Home » Civilizačné ochorenia » KARCINÓM PĽÚC: VYHLIADKY CHORÝCH SA ZLEPŠUJÚ
Sponsored
V roku 1999 bol v časopise British Medical Journal karcinóm pľúc označený za Cinderellu – Popolušku medzi nádormi… V tom čase jeho liečba výrazne zaostávala, napríklad za karcinómom prsníka, a zaostával tiež vývoj nových liekov. Našťastie, v 21. storočí došlo k zmene. Zlepšili sa známe liečebné možnosti, pribudli nové a zlepšili sa aj vyhliadky chorých.

Na liečbu karcinómu pľúc poznáme päť základných možností: „z 20. storočia“ – chirurgická liečba, rádioterapia (RT), chemoterapia a novšie – cielená liečba a imunoterapia. Chirurgická liečba je optimálnym postupom s najlepšou šancou na vyliečenie, avšak je vhodná pre menšiu časť pacientov.

V súčasnosti sa však využíva aj úvodná chemoterapia na zmenšenie priveľkého nádoru, čím sa umožní jeho operácia. Na rozhodnutí o operácii sa podieľa tím lekárov vrátane chirurgov. Ak je teda odporučená operácia, určite treba povedať áno. To platí aj pre RT alebo RT s chemoterapiou, ak nie je možná operácia. Chemoterapia sa používa pri všetkých štádiách ochorenia: ako zaisťovacia liečba po operácii, ako úvodná pred operáciou či RT, prípadne súčasne s RT, najčastejšie však pri ochorení s metastázami. Tu existujú dnes aj iné možnosti – cielená liečba a imunoterapia.

Cielená liečba

Vďaka pokrokom v molekulovej biológii sa podarilo nájsť ciele v nádorových bunkách a vyvinúť lieky, ktoré ich blokujú. Cieľom sú tzv. riadiace mutácie. Čo to je? Predstavme si autobus s cestujúcimi – to sú mutácie, zmeny v bunke vedúce k nádoru. V autobuse je šofér – a to je riadiaca mutácia. Ak ju zasiahne cielený liek, autobus sa, prinajmenšom, zastaví. Aktuálne stále pribúdajú nové a účinnejšie cielené lieky. Ide o liečbu tabletkami, s menej častými nežiaducimi účinkami než pri chemoterapii.

Imunoterapia

Z rôznych druhov imunoterapie sa dnes používajú inhibítory kontrolných bodov imunity. Cieľom týchto liekov, podávaných v infúziách raz za dva až šesť týždňov, je „odbrzdiť“ imunitu pacienta blokovanú nádorom. Ide o najmodernejšiu liečbu, či už samotnú, alebo v kombinácii s chemoterapiou. Úžitok z nej majú pacienti, ktorí sú vo veľmi dobrom celkovom stave a spĺňajú niektoré ďalšie podmienky (napr. neužívajú lieky znižujúce imunitné reakcie, nie je u nich možná cielená liečba a pod.). Oproti chemoterapii má aj imunoterapia menej nežiaducich účinkov.

Pokroky v liečbe zlepšili vyhliadky chorých so všetkými štádiami karcinómu pľúc, zvlášť však pri metastázovanom ochorení, ktoré sa postupne mení na chronické a dlhodobo liečiteľné.

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.,
Onkologické oddelenie
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada,
Zobor, Nitra

Next article