Skip to main content
Domovská stránka » Cesta pacienta » MAROŠ MOLNÁR: DÔLEŽITÁ JE VYVÁŽENOSŤ
Cesta pacienta

MAROŠ MOLNÁR: DÔLEŽITÁ JE VYVÁŽENOSŤ

V spolupráci s:
FOTO: Archív MM
V spolupráci s:
FOTO: Archív MM

Zdravý životný štýl prospieva všetkým, aj pacientom trpiacim kardiovaskulárnymi či onkologickými ochoreniami alebo obezitou. Maroš Molnár, profesionálny kondičný tréner, nám porozprával, ako motivovať ľudí k pravidelnému pohybu a vyváženej strave.

MAROŠ MOLNÁR

profesionálny kondičný tréner

Ako môže cvičebný a stravovací plán prispieť k zlepšeniu pohody pacientov s rôznymi zdravotnými ťažkosťami?

Pravidelné cvičenie a správna strava môže výrazne prispieť k celkovému zdraviu každého. Každé ochorenie má nejaké obmedzenia a tie treba dodržiavať. Základom však je, aby váš tanier bol pestrý a správne rozložený. Aj keď obézny človek potrebuje znižovať kalórie, strava musí zostať nutrične vyvážená. S tým úzko súvisí pohyb. Keď sa človek správne hýbe, tak žije. Tréning musí byť nastavený podľa individuálnych potrieb.

Ako zabezpečiť, aby cvičenie nebolo len fyzicky účinné, ale aj zábavné a motivujúce?

Správny tréner nastaví cvičebný plán tak, aby sa pri ňom ľudia aj zabávali. Napríklad si pri drepoch medzi sebou hádžu loptičky alebo medicinbal. Takže vždy je to na kreativite trénera, aby urobil cvičencovi tréningový plán, z ktorého bude mať zábavu, ale aj úžitok.

Aké sú najväčšie výzvy pri motivácii ľudí k dlhodobým zmenám v oblasti cvičenia a stravovania?

Pre niektorých obéznych ľudí je najväčšou motiváciou rodina. Vtedy pomáha, ak danému človeku pripomíname, prečo to vlastne robí. Že to robí, lebo chce byť plnohodnotným rodičom, manželom. Že nechce, aby sa oňho musela rodina starať. Extrémne obézny pacient si zmenou životného štýlu v podstate zachraňuje život. Na trénerovi je, aby mu to správne podal. Pre pacientov s iným ochorením je takisto dôležité nájsť to, prečo to robia, na čom im najviac záleží. Vždy, keď spoznávate cvičenca, nájdete jeho citlivú strunu. Po tej musíte opatrne brnkať, aby ste ho motivovali, dávali mu rôzne výzvy a posúvali ho dopredu.

Aké sú najčastejšie mýty o zdravej strave a cvičení, s ktorými sa stretávate v praxi?

Ľudia si často myslia, že keď v jeden deň spália 3000 a prijmú 2000 kalórií a na druhý deň spália 1000, ale prijmú 3000, že sa to vyrovná. To je však hlúposť. Keď chcete schudnúť, musí byť deficit každý deň. Tiež je omylom, že stačí prijať 2000 kalórií hocijakým spôsobom. Strava však musí byť vyvážená aj nutrične. Ďalším mýtom je, že keď budem cvičiť silové cvičenia, tak budem naberať svaly. Svaly naberáte len vtedy, keď je Vaša strava dokonale vyvážená a nie je v kalorickom deficite, čo znamená, že príjmete viac ako spálite, ale rozumne.

Aká je vaša úloha ako ambasádora organizácie Svetielko nádeje?

Táto úloha je pre mňa a manželku asi najväčšia pocta, pretože vďaka nej pomáhame. Je to tiež veľká zodpovednosť. Pre Svetielko nádeje zháňame finančné prostriedky na to, aby sme pomohli malým onkologickým pacientom a aspoň trošku im spríjemnili život. Sme naozaj vďační, že to môžeme robiť.

PODPORA PRE DETI S RAKOVINOU

Svetielko nádeje, o. z., už 21 rokov skvalitňuje život deťom s onkologickými a inými závažnými ochoreniami.

Podporuje deti počas náročného procesu liečby, rodičom aj deťom poskytuje bezplatne služby psychológa, sociálneho pracovníka, liečebného pedagóga, nutričného terapeuta, fyzioterapeuta, prepravnú službu, ubytovanie, kanisterapiu, prevádzkuje Detský mobilný hospic.

Združenie prepláca lieky, poskytuje materiálnu pomoc, zapožičiava zdravotné pomôcky. Pre rodiny s vyliečeným dieťaťom Svetielko nádeje organizuje rekondičné pobyty. Rodinám, ktoré o dieťa prišli, pomáha formou stretnutí zameraných na smútkové poradenstvo a budovanie komunity rodín. Svetielko nádeje pomáha pri zabezpečovaní prístrojov, materiálov a modernizácii priestorov detskej onkológie v Banskej Bystrici, pri ktorej pôsobí. Zdravotníckemu personálu umožňuje ďalšie odborné vzdelávanie. Úspešnosť liečby detskej rakoviny je u nás vyššia ako 80 %, rovnaká ako v najrozvinutejších krajinách sveta.

Next article
Domovská stránka » Cesta pacienta » MAROŠ MOLNÁR: DÔLEŽITÁ JE VYVÁŽENOSŤ
Cesta pacienta

ROZPOZNAJTE VČAS PRÍZNAKY PĽÚCNEJ FIBRÓZY

Pľúcna fibróza je ochorenie, ktoré spôsobuje nahradenie funkčných jemných mechúrikov pľúc väzivom alebo fibróznym tkanivom. Pľúca sa následne stávajú tuhšími, menej poddajnými, je väčší problém ich roztiahnuť a hrubšia stena spôsobuje aj problémy s výmenou kyslíka a kysličníka uhličitého medzi mechúrikmi a krvou.

MUDr. Elizabeth Záňová, PhD

reumatologička a pneumologička z Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany.

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

prednostka kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK a UNB v Bratislave a hlavná odborníčka MZ SR pre odbor pneumológie a ftizeológie

Príčin, ktoré môžu túto fibrozitáciu pľúc alebo pľúcnu fibrózu spôsobiť, môže byť viacero. Známych je približne 200 takýchto príčin. Jedno z najčastejších ochorení, ktoré to spôsobuje, je idiopatická pľúcna fibróza. Idiopatická pritom znamená, že nevieme presne, čo ju spôsobuje.

„Idiopatická pľúcna fibróza má slovíčko idiopatická preto, lebo nevieme, prečo napríklad u 50-ročného nefajčiara zrazu vznikajú určité príznaky, ktoré sú charakteristické pre toto ochorenie. Nevieme, či je to genetikou, vplyvmi vonkajšieho prostredia, alebo je to niečo v genetickej informácii, čo toho človeka takýmto spôsobom hendikepuje,“ hovorí MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, prednostka kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK a UNB v Bratislave a hlavná odborníčka MZ SR pre odbor pneumológie a ftizeológie.

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, prednostka kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK a UNB v Bratislave a hlavná odborníčka MZ SR pre odbor pneumológie a ftizeológie.
MUDr. Elizabeth Záňová, PhD, reumatologička a pneumologička z Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany.

Pozor na vdychovanie škodlivín

Pľúcna fibróza môže vzniknúť aj pri dlhodobom vdychovaní škodlivín. Známe sú ochorenia z vdychovania uhlíkového prachu, kremičitého prachu alebo ťažkých kovov, ako sú chróm alebo napríklad azbest. Medzi škodliviny, ktoré vdychujeme a dostávajú sa do pľúc vzdušnou cestou, patria aj plesne, organický prach, prach z vtáčieho trusu a tiež rôzne baktérie, ktoré môžu spôsobiť zápal pľúc s následne hojenými jazvami, a často aj vírusy. Keďže cez pľúca preteká veľké množstvo krvi v organizme, niektoré látky sa dostávajú do pľúc krvou. Môžu to byť napríklad niektoré lieky. Alebo aj aktívne látky pri iných ochoreniach, ktoré sa dostávajú do pľúc a môžu tam spôsobiť problémy, poškodenie, zápal a následné hojenie jazvičkami. Medzi najčastejšie takéto ochorenia patria reumatologické a autoimunitné.

Pri akých ochoreniach hrozí vývoj pľúcnej fibrózy?

Čo sa týka samotného vývoja pľúcnej fibrózy v rámci reumatologických zápalových ochorení, tak jedno z nich je reumatoidná artritída, v rámci systémových ochorení spojiva je to najmä systémová skleróza. Ďalšími môžu byť vaskulitídy, dermatomyozitídy, polymyozitídy, Sjögrenov syndróm. Veľmi zriedkavo systémový lupus erythematosus.

„Ak myslíme na možné pľúcne postihnutie, tak sa u každého pacienta pri ambulantnom vyšetrení s reumatoidnou artritídou či systémovými ochorenia spojiva pýtame na možné ťažkosti s dýchaním – ako toleruje námahu, na ktoré poschodie vyjde, či nekašle, či nie je prítomný suchý dráždivý kašeľ, či nemá nejaký tlak na hrudníku, či je tam nejaká zmena … “ hovorí MUDr. Elizabeth Záňová, PhD, reumatologička a pneumologička z Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany.

Next article