Domovská stránka » Osteoporóza » NEDAJTE SA OSTEOPORÓZOU ZLOMIŤ
kĺby

NEDAJTE SA OSTEOPORÓZOU ZLOMIŤ

Často býva označovaná ako tichý zlodej kostí – nemusí sa prejaviť žiadnymi ťažkosťami a jej prvým príznakom býva až osteoporotická zlomenina. Typické zlomeniny na báze osteoporózy sú v oblasti zápästia, tiel stavcov chrbtice a horného úseku stehnovej kosti, najmä krčka, obyčajne po pôsobení aj nepatrného násilia, napr. ľahkého pádu.

Kostná hmota
Kosť je živé tkanivo, ktoré sa počas života neustále obmieňa. V mladosti sa nová kostná hmota tvorí rýchlejšie, ako sa stará odbúrava, a teda kostnej hmoty pribúda. Po 35. roku života však dochádza k urýchleniu odbúravania kostí na úkor novotvoby a kostnej hmoty v tele človeka postupne ubúda. Po 65. roku života nastáva úbytok kostnej hmoty u oboch pohlaví. U žien je však už pred týmto vekom úbytok kostnej hmoty väčší, lebo ho urýchľuje menopauza. Spôsobuje ju znižovanie tvorby ženského pohlavného hormónu estrogénu. Ešte pred dovŕšením 65. roku života každá žena stráca najmenej jednu tretinu kostnej hmoty.

Podľa štatistických údajov je predpoklad, že po 65. roku života 1/3 žien utrpí zlomeninu stavca a 1/4 žien bude mať zlomeninu predlaktia.

Vysoké riziko zlomenín
V dôsledku straty kostnej hmoty sa postupne narúša štruktúra kosti. V určitom stupni sa preriednutá kosť stáva veľmi krehkou a ľahko sa láme. Podľa štatistických údajov je predpoklad, že po 65. roku života 1/3 žien utrpí zlomeninu stavca a 1/4 žien bude mať zlomeninu predlaktia. Vo väčšine prípadov sú tieto zlomeniny dobre liečiteľné, i tak však predstavujú pre pacienta značné riziko. Predovšetkým zlomeniny krčka stehnovej kosti sú z hľadiska pacienta najrizikovejšie a až 15 – 20 % chorých do roka zomiera. Z tých, ktorí akútny stav prežijú, prakticky polovica zostáva pohybovo obmedzená, odkázaná na lôžko alebo sociálnu starostlivosť. V žiadnom prípade teda nemožno riziko osteoporózy a jej komplikácií podceňovať.

Včasná diagnostika
Je veľmi dôležité ochorenie včas odhaliť (denzitometrickým vyšetrením) a komplexne liečiť (úprava stravy, pohybová liečba, chemické a nechemické lieky). Len včasnou diagnostikou a správnou liečbou dokážeme predísť komplikáciám – zlomeninám na podklade osteoporózy. Ľudský vek sa bude podľa všetkých opodstatnených predpovedí predlžovať. Môžeme teda očakávať, že sa bude zvyšovať aj výskyt osteoporózy. Je teda dôležité upozorňovať na riziká a zoznamovať ľudí s možnosťami, ako im predchádzať.

Komplexné informácie o ochoreniach pohybového aparátu, najmä o osteoporóze, nájdete v publikácii
„Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a…“ Súčasťou knihy je CD so špeciálnymi cvičebnými zostavami

Ďalší článok