Domovská stránka » Diabetes » AKÝ JE VÝVOJ V OBLASTI MERANIA GLYKÉMIE?
Diabetes

AKÝ JE VÝVOJ V OBLASTI MERANIA GLYKÉMIE?

Viete, čo je Benediktovo činidlo? Aj vy ste mali doma širokú škálu modrých a zelených farbičiek, aby ste mohli presne trafiť farbu obsahu skúmavky a podľa toho vyfarbiť štvorček v denníčku diabetika? Predstava tínedžera trikrát denne prevárajúceho vlastný moč v skúmavke (tí šťastnejší v garáži, tí menej šťastní v kuchyni) pôsobí v dnešnej dobe ako zo zlého komiksu.

Každodenné fungovanie diabetika sa dnes s minulosťou nedá porovnať. Kým predtým ste potrebovali 5 minút na získanie farebného odtieňa, teraz vám stačí pár sekúnd na to, aby ste sa dozvedeli svoju aktuálnu hladinu glukózy aj s odhadom jej vývoja v najbližšom čase.

Diabetes a kontinuálne monitorovanie glykémie 

K monitorovaniu hladiny glukózy využívame okrem glukomeru systémy Flash Glucose Monitoring (FGM) a Continual Glucose Monitoring (CGM). Pre obidva systémy je spoločný senzor zavedený do podkožia, ktorý meria hladinu glukózy v medzibunkovej tekutine. Systémy sa skladajú zo senzora, vysielača a zobrazovača dát. Cez Bluetooth sú prepojené s čítačkou, smartfónom alebo inzulínovou pumpou, kde sa zobrazí nameraná hodnota.

Je to bežné v situáciach, keď napríklad  letíte lietadlom a inzulínová pumpa alebo smartfón funguje v letovom režime, alebo keď si idete zaplávať a vzdialite sa od systému na viac ako 6 metrov. Systémy, ktoré dokážu hodnoty spätne dočítať, sú Guardian systémy spoločnosti Medtronic (Guardian2Link k inzulínovej pumpe a Guardian Connect k smartfónu). Na rozdiel od spomínaného CGM, systém FGM ukáže hodnoty až po priložení čítačky k senzoru. Ďalšou výhodou je možnosť výstrah a alarmov. CGM systémy dokážu predvídať hraničné hladiny glukózy podľa individuálnych nastavení. Vďaka nim diabetik dokáže včas rozpoznať hroziacu hypoglykémiu alebo hyperglykémiu, prípadne iné situácie vyžadujúce jeho pozornosť.

Ktorých pacientov sa to týka

Monitorovanie hladiny glukózy pomáha predovšetkým diabetikom liečeným inzulínom, bez ohľadu na to, či používajú inzulínovú pumpu, alebo inzulínové pero. Kombinácia CGM a inzulínovej pumpy aktívne chráni diabetika pred epizódami hypoglykémie. Podľa individuálnych nastavení systém vie samostatne zastaviť podávanie inzulínu v prípade blížiacej sa hypoglykémie (napríklad počas spánku) a následne ho po úprave hladiny glukózy opäť spustiť. K hraničným hodnotám hladiny glukózy dochádza v mnohých situáciách dnešného uponáhľaného života, napríklad pri športe alebo počas choroby. Vďaka možnosti aktívne ovplyvniť glykemický priebeh môžete plnohodnotne fungovať a venovať sa príjemnejším činnostiam. 

Lekári hodnotia CGM veľmi pozitívne. Jedná sa o jedinečnú kombináciu technológií, ktoré výrazne podporujú personalizovaný manažment diabetu, trend súčasnej diabetológie. Vďaka týmto technológiám diabetici nie sú stigmatizovaní svojim ochorením, ale žijú oveľa aktívnejšie a zdravšie ako mnohí „zdraví“ rovesníci. Sledovanie výsledkov a možnosť ich aktívne ovplyvniť má veľký edukatívny rozmer, diabetici spoznávajú sami seba v bežných, ale aj v neštandardných situáciách. Získané dáta umožňujú diabetológom jednoduchšie upravovať liečbu, vyhodnotiť horšie zvládané situácie a cielene pacienta edukovať. Výsledkom je adherencia diabetika k liečbe, zlepšenie komunikácie a vzťahu lekár–pacient. 

Dôležitosť technickej podpory zo strany výrobcu

Podmienkou užívania systémov v praxi je technická podpora zo strany výrobcu. Medicínsku podporu zabezpečuje lekár, zaškolenie certifikovaný tréner, avšak technické zázemie v prípade technickej chyby, špecifickú edukáciu obsluhy či nastavenia technických parametrov je nutné zabezpečiť zo strany výrobcu aj v súvislosti so zákonnou zárukou na jednotlivé komponenty. Bežným štandardom vo svete je nonstop Linka technickej podpory. Diabetici tu získajú erudované informácie od školených zamestnancov, ktorí sú schopní vyriešiť technický problém alebo zabezpečiť servisnú náhradu pomôcky. 

Ďalší článok