Skip to main content
Domovská stránka » Cesta pacienta » INTÍMNE O RAKOVINE
Cesta pacienta

INTÍMNE O RAKOVINE

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Onkologických pacientov na Slovensku pribúda a alarmujúci je klesajúci vek pacientov. Aj preto sa Liga proti rakovine rozhodla priniesť informácie a poskytnúť podporu v téme „intimita“, ktorá stále je pre pacientov a ich partnerov na Slovenku tabu. Chceme vytvoriť priestor na lepšie pochopenie psychického prežívania ľudí s rakovinou.

Prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc. MBA

hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre reprodukčnú medicínu.

Lucia Budačová

onkopsychologička Ligy proti rakovine

Sex a intimita pri rakovine

„V praxi sa, žiaľ, často stretávam s tým, že pacienti nemajú s kým zdieľať a riešiť problémy v oblasti intimity – či už fyzické alebo súvisiace so psychikou,“ vysvetľuje Mgr. Lucia Budačová, onkopsychologička Ligy proti rakovine. Pre mnoho pacientov a ich partnerov je ťažké hovoriť o intimite a sexualite. Je však veľmi dôležité, ak máte v tomto smere nejaké problémy alebo otázky, aby ste požiadali ošetrujúceho lekára o podporu a informácie o zmenách, ktoré môžu nastať vo vašom sexuálnom živote.

Rakovina a jej liečba môžu ovplyvniť fyzickú schopnosť mať sex. Bežné fyzické zmeny zahŕňajú:

U žien: vaginálna suchosť, ťažký alebo bolestivý sexuálny styk, zúženie alebo atrofia (zmenšenie, zníženie funkcie) vagíny.

U mužov: erektilná dysfunkcia, poruchy ejakulácie.

Obe pohlavia: únava, strata plodnosti, strata túžby, zmeny sexuálnej citlivosti a schopnosti reagovať, bolestivý pohlavný styk, neschopnosť orgazmu a/alebo rozdielna kvalita uspokojenia, inkontinencia moču alebo stolice, stómia (umelý vývod), zmeny tela.

V dôsledku samotnej choroby alebo súvisiacej liečby sa môžu vyskytnúť nasledovné psychosociálne účinky: úzkosť a strach, stres a depresia, spoločenské utiahnutie, zmeny v obraze seba, nízka sebaúcta alebo sebavedomie, rôzne emocionálne reakcie a pocity (zmeny nálady, smútok, hnev, vina, hanba, neistota a vylúčenie, neistota), zmenený alebo narušený vzťah s vaším partnerom/partnerkou, strata túžby.

(Ne)plodnosť pri liečbe rakoviny

Liečba môže výrazne ovplyvniť, či sa žena neskôr stane matkou. Napriek tomu lekári často o tomto probléme neinformujú. Onkologickí pacienti teda riešia priamo viacero psychických i fyzických výziev súčasne. Onkologické pacientky, ktoré chcú mať v budúcnosti deti, čaká náročný proces zmrazenia vajíčok (alebo rovno embryí) v celkovej anestézii. Tomu predchádza proces podávania hormónov a v prípade viacerých diagnóz náklad niekoľko tisíc eur. V tomto roku sa nám však podaril doslova zázrak, pretože sa preplácajú zmrazenia vajíčok u žien s rakovinou prsníka a niektorých typov rakoviny krvi. Dobrou správou je, že zmrazovanie vajíčok na Slovensku už má svoju niekoľkoročnú históriu a skúsenosti odborníkov,“ hovorí prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc., MBA, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre reprodukčnú medicínu.

Next article
Domovská stránka » Cesta pacienta » INTÍMNE O RAKOVINE
Cesta pacienta

ROZPOZNAJTE VČAS PRÍZNAKY PĽÚCNEJ FIBRÓZY

Pľúcna fibróza je ochorenie, ktoré spôsobuje nahradenie funkčných jemných mechúrikov pľúc väzivom alebo fibróznym tkanivom. Pľúca sa následne stávajú tuhšími, menej poddajnými, je väčší problém ich roztiahnuť a hrubšia stena spôsobuje aj problémy s výmenou kyslíka a kysličníka uhličitého medzi mechúrikmi a krvou.

MUDr. Elizabeth Záňová, PhD

reumatologička a pneumologička z Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany.

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

prednostka kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK a UNB v Bratislave a hlavná odborníčka MZ SR pre odbor pneumológie a ftizeológie

Príčin, ktoré môžu túto fibrozitáciu pľúc alebo pľúcnu fibrózu spôsobiť, môže byť viacero. Známych je približne 200 takýchto príčin. Jedno z najčastejších ochorení, ktoré to spôsobuje, je idiopatická pľúcna fibróza. Idiopatická pritom znamená, že nevieme presne, čo ju spôsobuje.

„Idiopatická pľúcna fibróza má slovíčko idiopatická preto, lebo nevieme, prečo napríklad u 50-ročného nefajčiara zrazu vznikajú určité príznaky, ktoré sú charakteristické pre toto ochorenie. Nevieme, či je to genetikou, vplyvmi vonkajšieho prostredia, alebo je to niečo v genetickej informácii, čo toho človeka takýmto spôsobom hendikepuje,“ hovorí MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, prednostka kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK a UNB v Bratislave a hlavná odborníčka MZ SR pre odbor pneumológie a ftizeológie.

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, prednostka kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK a UNB v Bratislave a hlavná odborníčka MZ SR pre odbor pneumológie a ftizeológie.
MUDr. Elizabeth Záňová, PhD, reumatologička a pneumologička z Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany.

Pozor na vdychovanie škodlivín

Pľúcna fibróza môže vzniknúť aj pri dlhodobom vdychovaní škodlivín. Známe sú ochorenia z vdychovania uhlíkového prachu, kremičitého prachu alebo ťažkých kovov, ako sú chróm alebo napríklad azbest. Medzi škodliviny, ktoré vdychujeme a dostávajú sa do pľúc vzdušnou cestou, patria aj plesne, organický prach, prach z vtáčieho trusu a tiež rôzne baktérie, ktoré môžu spôsobiť zápal pľúc s následne hojenými jazvami, a často aj vírusy. Keďže cez pľúca preteká veľké množstvo krvi v organizme, niektoré látky sa dostávajú do pľúc krvou. Môžu to byť napríklad niektoré lieky. Alebo aj aktívne látky pri iných ochoreniach, ktoré sa dostávajú do pľúc a môžu tam spôsobiť problémy, poškodenie, zápal a následné hojenie jazvičkami. Medzi najčastejšie takéto ochorenia patria reumatologické a autoimunitné.

Pri akých ochoreniach hrozí vývoj pľúcnej fibrózy?

Čo sa týka samotného vývoja pľúcnej fibrózy v rámci reumatologických zápalových ochorení, tak jedno z nich je reumatoidná artritída, v rámci systémových ochorení spojiva je to najmä systémová skleróza. Ďalšími môžu byť vaskulitídy, dermatomyozitídy, polymyozitídy, Sjögrenov syndróm. Veľmi zriedkavo systémový lupus erythematosus.

„Ak myslíme na možné pľúcne postihnutie, tak sa u každého pacienta pri ambulantnom vyšetrení s reumatoidnou artritídou či systémovými ochorenia spojiva pýtame na možné ťažkosti s dýchaním – ako toleruje námahu, na ktoré poschodie vyjde, či nekašle, či nie je prítomný suchý dráždivý kašeľ, či nemá nejaký tlak na hrudníku, či je tam nejaká zmena … “ hovorí MUDr. Elizabeth Záňová, PhD, reumatologička a pneumologička z Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany.

Next article