. Základom liečby osteoporózy je pravidelný pohyb, ale i zdravá a vyvážená strava, bohatá na vitamín D a vápnik.  Na liečbu sa používajú dva typy liekov. Jeden je určený na potláčanie odbúravania kostnej hmoty a zníženia rizika zlomeniny. Druhou skupinou sú lieky, ktoré podporujú novotvorbu kostí.

Hoci som už v seniorskom veku, bola som vždy vitálna a nepociťovala som žiadne väčšie problémy. Posledné roky ma však začal pobolievať chrbát, no neprikladala som tomu väčší význam. Táto bolesť ma ale začala výraznejšie obmedzovať v každodenných aktivitách. Nemohla som pracovať dlhšie v záhradke, zdvíhanie ťažších vecí bolo nepredstaviteľné a ani som nedosiahla na najvyššiu poličku v kuchyni. Boli to frustrujúce pocity.

Myslela som si, že bolesti sú len z matraca, ktorý som už dlhšie potrebovala vymeniť. Nie som práve citlivka a lekárov navštevujem minimálne, len keď je to naozaj vážne. Potom som však absolvovala pravidelnú prehliadku u môjho všeobecného lekára, ktorý zistil, že moja telesná výška poklesla až o 5 centimetrov, čo bola podľa jeho slov výrazná zmena. Lekár vyslovil podozrenie na osteoporózu. Úprimne, ani som netušila, čo táto choroba znamená. Absolvovala som mnohé vyšetrenia ako RTG vyšetrenie a denzitometriu.

Denzitometria, žiaľ, len potvrdila, čo lekár vyslovil – diagnóza osteoporóza, čiže chronické ubúdanie vápnika z kostí, pričom hrozí ich zlomenie. Touto neznámou diagnózou som bola zaskočená. Nevedela som, akým smerom sa môj život bude ďalej uberať. Premkol ma strach, keďže žijem už dlhé roky sama a som vdova. Začala som rozmýšľať sama nad sebou, ako som posledné roky zanedbávala návštevy lekárov, preto teraz radím každému pri akejkoľvek zdravotnej ťažkosti, hoci minimálnej, hneď navštíviť lekára a neodkladať to na „potom“. 

Po zistení diagnózy som začala ako prvé s medikamentóznou liečbou. Pán doktor mi naordinoval lieky a odporučil pravidelné cvičenie. Do stravy som zaradila zdravšie jedlá, najmä čerstvé ovocie a zeleninu s vysokým obsahom vápnika a vitamínu D. Našla som si na internete aj rôzne cvičenia, napríklad na stránke www.krehkekosti.sk. Začala som cvičiť aj niektoré namáhavejšie cviky a bolo to úžasné, cítila som sa ako znovuzrodená. Chrbát ma síce stále pobolieva, ale cvičenie mi ukázalo v živote iný rozmer. Každé ráno vstávam aktívnejšia a vitálnejšia.

Pohyb a zdravá strava sú pri osteoporóze základom. Pri cvičení však musím byť opatrná, pretože môj chrbát stále pobolieva a hrozia mi aj zlomeniny kostí, no nevzdávam sa! Osvojila som si správne pohybové návyky a pravidelne posilňujem chrbtové svalstvo. Moja choroba ma naučila, že človek by mal byť aktívny aj vo vyššom veku, pretože pohyb ľudí robí zdravšími.

Článok objednaný firmou Amgen Slovakia s.r.o.

SC-SVK-NP-00434-1220

Dátum prípravy materiálu: December 2020

Next article