Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » MNOHO ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ SÚVISÍ AJ S FAJČENÍM
Bojujeme proti rakovine

MNOHO ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ SÚVISÍ AJ S FAJČENÍM

MUDr. IVAN KOCAN, PhD.

zástupca prednostu Klinika pneumológie a ftizeológie
Univerzitná nemocnica Martin

Rakovina pľúc patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia. Podľa štatistík NCZI ročne podľahne tejto zákernej chorobe viac ako dvetisíc Slovákov. Alarmujúce je, že až tri štvrtiny z nich prichádza k lekárovi neskoro. O prejavoch ochorenia, faktoroch, ktoré vplývajú na vznik rakoviny pľúc, ale aj na možnosti prevencie sme sa rozprávali s MUDr. Ivanom Kocanom, PhD., zástupcom prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie UN v Martine.

RAKOVINA PĽÚC NEBOLÍ. AKÉ PRÍZNAKY SI TEDA MAJÚ ĽUDIA VŠÍMAŤ?

Rakovina pľúc nebolí hlavne v úvodných štádiách ochorenia, pri rozvinutom ochorení už môže mať pacient bolesti. V tomto je rakovina pľúc veľmi zákerná. Čo si teda všímať? Prvým nenápadným príznakom je často kašeľ, pokašliavanie, dráždenie na kašeľ, neskôr kašeľ aj s produkciou hlienov alebo aj s vykašliavaním krvi. U fajčiarov, ktorí majú dlhodobý kašeľ, je to zmena charakteru kašla, kašeľ je častejší, výrazne dráždivý až zadúšajúci. Jedným z ďalších príznakov môže byť dušnosť, chudnutie, nechutenstvo a nakoniec bolesť. Každý pacient, ktorý má kašeľ viac ako 8 týždňov, by mal byť vyšetrený pľúcnym lekárom.

ČÍM SA ZVYŠUJE VÝSKYT RAKOVINY PĽÚC A HRTANA?

Pravdepodobnosť výskytu rakoviny pľúc jednoznačne rastie s počtom vyfajčených cigariet a dĺžkou fajčenia. U mužov fajčenie tvorí 90 % rizika zodpovedného za vznik rakoviny pľúc, u žien sa podiel tohto rizika odhaduje na 70 – 80 %. Na vzniku rakoviny pľúc u jednotlivého človeka vplýva nielen fajčenie samotné, ale aj ostatné faktory vonkajšieho prostredia, napríklad znečistenie životného prostredia, prítomnosť iných karcinogénnych látok vo vdychovanom vzduchu, ktoré môžu rovnako podporovať rozvoj rakoviny pľúc. Samozrejme, miera uplatnenia tohto rizika závisí aj od samotného jedinca, jeho genetickej výbavy a schopnosti jeho organizmu týmto rakovinotvorným látkam odolávať.

Väčšina pacientov, u ktorých diagnostikujeme rakovinu pľúc, sú aktívni fajčiari alebo bývalí fajčiari.

RASTIE TREND FAJČENIA A S NÍM SÚVISIACE OCHORENIE RAKOVINY PĽÚC?

V krajnách vyspelého sveta a hlavne západnej Európy pozorujeme mierny pokles fajčenia u mužov aj žien. S tým súvisí aj mierny pokles výskytu rakoviny pľúc u oboch pohlaví. V protiklade s tým sú krajiny centrálnej a východnej Európy, kde posledné 3 dekády narástol výskyt fajčenia u mladších vekových skupín. U žien s tým súvisí aj nárast výskytu rakoviny pľúc a posun výskytu zhubných nádorov pľúc do mladších vekových kategórii.

KOĽKO ĽUDÍ TRPIACICH RAKOVINOU PĽÚC ZÁROVEŇ PRAVIDELNE FAJČÍ?

Všeobecne možno povedať, že fajčiar, ktorý fajčí 20 rokov 20 cigariet denne, má približne 30-násobne väčšie riziko ochorieť na rakovinu pľúc, toto riziko rastie s počtom odfajčených balíčkorokov (1 balíčkorok 20 c/d). Pri zanechaní fajčenia toto riziko klesá na úroveň nefajčiara až po 10 rokoch. Väčšina pacientov, u ktorých diagnostikujeme rakovinu pľúc na našom pracovisku, sú aktívni fajčiari alebo bývalí fajčiari. Ak sa na to pozrieme cez čísla, tak môžeme povedať, že 9 z 10 pacientov sú fajčiari alebo bývalí fajčiari.

ČO MÔŽU ĽUDIA UROBIŤ V RÁMCI PREVENCIE?

Miera citlivosti každého človeka na škodliviny vo vzduchu, ktoré sa dostávajú do pľúc, je individuálna, závislá od genetickej výbavy, s ktorou sme sa narodili. Toto v podstate nevieme ovplyvniť. Vieme ovplyvniť to, čo dýchame, v akom prostredí žijeme, ako sa stravujeme. Ako som už spomínal, nefajčením významne redukujeme pravdepodobnosť výskytu rakoviny pľúc, ale tiež zdravým životným štýlom, vyhýbaním sa pobytu v prašnom prostredií, stravou bohatou na vitamíny a antioxidantmi. V prípade fajčiara, ktorý nie je pevne rozhodnutý prestať fajčiť, je cestou aj zníženie počtu vyfajčených cigariet na 5 –10 za deň. Pokiaľ fajčiar chce zanechať fajčenia a nedarí sa mu to zvládnuť samému, treba vyhľadať odbornú pomoc vo svojom okolí.

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » MNOHO ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ SÚVISÍ AJ S FAJČENÍM
Bojujeme proti rakovine

LIGA PROTI RAKOVINE POMÁHA NA RÔZNYCH ÚROVNIACH

Mgr. KATARÍNA KLINCOVÁ

onkopsychologička
programová manažérka Ligy proti rakovine

Diagnóza rakoviny prináša do života rapídnu zmenu vo všetkých oblastiach. Zasahuje nielen telesný stav pacienta, ale aj jeho psychickú a sociálnu rovinu.

Na psychickej rovine sa u človeka, ktorého toto ochorenie zasiahlo, môže odohrávať zmes intenzívnych emócií. Či už je to šok, hnev, depresia, stres,
v niektorých prípadoch aj traumatizácia. Ide o náročnú situáciu, ktorá zasahuje celú rodinu či blízke okolie pacienta a prináša so sebou aj dôsledky v sociálnej sfére. Človeku sa náhle zmení režim dňa, situácia v zamestnaní, v rodine, liečba ovplyvní finančnú oblasť. Často môžu nastať komplikované prípady, kedy štandardná liečba nestačí a človek je nútený hľadať iné možnosti.

Toto všetko sú problémy, pri ktorých je najvhodnejším riešením vyhľadať možnosti psychosociálnej pomoci. Jednou z nich je pomoc onkopsychológa, ktorý môže pacientovi pomôcť nájsť vnútorné zdroje na zvládnutie ochorenia a zmien, ktoré so sebou prináša, alebo ho naučiť zvládať stres a úzkosť s tým spojené. Liga proti rakovine už 11 rokov zabezpečuje činnosť onkopsychológov vo väčšine onkologických oddelení slovenských nemocníc, kde sú súčasťou odborného tímu, príp. poskytujú svoje služby vo vlastných priestoroch. Títo odborníci sú nápomocní nielen pacientom, ale celej ich rodine, a to poskytovaním individuálnych či skupinových sedení. Ich služby sú bezplatné, hradené Ligou proti rakovine.

Vo vyspelých krajinách je psychosociálna pomoc už štandardnou súčasťou liečby, na Slovensku je žiadať o takúto pomoc stále čiastočne tabuizovaná a spojená s pocitmi hanby. Ľudia sa zdráhajú vyhľadať psychológa.

Účinnou pomocou v prípade sociálnych problémov je možnosť vyhľadať sociálnych poradcov či právnikov. Títo vedia byť nápomocní v zorientovaní sa v možnostiach sociálnej pomoci, či už ide o finančné príspevky, invalidný dôchodok, alebo aj žiadanie o schválenie inovatívnej liečby. V týchto prípadoch ponúka Liga proti rakovine možnosť kontaktovať odborníkov na bezplatnej linke Onkoporadňa, kde ponúkajú svoje odborné rady nielen v rámci sociálno-právneho poradenstva pre onkologických pacientov a ich blízkych.

Hoci v iných vyspelých krajinách je psychosociálna pomoc už štandardnou súčasťou liečby, na Slovensku je žiadať o takúto pomoc stále čiastočne tabuizovaná a spojená s pocitmi hanby. Ľudia sa zdráhajú vyhľadať psychológa a v mnohých prípadoch čakajú na vyhrotenie situácie, čomu by sa ľahko dalo predísť. My v Lige proti rakovine vidíme mnohé príbehy, kde sa ľuďom výrazne pomohlo, či už išlo o psychickú alebo sociálnu stránku. Takáto pomoc je však vhodná aj pri iných diagnózach. Preto veríme, že aj vďaka osvete o tejto téme, bude možné pomôcť mnohým ďalším ľuďom zniesť ich náročnú situáciu.

Next article