Domovská stránka » RAKOVINA VAJEČNÍKOV: VEĽMI ČASTÉ NÁDOROVÉ OCHORENIE ŽIEN
Bojujeme proti rakovine

RAKOVINA VAJEČNÍKOV: VEĽMI ČASTÉ NÁDOROVÉ OCHORENIE ŽIEN

MUDr. MIROSLAVA MALEJČÍKOVÁ

klinická onkologička
Národný onkologický ústav

Aký je na Slovensku výskyt rakoviny vaječníkov?

Karcinóm vaječníkov je druhé najčastejšie gynekologické nádorové ochorenie. Na Slovensku je incidencia (počet novodiagnostikovaných prípadov za rok) 11,4 pacientov na 100 000 obyvateľov, čo je porovnateľné s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy.

Aké sú príznaky tohto ochorenia?

Nádory vaječníkov môžu rásť v malej panve dlho nepoznané. Preto až dve tretiny pacientok prichádzajú s pokročilým nádorom. Nádor sa prejavuje pobolievaním brucha a podbruška, nadúvaním, zápchou alebo hnačkami, nutkavým močením, hmatnými lymfatickými uzlinami v slabinách, únavou.

Čo môžu ženy urobiť v rámci prevencie?

Medzi rizikové faktory patrí vyšší vek, ženy ktoré nerodili, obezita, skorá prvá a neskorá posledná menštruácia, endometrióza. K ochranným faktorom patrí dojčenie, podviazanie vaječníkov a hormonálna antikoncepcia. Z hľadiska týchto faktorov v rámci prevencie môžeme zasiahnuť správnou životosprávou a udržiavaním si hmotnosti a samozrejme, ročnými gynekologickými prehliadkami, kedy sa sledujú aj zmeny na krčku maternice.

Sú na niektoré typy rakoviny aj genetické predispozície?

Asi 15 % nádorov je dedične podmienených. Najvyššie riziko je pri BRCA mutáciach, pri BRCA 1 sa výskyt pohybuje okolo 40 %, pri BRCA2 11–17%. Okrem toho sa porucha génov vedúcich k vzniku nádoru vaječníka vyskytuje pri menej častých syndrómoch, ako je Lynchov, Peutz-Jegherov, Gorlinov a Li-Fraumeniho syndróm.

BRCA – mutácie

V malej skupine v populácii je možné detegovať chybnú mutáciu v jednom z dvoch génov, ktoré sa nazývajú BRCA1 a BRCA2. V prípade výskytu tejto mutácie nazývame takýto jav BRCA-pozitívna mutácia. Táto mutácia spôsobuje zvýšené riziko vzniku rakoviny prsníka a rakoviny vaječníkov a vajcovodov. Asi 10% zo všetkých diagnostikovaných pacientok s rakovinou vaječníkov je spôsobená BRCA-mutáciou. BRCA mutácia je prenosná, keďže každý z rodičov prenáša BRCA gén na svoje deti. V prípade mutácie BRCA je doživotné riziko výskytu rakoviny prsníka alebo rakoviny vaječníkov. Riziko vývoja rakoviny vaječníkov alebo rakoviny prsníka závisí od toho, či je genetická mutácia prítomná v géne BRCA1 alebo BRCA2.

Rakovina má niekoľko štádií. Aké má pacient možnosti, ak sa ochorenie zachytí v pokročilom štádiu?

Nádory vychádzajú z buniek vaječníka alebo vajcovodov. Väčšinou sa jedná o takzvané epitelové nádory. Nádory vaječníkov možno rozdeliť do štyroch štádii:

I. štádium – postihnuté sú jeden alebo oba vaječníky,
II. štádium – postihnuté sú jeden alebo oba vaječníky a orgány v malej panve,
III. štádium – postihnuté sú orgány brucha a regionálne lymfatické uzliny,
IV. štádium – nádor sa šíri do iných častí tela ako do malej panvy a brucha.

Základom liečby je operácia. Jedná sa o odstránenie vaječníkov, vajcovodov, maternice, regionálnych lymfatických uzlín. Pri pokročilejšom ochorení sa niekedy musia odstrániť aj viaceré orgány. Po operácii nasleduje zaisťovacia chemoterapia, ktorá má znížiť riziko návratu ochorenia. Podávame ju pacientkám od I. štádia, ak majú stredné a vysoké riziko a v II., III. a IV. štádiu.

Čo to je udržiavacia liečba?

Udržiavacia liečba je určená pre pacientky, u ktorých je v III. B, III. C a IV. štádiu ochorenia chemoterapia účinná. Po jej ukončení sa može pokračovať v udržiavacej liečbe, pri ktorej sa využívajú lieky zo skupiny PARP inhibítorov alebo monoklonálnych protilátok. Monoklonálna protilátka zabraňuje vytváraniu nových ciev v nádore. Je podávaná u pacientok buď s novodiagnostikovaným nádorom v pokročilom štádiu, alebo u pacientok s recidívou ochorenia, ak od podania poslednej platiny uplynulo viac ako 6 mesiacov.

PARP inhibítory sú lieky určené pre pacientky s BRCA mutáciou, aj keď ich aktivita sa zaznamenala aj u žien, ktoré túto mutáciu nemajú. Zabraňujú oprave chýb v DNA nádorových buniek.

Táto liečba je určená pre pacientky s relabujúcim (nádor, ktorý sa vrátil) nádorom, ktorý sa zmenšil alebo vymizol na liečbe chemoterapiou obsahujúcou karboplatinu. Európska lieková agentúra schválila udržiavaciu liečbu PARP inhibítormi aj u novo diagnostikovaných pacientok s pokročilým nádorom vaječníka, ktorých liečba chemoterapiou bola účinná.

Ďalší článok