Skip to main content
Domovská stránka » Osteoporóza » OSTEOPORÓZA A POTREBNÉ MINERÁLY
Osteoporóza

OSTEOPORÓZA A POTREBNÉ MINERÁLY

Kosť je živé tkanivo. Je tvorená organickou základnou hmotou (asi 30 %), spevnenou uloženinami vápenatých solí (70 %). Organickú základnú hmotu (osteoid) tvoria predovšetkým kolagénové vlákna, ktoré prebiehajú v smere línií tlakových síl a zabezpečujú pružnosť kostí. Anorganická zložka kosti, ktorú tvorí hlavne vápnik a fosfát, je uložená tesne na kolagénových vláknach a medzi nimi, a dáva kosti mimoriadnu tvrdosť.
Pre správnu mineralizáciu je dôležité dostatočné množstvo a správny pomer jednotlivých minerálov, ako aj schopnosť organizmu potrebné minerály prijať. Toto závisí od stavu zažívacieho traktu a látkovej výmeny. Nesmieme zabúdať na pitný režim, keďže voda je najdôležitejším rozpúšťadlom a nosičom minerálov.

Počas života sa kosť neustále obmieňa. Kostné bunky (osteoblasty) sa zúčastňujú na výstavbe kosti, odbúravanie kosti prebieha činnosťou osteoklastov.

Výstavba a odbúravanie kostnej hmoty
Počas života sa kosť neustále obmieňa. Kostné bunky (osteoblasty) sa zúčastňujú na výstavbe kosti, odbúravanie kosti prebieha činnosťou osteoklastov. V mladosti sa nová kostná hmota tvorí rýchlejšie, ako sa stará odbúrava, a teda kostnej hmoty pribúda. Po 35. roku života však dochádza k urýchleniu odbúravania kostí na úkor novotvoby a kostnej hmoty v tele človeka postupne ubúda. Po 65. roku života nastáva úbytok kostnej hmoty u oboch pohlaví.

Správny telesný pohyb
Základnou podmienkou úspešnej liečby osteoporózy je správna výživa, predovšetkým prívod optimálneho množstva vápnika ako hlavného minerálu na stavbu kosti. Denná odporúčaná dávka pre pacientov s osteoporózou predstavuje 1000-1200 mg kalcia. Ďalej je dôležitá dostupnosť vitamínu D a správny telesný pohyb, ktorý podporí tvorbu kostí a brzdí ich odbúravanie. K dostatočnej záťaži kosti však obyčajne nestačí pohyb v bežnom živote, je nutné cvičiť (napr. špeciálna cvičebná zostava podľa Ďurišovej) v kombinácii s aspoň polhodinovou chôdzou denne.

Ak nedokážeme získať množstvo vápnika z prijatej stravy, musíme dennú potrebu vyrovnať prípravkami s obsahom kalcia. Náš organizmus dokáže využiť naraz okolo 500 mg vápnika prijatého potravou alebo prípravkom.

V hlavnej úlohe vápnik
Jedným z najdôležitejších rizikových faktorov nedostatočnej tvorby kostnej hmoty v detstve a zvýšeného odbúravania kostí v dospelosti je nízky príjem vápnika. Zistilo sa, že priemerný príjem vápnika potravou v detskom veku, a platí to aj pre dospelých do 65 rokov, je len polovičný v porovnaní s odporúčaným množstvom. V prípade starších ľudí dokonca len štvrtinový. Ak nedokážeme získať množstvo vápnika z prijatej stravy, musíme dennú potrebu vyrovnať prípravkami s obsahom kalcia. Náš organizmus dokáže využiť naraz okolo 500 mg vápnika prijatého potravou alebo prípravkom. Pri použitom uvedenom množstve vápnika sa tento rýchle vstrebáva cez črevnú stenu za pomoci aktívneho prenosu. Pri väčšom množstve sa realizuje pomalší, pasívny prenos a kalcium sa správne nezužitkuje.
Je teda lepšie konzumovať potraviny bohaté na vápnik, alebo doplnky v menších dávkach počas dňa, hlavne v priebehu jedla a po jedle. Keďže náš organizmus potrebuje vápnik počas celých 24 hodín, odporúčajú sa konzumovať potraviny bohaté na vápnik, napr. jogurt, i pred spaním a zaistiť prísun vápnika počas noci. Bolo dokázané, že podanie vápnika večer pred uľahnutím znižuje nočný vrchol parathormónu v krvi, a tým sa znižuje i zvýšené nočné odbúravanie kostí.

Fosfor má dôležitú úlohu všeobecne v každom biochemickom procese. Okrem zaistenia správnej funkcie kostí a zubov, je dôležitý hlavne na reguláciu srdcovej činnosti, na prenos nervového vzruchu, správnu funkciu obličiek, znižuje bolesti kĺbov pri zápale, podporuje rast a regeneráciu organizmu.

Dôležitá úloha aj fosforu
Na novotvorbe kosti sa podieľa aj fosfor, ktorý je hneď po vápniku druhým najčastejšie zastúpeným minerálom v tele. Pre dospelých je odporúčaná denná dávka 500-1000 mg, ale príjem fosforu (P) musí byť v správnom pomere s príjmom vápnika (Ca). Ideálny je pomer Ca : P = 2 : 1, inak zlúčeniny fosforu vytvárajú s vápnikom nerozpustné soli, bránia vstrebávaniu vápnika, zvyšujú jeho vylučovanie, a tým znižujú jeho využitie v organizme. Fosfor má dôležitú úlohu všeobecne v každom biochemickom procese. Okrem zaistenia správnej funkcie kostí a zubov, je dôležitý hlavne na reguláciu srdcovej činnosti, na prenos nervového vzruchu, správnu funkciu obličiek, znižuje bolesti kĺbov pri zápale, podporuje rast a regeneráciu organizmu.

„Miluj svoje kosti“
Osteoporózu je možné v súčasnosti spoľahlivo diagnostikovať a následne liečiť. Heslom tohtoročnej celosvetovej kampane venovanej prevencii, diagnostike a liečbe osteoporózy je „Miluj svoje kosti“. Popri pravidelnej pohybovej aktivite sa za nevyhnutnosť považuje aj prijímanie optimálnej dávky vápnika každý deň a dlhodobo. Je dokázané, že pravidelným dlhodobým užívaním odporučeného množstva vápnika a vitamínu D, najmä vo vyššom veku, sa výrazne zníži riziko vzniku osteoporotických zlomenín. Na takýto preventívny i liečebný zásah nie je nikdy neskoro.

Next article
Domovská stránka » Osteoporóza » OSTEOPORÓZA A POTREBNÉ MINERÁLY
Osteoporóza

PACIENT S OSTEOPORÓZOU: ZANEDBÁVALA SOM NÁVŠTEVY LÉKAROV

Osteoporóza je chronické ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, pri ktorom sa znižuje obsah kostnej hmoty, jej hustota a narúša sa stavba kosti. Tento proces zvyšuje riziko zlomenín. Základom liečby osteoporózy je pravidelný pohyb, ale i zdravá a vyvážená strava, bohatá na vitamín D a vápnik.  Na liečbu sa používajú dva typy liekov. Jeden je určený na potláčanie odbúravania kostnej hmoty a zníženia rizika zlomeniny. Druhou skupinou sú lieky, ktoré podporujú novotvorbu kostí.

Hoci som už v seniorskom veku, bola som vždy vitálna a nepociťovala som žiadne väčšie problémy. Posledné roky ma však začal pobolievať chrbát, no neprikladala som tomu väčší význam. Táto bolesť ma ale začala výraznejšie obmedzovať v každodenných aktivitách. Nemohla som pracovať dlhšie v záhradke, zdvíhanie ťažších vecí bolo nepredstaviteľné a ani som nedosiahla na najvyššiu poličku v kuchyni. Boli to frustrujúce pocity.

Myslela som si, že bolesti sú len z matraca, ktorý som už dlhšie potrebovala vymeniť. Nie som práve citlivka a lekárov navštevujem minimálne, len keď je to naozaj vážne. Potom som však absolvovala pravidelnú prehliadku u môjho všeobecného lekára, ktorý zistil, že moja telesná výška poklesla až o 5 centimetrov, čo bola podľa jeho slov výrazná zmena. Lekár vyslovil podozrenie na osteoporózu. Úprimne, ani som netušila, čo táto choroba znamená. Absolvovala som mnohé vyšetrenia ako RTG vyšetrenie a denzitometriu.

Denzitometria, žiaľ, len potvrdila, čo lekár vyslovil – diagnóza osteoporóza, čiže chronické ubúdanie vápnika z kostí, pričom hrozí ich zlomenie. Touto neznámou diagnózou som bola zaskočená. Nevedela som, akým smerom sa môj život bude ďalej uberať. Premkol ma strach, keďže žijem už dlhé roky sama a som vdova. Začala som rozmýšľať sama nad sebou, ako som posledné roky zanedbávala návštevy lekárov, preto teraz radím každému pri akejkoľvek zdravotnej ťažkosti, hoci minimálnej, hneď navštíviť lekára a neodkladať to na „potom“. 

Po zistení diagnózy som začala ako prvé s medikamentóznou liečbou. Pán doktor mi naordinoval lieky a odporučil pravidelné cvičenie. Do stravy som zaradila zdravšie jedlá, najmä čerstvé ovocie a zeleninu s vysokým obsahom vápnika a vitamínu D. Našla som si na internete aj rôzne cvičenia, napríklad na stránke www.krehkekosti.sk. Začala som cvičiť aj niektoré namáhavejšie cviky a bolo to úžasné, cítila som sa ako znovuzrodená. Chrbát ma síce stále pobolieva, ale cvičenie mi ukázalo v živote iný rozmer. Každé ráno vstávam aktívnejšia a vitálnejšia.

Pohyb a zdravá strava sú pri osteoporóze základom. Pri cvičení však musím byť opatrná, pretože môj chrbát stále pobolieva a hrozia mi aj zlomeniny kostí, no nevzdávam sa! Osvojila som si správne pohybové návyky a pravidelne posilňujem chrbtové svalstvo. Moja choroba ma naučila, že človek by mal byť aktívny aj vo vyššom veku, pretože pohyb ľudí robí zdravšími.

Článok objednaný firmou Amgen Slovakia s.r.o.

SC-SVK-NP-00434-1220

Dátum prípravy materiálu: December 2020

Next article