Skip to main content
Domovská stránka » Chronické ochorenia » PREČO SE NEBÁŤ PÍCHAŤ SI INZULÍN
Chronické ochorenia

PREČO SE NEBÁŤ PÍCHAŤ SI INZULÍN

Článok vznikol v spolupráci s
Článok vznikol v spolupráci s

doc. MUDr. ZBYNEK SCHRONER, PhD.

Katedra diabetológie LF SZU Bratislava
SchronerMED, s.r.o., interná a diabetologická ambulancia

Aj pri cukrovke 2. typu, ak je to nutné, pristupujeme k liečbe inzulínom, aby sme dosiahli dobrú kompenzáciu cukrovky. Aj napriek poučení o nutnosti podávania inzulínu, niektorí pacienti túto možnosť liečby odmietajú. Myslia si totiž, že ak si nebudú pichať inzulín, nemajú tzv. zlý typ cukrovky.

Je dokázané, že pri cukrovke 2. typu dochádza k postupnému zániku funkcie B-buniek podžalúdkovej žľazy (to sú bunky, ktoré produkujú inzulín), a preto približne po 5-10 rokoch, po diagnostikovaní cukrovky 2. typu, väčšina týchto pacientov vyžaduje liečbu inzulínom, podobne ako diabetici 1. typu. Na Slovensku je v súčasnosti inzulínom liečených približne 30 % pacientov s cukrovkou 2. typu.

VÝHODY VČASNEJ INZULÍNOVEJ LIEČBY U PACIENTOV S CUKROVKOU 2. TYPU

  • Zlepšenie kontroly glykémie (inzulín je stále najúčinnejším liekom na zníženie vysokej hladiny krvného cukru).
  • Včasné zlepšenie glykémie pri liečbe inzulínom má pozitívny efekt na výsledky liečby v ďalších rokoch (tzv. metabolická pamäť).
  • Zlepšenie funkcie B-buniek.
  • Ústup cukrovky po intenzívnej liečbe inzulínom.
  • Oddialenie vzniku chronických diabetických komplikácií (sú hlavnou príčinou zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti pacientov s cukrovkou).

Pri dlhodobo vysokých hodnotách krvného cukru (v dôsledku odmietania už potrebnej inzulínovej liečby) pacientovi hrozí oslepnutie, zlyhanie funkcie obličiek s nutnosťou dialyzačnej liečby, rozvoj diabetickej nohy (chorobné zmeny, ktoré postihujú tkanivá na nohe pod členkom). Výrazne sa tiež zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení. Diabetici sú týmito ochoreniami postihovaní približne trikrát častejšie ako jedinci rovnakého veku nepostihnutí cukrovkou.

PREVAŽUJÚ VÝHODY INZULÍNOVEJ LIEČBY

K možným nevýhodám včasného nasadenia inzulínu môžeme zaradiť: prírastok na hmotnosti, riziko nízkych hladín krvného cukru (hypoglykémií) a väčšiu nepohodlnosť a obmedzenia pre pacienta (nutnosť injekčnej aplikácie, nutnosť pravidelnej samokontroly glukometrom).

Avšak v súčasnosti používanie moderných inzulínových preparátov a injekčných techník vrátane správnych inzulínových liečebných režimov pomáha pacientom získať všetky výhody inzulínovej liečby s minimálnymi vedľajším účinkami.

MOŽNOSTI PODÁVANIA LIEČBY

Kedže inzulín je hormón bielkovinovej povahy, ktorý tráviace šťavy rozkladajú, nie je možné jeho podávanie ústami. Inzulín sa podáva podkožne injekčnou jednorazovou striekačkou, inzulínovým perom, naplneným jednorazovým inzulínovým perom, v niektorých prípadoch pomocou inzulínovej pumpy. Inzulínové perá aj naplnené jednorazové inzulínové perá umožňujú aplikovať inzulín rýchlo, presne a nenápadne. Výhodou je aj ľahká manipulovateľnosť a jednoduché nastavenie dávky. Diabetikom na Slovensku je v súčasnosti k dispozícii viacero kvalitných inzulínových pier od rôznych výrobcov.

Prečítajte si článok CUKROVKA 2. TYPU A ZVÝŠENÉ RIZIKO SRDCOVO-CIEVNYCH OCHORENÍ.

Next article
Domovská stránka » Chronické ochorenia » PREČO SE NEBÁŤ PÍCHAŤ SI INZULÍN
Diabetes

DIABETICKÁ POLYNEUROPATIA

Diabetická polyneuropatia (DPN) je najčastejšou komplikáciou diabetu. Postihuje asi 50 % pacientov s diabetes mellitus. Ide o poškodenie periférnych nervov, ktoré vzniká v dôsledku dlhotrvajúcej hyperglykémie.

MUDr. MILAN GROFIK, PhD.

Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin

Diabetická polyneuropatia (DPN) je najčastejšou príčinou bolesti u diabetikov, ktorá zvyčajne nereaguje na bežné analgetiká a výrazne zhoršuje kvalitu ich života. Je aj najčastejšiou príčinou tzv. diabetickej nohy, teda diabetických ulcerácií, ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť až k amputácii končatiny. Preto je potrebné poznať prvé príznaky polyneuropatie, keďže práve v úvodných štádiach je toto ochorenie dobre liečiteľné. Naopak, v neskorších štádiach, sú už zmeny na periférnych nervoch nezvratné.

Prejavy diabetickej polyneuropatie

Najčastejším symptómom sú tzv. parestézie. Ide o rôzne pocity tŕpnutia, mravčenia či brnenia v nohách. Typicky sa tieto pocity zhoršujú večer alebo v noci. Pacienta nútia opakovane vstať z postele a precvičovať nohami, alebo sa poprechádzať. Inokedy sú prítomné rôzne pocity chladu až oziabania nôh, alebo naopak pocity pálenia, a pacient si musí chodidlá opakovane schladzovať studenou vodou alebo chladivými gélmi.

Niektorí pacienti sa sťažujú na výraznú precitlivelosť nôh a neznášajú napríklad dotyk posteľnej prikrývky alebo nosenie ponožiek. Veľká časť pacientov udáva bolesti v nohách, a to hlavne vo večerných a nočných hodinách, na ktoré nezaberajú bežné lieky na bolesť. Medzi ďalšie symptómy ochorenia patria svalové kŕče, nadmerná slabosť a únava nôh či trofické zmeny na nohách, ako je nadmerná suchosť pokožky s tendenciou vzniku ragád, horším hojením rán a zmeny v kvalite nechtov.

Diagnostika diabetickej polyneuropatie

Diagnózu stanovuje zväčša neurológ alebo diabetológ, a to na základe posúdenia anamnézy a objektívneho nálezu na dolných končatinách, ktoré pozostáva z vyšetrenia rôznych druhov citlivosti. V prípade nejasností môže byť doplnené prístrojové – elektromyografické vyšetrenie alebo vyšetrenie pomocou diagnostickej kožnej náplaste.

Liečba diabetickej polyneuropatie

Základom liečby je kyselina alfa-lipoová. Ide o telu vlastnú látku, pričom pacienti s diabetom trpia deficitom tejto látky. Kyselina alfa-lipoová má výrazný antioxidačný účinok a podstatne zmierňuje symptómy neuropatie, ako je bolesť alebo pocity tŕpnutia. Podmienkou jej terapeutických účinkov je adekvátne dávkovanie, t. j. 600 mg denne, obsiahnuté v registrovaných liekoch, pričom liečba musí byť dlhodobá. V prípade silných bolestí sa pridávajú špeciálne lieky na neuropatickú bolesť.

Next article