Skip to main content
Domovská stránka » News » SKLERÓZA MULTIPLEX: PRÍČINA STÁLE NEZNÁMA
News

SKLERÓZA MULTIPLEX: PRÍČINA STÁLE NEZNÁMA

Príčina vzniku sklerózy multiplex (ďalej SM) zostáva aj napriek intenzívnemu výskumu neznáma. Rovnako tak sa doteraz nepodarilo vyvinúť liek, ktorý by toto ochorenie natrvalo vyliečil. Mnohé štúdie však poukazujú na to, že včasná diagnostika a skorá liečba sú pre prognózu týchto pacientov kľúčové.

K zápalovým procesom a nezvratnému poškodeniu nervového tkaniva dochádza často ešte pred prvým relapsom. Inými slovami, v čase stanovenia diagnózy sa nenachádzame na štartovacej čiare, ale v už rozbehnutých pretekoch. Na otázky odpovedá MUDr. Marianna Vitková, PhD, lekárka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP, Košice.

MUDr. MARIANNA VITKOVÁ, PhD

Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

Aké sú možnosti liečby a čím sa lieky na SM vyznačujú?

Moderná medicína poskytuje pacientom s ochorením SM viacero liečebných možností, ktoré môžu ich zdravotný stav dlhodobo stabilizovať. Liečbu môžeme rozdeliť do dvoch línií. Prvá línia je určená pre pacientov s nízkou alebo stredne závažnou aktivitou choroby. Radíme sem klasické, injekčne aplikované liečivá a čoraz viac preferované tabletové formy, ktoré sa užívajú jedenkrát alebo dvakrát denne.

Druhá línia zahŕňa lieky s vyššou účinnosťou a je vyhradená pre pacientov s vysokou aktivitou ochorenia od jeho začiatku, alebo pre tých, u ktorých prvolíniová liečba zlyhala. K dispozícii máme tabletové formy s denným užívaním a infúzne preparáty používané raz mesačne alebo dvakrát ročne. Posledné roky sú k dispozícii aj liečivá, ktoré dokážu svojím mechanizmom účinku ovplyvniť imunitný systém na niekoľko rokov, čo súvisí s ich komfortným podaním v dvoch cykloch s odstupom jedného roka bez potreby sústavnej liečby v domácom prostredí.

Na základe čoho lekár určí, ktorý liek komu predpíše?

Výber lieku ovplyvňuje viacero faktorov. V súčasnosti sa preferuje personalizovaný prístup k liečbe, čo znamená, že neurológ na základe klinických príznakov, výsledkov magnetickej rezonancie mozgu/miechy, vyšetrenia mozgovo-miechového moku a s ohľadom na preferencie a životné situácie konkrétneho pacienta vyberie liek „šitý na mieru“.

Nakoľko je liečba SM bezpečná?

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že liečba SM je bezpečná vtedy, ak je správne indikovaná a pravidelne monitorovaná. Ďalší zásadný pilier liečby tvorí spolupráca a ochota pacienta užívať liečbu dlhodobo a podľa predpísaných pravidiel, tzv. adherencia k liečbe. Pacienta upozorňujeme na to, že vždy je treba riziká liečby posudzovať vo svetle rizík, ktoré prináša samotná SM – či už liečená alebo neliečená, pričom pre každý schválený liek platí, že jeho prínos vysoko prevyšuje prípadné riziká.


K dispozícii máme tabletové formy s denným užívaním a infúzne preparáty používané raz mesačne alebo dvakrát ročne.

Čo má robiť pacient, u ktorého sa prejavili vedľajšie účinky? Sú vedľajšie účinky liečby dôvodom na jej svojvoľné ukončenie? Ako sa v takomto prípade postupuje?

Samozrejme, nežiaduce účinky liečby sa vyskytnúť môžu. Vo väčšine prípadov sú mierne a prechodného charakteru. Rôznorodosť liečby a odlišné biologické vlastnosti každého pacienta spôsobujú, že nie vždy vieme odhadnúť, ktorý pacient a v akej miere bude jednotlivými vedľajšími účinkami zasiahnutý. Dôležité je, aby bol pacient o ich možnom výskyte dopredu informovaný. Ak by sa aj vyskytli, určite by nemali byť dôvodom svojvoľného ukončenia liečby a pacient by mal v týchto prípadoch kontaktovať svojho lekára. V súčasnosti máme k dispozícii viaceré možnosti, ktorými vieme nežiaduce účinky zvládnuť, v krajnom prípade sa liečba dá vymeniť.

V čom robia pacienti s SM pri užívaní predpísanej liečby najčastejšie chyby?

Liečba SM je dlhoročná a prináša so sebou viaceré situácie, kedy pacient naordinovanú liečbu vynecháva. Dôvody sú viaceré. Časť pacientov zabúda užívať svoje lieky pravidelne, iní ju vynechávajú kvôli presvedčeniu, že ak sa momentálne cítia dobre, niet čo liečiť a ďalšiu liečbu nepotrebujú. Dôvodom sú aj nežiaduce účinky liečby, prípadne obava z ich možného výskytu. V praxi sa stretávam aj s tým, že niektorí pacienti odmietajú z rôznych príčin už začatie liečby, čím sa pripravujú o príležitosť utlmenia aktivity ochorenia včas – ešte predtým, ako vznikne nezvratné neurologické postihnutie. Nech je už dôvod akýkoľvek, každý pacient s týmto ochorením by mal byť poučený o tom, že nedodržiavaním liečebného režimu riskuje zhoršenie svojho zdravotného stavu. Vždy sa dá nájsť alternatívne riešenie, základom je o svojich obavách otvorene komunikovať s lekárom.

Je pandémia koronavírusu dôvodom na zmenu či ukončenie liečby SM? Prečo je dôležité aj počas koronakrízy dodržiavať predpísanú liečbu presne podľa pokynov lekára a čo sa môže stať, ak ju pacient svojvoľne preruší, vynechá či zmení?

Súčasne poznatky o vzťahu SM a nemoci COVID‑19 nepotvrdzujú, že by samotné ochorenie alebo ktorákoľvek liečba zvyšovali riziko nákazy alebo horšieho priebehu COVID‑19. Práve naopak, neuvážené prerušenie alebo pravidelné vynechávanie liečby môže viesť k znovuvzplanutiu ochorenia so vznikom nového neurologického postihnutia. Preto opakovane pripomíname našim pacientom, aby prípadné obavy radšej prekonzultovali so svojim lekárom, nakoľko svojvoľná zmena liečby môže napáchať škody, ktoré už veľakrát nedokážeme zvrátiť.

Next article
Domovská stránka » News » SKLERÓZA MULTIPLEX: PRÍČINA STÁLE NEZNÁMA
News

STAROSTLIVOSŤ O CHRUP PSOV

Zdravý chrup je jedným zo základných predpokladov spokojného života, čo platí u ľudí, ale rovnako tak u psov. Psy majú chrup typický pre mäsožravcov tvorený z rezákov, špičiakov, črenových zubov a stoličiek.

Starostlivosť o chrup psov bola dlhodobo odsúvaná téma. Dnes sa však dostáva do popredia a je vnímaná ako bežný štandard starostlivosti. Napriek tomu sú zdravotné ťažkosti spojené práve s chrupom jedným z najčastejších problémov psov. Samotnými prejavmi sú zápach z papule, krvácanie z ďasien, neochota prijímať potravu, otečené červenkasté ďasná a zubný kameň, príp. pes si často zasahuje do papule labkami.

VÝSKYT ZUBNÉHO KAZU A PROBLÉMY S ĎASNAMI

Všetko začína vznikom zubného povlaku, ktorý je tvorený zvyškami potravy, baktériami a ich metabolitmi. Zubný kameň dráždi ďasná a môže spôsobiť zápal sliznice ústnej dutiny, v dôsledku čoho môže prísť až k postupnej strate chrupu, navyše baktérie spôsobujúce zápaly sa krvným obehom môžu preniesť do iných častí tela a negatívne vplývať napríklad na vnútorné orgány. Zubný kameň je zdravotný problém, ktorý je možné riešiť už len u veterinára.

SPÔSOBY STAROSTLIVOSTI O CHRUP PSA

So starostlivosťou o chrup by sme mali psa zoznamovať už v šteňacom veku, aby to bral ako bežnú vec, čo v dospelosti výrazne uľahčí starostlivosť. Najefektívnejším spôsobom je pravidelné používanie špeciálnej kefky a enzymatickej pasty pre psy, ktorá veľmi šetrne, no zároveň efektívne odstraňuje zubný povlak a čistí chrup. Môžeme tiež použiť zubný gél, ktorý stačí naniesť na zuby a má podobné účinky ako pasta (bez použitia kefky). Ako alternatívu môžeme tiež využiť zubný sprej či ústnu vodu pre psy. Veľkej popularite sa teší aj používanie prášku z morskej riasy kelpa.

Pokiaľ kŕmime psa vlhkým a mäkkým krmivom, ako sú kapsičky či konzervy, je treba klásť väčší dôraz na dentálnu starostlivosť – konzistencia stravy ovplyvňuje tvorbu zubného povlaku. Ak pes dostáva pravidelne granuly, sú jeho zuby obyčajne čistejšie, nakoľko napomáhajú k odstraňovaniu zubného povlaku. K čisteniu chrupu tiež prispieva pravidelné podávanie funkčných odmien s obsahom chlorofylu či propolisu. Rovnako hra so špeciálne prispôsobenými hračkami na čistenie chrupu napomáha k mechanickému odstraňovaniu zubného povlaku. Zvýšiť efektivitu môžeme aj tým, že na hračku aplikujeme zubnú pastu pre psy, ktorá im chutí. Dentálne hračky nielenže odstraňujú zubný povlak, ale zároveň masírujú ďasná, čo napomáha k prekrveniu.

VÝŽIVA A TRÁVENIE PSOV

Kvalitná strava je jeden zo základných pilierov zdravia a dlhého života štvornohého chlpáča. Ohľadom správneho zaradenia psov z hľadiska výživy sa často vedie mnoho polemík. Pes nie je striktný mäsožravec (carnivor). Mäso však zohráva dôležitú úlohu v stravovaní psov. Je to prirodzený zdroj bielkovín vysokej biologickej hodnoty. Pre komplexné pokrytie nutričných nárokov psov je však potrebná aj rastlinná zložka. Nutričné nároky psov sa v priebehu života menia a vyvíjajú. Pri výbere vhodnej stravy pre psa by sme mali zohľadňovať jeho vek, veľkosť, ale dôraz by sme mali klásť aj na prípadné alergie či intolerancie, čo momentálne nie je nič výnimočné. Medzi popredné spôsoby kŕmenia sa zaraďuje tzv. kŕmenie suchou stravou – granulami alebo BARF.

AKO PREBIEHA SAMOTNÉ TRÁVENIE U PSOV

Najskôr sa začnú zbierať sliny, psy veľmi rýchlo reagujú na čuchové aj vizuálne podnety ohľadom stravy. Množstvo slín im napomáha s posúvaní potravy ďalej do žalúdka, kde sa vytvára veľké množstvo tráviacich štiav a hlienu – ten je dôležitý, chráni žalúdok pred natrávením. Žalúdok pomocou vlastného pohybu premiešava stravu s tráviacimi šťavami do kašovitej konzistencie známej ako chýmus, zároveň dochádza k čiastočnému natráveniu bielkovín pomocou enzýmov. Pokiaľ do žalúdka dorazí ťažko stráviteľná látka, môže to vyvolať nutkanie na zvracanie.

Chýmus sa ďalej posúva smerom do tenkého čreva, kde postupne dochádza k enzymatickému tráveniu. Do čreva sa z pankreasu a pečene dostávajú tráviace látky, ktoré napomáhajú k tráveniu prijatej potravy do takej podoby, aby bola využiteľná pre telo psa. Bunky v tenkom čreve absorbujú živiny a prevádzajú ich do krvi, odkiaľ sa dostávajú do celého tela. V procese trávenia vznikajú aj odpadové látky, ktoré sú pomocou obličiek odvádzané von z tela. Tenké črevo nie je statické, vďaka peristaltike posúva chýmus ďalej do hrubého čreva, kde sa na finálnom spracovaní podieľa najmä symbiotická črevná mikroflóra – tá je pre plnohodnotné trávenie veľmi dôležitá a rovnako sa tu vstrebáva voda. Nie práve najvoňavejší výsledok trávenia nám dokáže napovedať, či je trávenie psa v poriadku, exkrementy by mali byť hnedej farby, tuhšej konzistencie.

NA ČO SI DAŤ POZOR

Po tom, čo sa pes nažerie, ho necháme 2 až 3 hodinky v kľude tráviť (psa nevystavujeme žiadnej náročnejšej fyzickej aktivite). V opačnom prípade môže nastať torzia žalúdka („prevrátenie“). Ak nie je riešená, má pre psa smrteľné následky, je preto nutné urýchlene vyhľadať veterinára.

Psom nikdy nedávame ľudskú stravu, aj napriek tomu, že im chutí. Obsahuje soľ, korenia a často aj spôsob prípravy je absolútne nevyhovujúci. Stravu by sme mali podávať v primeranom množstve, obezita predstavuje zvýšenú záťaž na kĺby a srdce.

Next article