Skip to main content
Domovská stránka » Osteoporóza » NEDAJTE SA OSTEOPORÓZOU ZLOMIŤ
kĺby

NEDAJTE SA OSTEOPORÓZOU ZLOMIŤ

Často býva označovaná ako tichý zlodej kostí – nemusí sa prejaviť žiadnymi ťažkosťami a jej prvým príznakom býva až osteoporotická zlomenina. Typické zlomeniny na báze osteoporózy sú v oblasti zápästia, tiel stavcov chrbtice a horného úseku stehnovej kosti, najmä krčka, obyčajne po pôsobení aj nepatrného násilia, napr. ľahkého pádu.

Kostná hmota
Kosť je živé tkanivo, ktoré sa počas života neustále obmieňa. V mladosti sa nová kostná hmota tvorí rýchlejšie, ako sa stará odbúrava, a teda kostnej hmoty pribúda. Po 35. roku života však dochádza k urýchleniu odbúravania kostí na úkor novotvoby a kostnej hmoty v tele človeka postupne ubúda. Po 65. roku života nastáva úbytok kostnej hmoty u oboch pohlaví. U žien je však už pred týmto vekom úbytok kostnej hmoty väčší, lebo ho urýchľuje menopauza. Spôsobuje ju znižovanie tvorby ženského pohlavného hormónu estrogénu. Ešte pred dovŕšením 65. roku života každá žena stráca najmenej jednu tretinu kostnej hmoty.

Podľa štatistických údajov je predpoklad, že po 65. roku života 1/3 žien utrpí zlomeninu stavca a 1/4 žien bude mať zlomeninu predlaktia.

Vysoké riziko zlomenín
V dôsledku straty kostnej hmoty sa postupne narúša štruktúra kosti. V určitom stupni sa preriednutá kosť stáva veľmi krehkou a ľahko sa láme. Podľa štatistických údajov je predpoklad, že po 65. roku života 1/3 žien utrpí zlomeninu stavca a 1/4 žien bude mať zlomeninu predlaktia. Vo väčšine prípadov sú tieto zlomeniny dobre liečiteľné, i tak však predstavujú pre pacienta značné riziko. Predovšetkým zlomeniny krčka stehnovej kosti sú z hľadiska pacienta najrizikovejšie a až 15 – 20 % chorých do roka zomiera. Z tých, ktorí akútny stav prežijú, prakticky polovica zostáva pohybovo obmedzená, odkázaná na lôžko alebo sociálnu starostlivosť. V žiadnom prípade teda nemožno riziko osteoporózy a jej komplikácií podceňovať.

Včasná diagnostika
Je veľmi dôležité ochorenie včas odhaliť (denzitometrickým vyšetrením) a komplexne liečiť (úprava stravy, pohybová liečba, chemické a nechemické lieky). Len včasnou diagnostikou a správnou liečbou dokážeme predísť komplikáciám – zlomeninám na podklade osteoporózy. Ľudský vek sa bude podľa všetkých opodstatnených predpovedí predlžovať. Môžeme teda očakávať, že sa bude zvyšovať aj výskyt osteoporózy. Je teda dôležité upozorňovať na riziká a zoznamovať ľudí s možnosťami, ako im predchádzať.

Komplexné informácie o ochoreniach pohybového aparátu, najmä o osteoporóze, nájdete v publikácii
„Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a…“ Súčasťou knihy je CD so špeciálnymi cvičebnými zostavami

Next article
Domovská stránka » Osteoporóza » NEDAJTE SA OSTEOPORÓZOU ZLOMIŤ
Osteoporóza

PACIENT S OSTEOPORÓZOU: ZANEDBÁVALA SOM NÁVŠTEVY LÉKAROV

Osteoporóza je chronické ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, pri ktorom sa znižuje obsah kostnej hmoty, jej hustota a narúša sa stavba kosti. Tento proces zvyšuje riziko zlomenín. Základom liečby osteoporózy je pravidelný pohyb, ale i zdravá a vyvážená strava, bohatá na vitamín D a vápnik.  Na liečbu sa používajú dva typy liekov. Jeden je určený na potláčanie odbúravania kostnej hmoty a zníženia rizika zlomeniny. Druhou skupinou sú lieky, ktoré podporujú novotvorbu kostí.

Hoci som už v seniorskom veku, bola som vždy vitálna a nepociťovala som žiadne väčšie problémy. Posledné roky ma však začal pobolievať chrbát, no neprikladala som tomu väčší význam. Táto bolesť ma ale začala výraznejšie obmedzovať v každodenných aktivitách. Nemohla som pracovať dlhšie v záhradke, zdvíhanie ťažších vecí bolo nepredstaviteľné a ani som nedosiahla na najvyššiu poličku v kuchyni. Boli to frustrujúce pocity.

Myslela som si, že bolesti sú len z matraca, ktorý som už dlhšie potrebovala vymeniť. Nie som práve citlivka a lekárov navštevujem minimálne, len keď je to naozaj vážne. Potom som však absolvovala pravidelnú prehliadku u môjho všeobecného lekára, ktorý zistil, že moja telesná výška poklesla až o 5 centimetrov, čo bola podľa jeho slov výrazná zmena. Lekár vyslovil podozrenie na osteoporózu. Úprimne, ani som netušila, čo táto choroba znamená. Absolvovala som mnohé vyšetrenia ako RTG vyšetrenie a denzitometriu.

Denzitometria, žiaľ, len potvrdila, čo lekár vyslovil – diagnóza osteoporóza, čiže chronické ubúdanie vápnika z kostí, pričom hrozí ich zlomenie. Touto neznámou diagnózou som bola zaskočená. Nevedela som, akým smerom sa môj život bude ďalej uberať. Premkol ma strach, keďže žijem už dlhé roky sama a som vdova. Začala som rozmýšľať sama nad sebou, ako som posledné roky zanedbávala návštevy lekárov, preto teraz radím každému pri akejkoľvek zdravotnej ťažkosti, hoci minimálnej, hneď navštíviť lekára a neodkladať to na „potom“. 

Po zistení diagnózy som začala ako prvé s medikamentóznou liečbou. Pán doktor mi naordinoval lieky a odporučil pravidelné cvičenie. Do stravy som zaradila zdravšie jedlá, najmä čerstvé ovocie a zeleninu s vysokým obsahom vápnika a vitamínu D. Našla som si na internete aj rôzne cvičenia, napríklad na stránke www.krehkekosti.sk. Začala som cvičiť aj niektoré namáhavejšie cviky a bolo to úžasné, cítila som sa ako znovuzrodená. Chrbát ma síce stále pobolieva, ale cvičenie mi ukázalo v živote iný rozmer. Každé ráno vstávam aktívnejšia a vitálnejšia.

Pohyb a zdravá strava sú pri osteoporóze základom. Pri cvičení však musím byť opatrná, pretože môj chrbát stále pobolieva a hrozia mi aj zlomeniny kostí, no nevzdávam sa! Osvojila som si správne pohybové návyky a pravidelne posilňujem chrbtové svalstvo. Moja choroba ma naučila, že človek by mal byť aktívny aj vo vyššom veku, pretože pohyb ľudí robí zdravšími.

Článok objednaný firmou Amgen Slovakia s.r.o.

SC-SVK-NP-00434-1220

Dátum prípravy materiálu: December 2020

Next article