Domovská stránka » Chronické ochorenia » PREČO SE NEBÁŤ PÍCHAŤ SI INZULÍN
Chronické ochorenia

PREČO SE NEBÁŤ PÍCHAŤ SI INZULÍN

Článok vznikol v spolupráci s
Článok vznikol v spolupráci s

doc. MUDr. ZBYNEK SCHRONER, PhD.

Katedra diabetológie LF SZU Bratislava
SchronerMED, s.r.o., interná a diabetologická ambulancia

Aj pri cukrovke 2. typu, ak je to nutné, pristupujeme k liečbe inzulínom, aby sme dosiahli dobrú kompenzáciu cukrovky. Aj napriek poučení o nutnosti podávania inzulínu, niektorí pacienti túto možnosť liečby odmietajú. Myslia si totiž, že ak si nebudú pichať inzulín, nemajú tzv. zlý typ cukrovky.

Je dokázané, že pri cukrovke 2. typu dochádza k postupnému zániku funkcie B-buniek podžalúdkovej žľazy (to sú bunky, ktoré produkujú inzulín), a preto približne po 5-10 rokoch, po diagnostikovaní cukrovky 2. typu, väčšina týchto pacientov vyžaduje liečbu inzulínom, podobne ako diabetici 1. typu. Na Slovensku je v súčasnosti inzulínom liečených približne 30 % pacientov s cukrovkou 2. typu.

VÝHODY VČASNEJ INZULÍNOVEJ LIEČBY U PACIENTOV S CUKROVKOU 2. TYPU

  • Zlepšenie kontroly glykémie (inzulín je stále najúčinnejším liekom na zníženie vysokej hladiny krvného cukru).
  • Včasné zlepšenie glykémie pri liečbe inzulínom má pozitívny efekt na výsledky liečby v ďalších rokoch (tzv. metabolická pamäť).
  • Zlepšenie funkcie B-buniek.
  • Ústup cukrovky po intenzívnej liečbe inzulínom.
  • Oddialenie vzniku chronických diabetických komplikácií (sú hlavnou príčinou zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti pacientov s cukrovkou).

Pri dlhodobo vysokých hodnotách krvného cukru (v dôsledku odmietania už potrebnej inzulínovej liečby) pacientovi hrozí oslepnutie, zlyhanie funkcie obličiek s nutnosťou dialyzačnej liečby, rozvoj diabetickej nohy (chorobné zmeny, ktoré postihujú tkanivá na nohe pod členkom). Výrazne sa tiež zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení. Diabetici sú týmito ochoreniami postihovaní približne trikrát častejšie ako jedinci rovnakého veku nepostihnutí cukrovkou.

PREVAŽUJÚ VÝHODY INZULÍNOVEJ LIEČBY

K možným nevýhodám včasného nasadenia inzulínu môžeme zaradiť: prírastok na hmotnosti, riziko nízkych hladín krvného cukru (hypoglykémií) a väčšiu nepohodlnosť a obmedzenia pre pacienta (nutnosť injekčnej aplikácie, nutnosť pravidelnej samokontroly glukometrom).

Avšak v súčasnosti používanie moderných inzulínových preparátov a injekčných techník vrátane správnych inzulínových liečebných režimov pomáha pacientom získať všetky výhody inzulínovej liečby s minimálnymi vedľajším účinkami.

MOŽNOSTI PODÁVANIA LIEČBY

Kedže inzulín je hormón bielkovinovej povahy, ktorý tráviace šťavy rozkladajú, nie je možné jeho podávanie ústami. Inzulín sa podáva podkožne injekčnou jednorazovou striekačkou, inzulínovým perom, naplneným jednorazovým inzulínovým perom, v niektorých prípadoch pomocou inzulínovej pumpy. Inzulínové perá aj naplnené jednorazové inzulínové perá umožňujú aplikovať inzulín rýchlo, presne a nenápadne. Výhodou je aj ľahká manipulovateľnosť a jednoduché nastavenie dávky. Diabetikom na Slovensku je v súčasnosti k dispozícii viacero kvalitných inzulínových pier od rôznych výrobcov.

Prečítajte si článok CUKROVKA 2. TYPU A ZVÝŠENÉ RIZIKO SRDCOVO-CIEVNYCH OCHORENÍ.

Ďalší článok