Domovská stránka » Chronické ochorenia » OČKOVANIE PACIENTOV SO SKLERÓZOU MULTIPLEX
Chronické ochorenia

OČKOVANIE PACIENTOV SO SKLERÓZOU MULTIPLEX

prof. MUDr. ZUZANA KRIŠTÚFKOVÁ, PhD., MPH

prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti

prof. MUDr. Mgr. MILOŠ JESEŇÁK, PhD., MBA, Dott.Ric.,

prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie

MUDr. MARIANNA VITKOVÁ, PhD.

výbor Sekcie sclerosis multiplex pri SNeS


Čo je dôležité pri očkovaní chronicky chorého pacienta?

Dôležité je očkovať pacienta v stabilnom štádiu, nie počas relapsu. Lekár by mal vyhodnotiť pomer benefitu a rizika pre dané očkovanie. Je treba mať na pamäti fakt, či prirodzené ochorenie, voči ktorému sa má pacient očkovať, nie je rizikovejšie v prípade zhoršenia ochorenia. V tom prípade je vakcinácia jasným benefitom.

Je možné očkovať pacientov so sklerózou multiplex (SM)?

Vakcíny preukázali svoju účinnosť aj bezpečnosť u bežnej populácie. Nie je dôvod očakávať, že nežiadúce účinky po očkovaní u pacientov so SM budú iné, ako u bežnej populácie. Očkujú sa iba pacienti v stabilnom štádiu ochorenia.

Budú mať pacienti na výber, ktorou konkrétnou vakcínou zo skupiny neživých vakcín sa budú môcť dať zaočkovať proti COVID-19 (Pfizer/BioNtech, Moderna, Astra Zeneca, Sputnik V, atď…)?

Očkovanie neživými vakcínami je pre pacientov so SM bezpečné. Všetky vakcíny, ktoré sú schválené Európskou liekovou agentúrou na používanie v krajinách Európskej únie, a teda aj na Slovensku, sú neživé. Pacienti majú byť zaočkovaní akoukoľvek schválenou neživou vakcínou proti COVID-19, ktorá bude v danom čase dostupná.

Je pred očkovaním potrebná premedikácia antipyretikami alebo antihistaminikami?

V prípade, ak by sa po vakcinácii zvýšila telesná teplota nad 38 stupňov, je vhodné podať antipyretikum v plnej terapeutickej dávke. Preventívne podávanie antipyretík či anitihistaminík sa pred očkovaním vo všeobecnosti neodporúča.

Je potrebné pred očkovaním negatívny antigénový alebo PCR test na SARS-CoV2?

Nie, testovanie pre podaním vakcíny nie je potrebné.

Je možné dať sa zaočkovať aj po prekonaní COVID-19?

Áno, očkovanie je dostupné pre všetkých bez ohľadu na to, či prekonali COVID-19, alebo nie.  Očkovať sa odporúča s odstupom troch mesiacov po prekonaní COVID-19. Plná imunita by mala byť dosiahnutá 14 dní po druhej dávke očkovacej látky, ale čiastočná ochrana by mala existovať už aj po prvej dávke vakcíny. V súčasnosti sa uvažuje očkovať osoby po prekonaní COVID-19 len jednou dávkou.

Je potrebné opakovať očkovanie opäť dvomi dávkami, ak by človek zmeškal termín na druhú dávku?

Nie. V prípade zmeškania termínu sa nezačína očkovať dvomi dávkami odznovu. Každá dávka sa počíta. Interval očkovania sa môže predĺžiť, nesmie sa však skrátiť.

Je potrebné pred očkovaním vyhodnotiť špecifické laboratórne parametre, napr. počet lymfocytov?

Nie je potrebné realizovať podrobné vyšetrenie krvného obrazu.

Je potrebné u pacientov na imunosupresívnej liečbe vyhodnotiť postvakcinačnú odpoveď, napr. titer protilátok proti SARS-Cov2?

Nie.

Ďalší článok