Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » MNOHO ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ SÚVISÍ AJ S FAJČENÍM
Bojujeme proti rakovine

MNOHO ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ SÚVISÍ AJ S FAJČENÍM

MUDr. IVAN KOCAN, PhD.

zástupca prednostu Klinika pneumológie a ftizeológie
Univerzitná nemocnica Martin

Rakovina pľúc patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia. Podľa štatistík NCZI ročne podľahne tejto zákernej chorobe viac ako dvetisíc Slovákov. Alarmujúce je, že až tri štvrtiny z nich prichádza k lekárovi neskoro. O prejavoch ochorenia, faktoroch, ktoré vplývajú na vznik rakoviny pľúc, ale aj na možnosti prevencie sme sa rozprávali s MUDr. Ivanom Kocanom, PhD., zástupcom prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie UN v Martine.

RAKOVINA PĽÚC NEBOLÍ. AKÉ PRÍZNAKY SI TEDA MAJÚ ĽUDIA VŠÍMAŤ?

Rakovina pľúc nebolí hlavne v úvodných štádiách ochorenia, pri rozvinutom ochorení už môže mať pacient bolesti. V tomto je rakovina pľúc veľmi zákerná. Čo si teda všímať? Prvým nenápadným príznakom je často kašeľ, pokašliavanie, dráždenie na kašeľ, neskôr kašeľ aj s produkciou hlienov alebo aj s vykašliavaním krvi. U fajčiarov, ktorí majú dlhodobý kašeľ, je to zmena charakteru kašla, kašeľ je častejší, výrazne dráždivý až zadúšajúci. Jedným z ďalších príznakov môže byť dušnosť, chudnutie, nechutenstvo a nakoniec bolesť. Každý pacient, ktorý má kašeľ viac ako 8 týždňov, by mal byť vyšetrený pľúcnym lekárom.

ČÍM SA ZVYŠUJE VÝSKYT RAKOVINY PĽÚC A HRTANA?

Pravdepodobnosť výskytu rakoviny pľúc jednoznačne rastie s počtom vyfajčených cigariet a dĺžkou fajčenia. U mužov fajčenie tvorí 90 % rizika zodpovedného za vznik rakoviny pľúc, u žien sa podiel tohto rizika odhaduje na 70 – 80 %. Na vzniku rakoviny pľúc u jednotlivého človeka vplýva nielen fajčenie samotné, ale aj ostatné faktory vonkajšieho prostredia, napríklad znečistenie životného prostredia, prítomnosť iných karcinogénnych látok vo vdychovanom vzduchu, ktoré môžu rovnako podporovať rozvoj rakoviny pľúc. Samozrejme, miera uplatnenia tohto rizika závisí aj od samotného jedinca, jeho genetickej výbavy a schopnosti jeho organizmu týmto rakovinotvorným látkam odolávať.

Väčšina pacientov, u ktorých diagnostikujeme rakovinu pľúc, sú aktívni fajčiari alebo bývalí fajčiari.

RASTIE TREND FAJČENIA A S NÍM SÚVISIACE OCHORENIE RAKOVINY PĽÚC?

V krajnách vyspelého sveta a hlavne západnej Európy pozorujeme mierny pokles fajčenia u mužov aj žien. S tým súvisí aj mierny pokles výskytu rakoviny pľúc u oboch pohlaví. V protiklade s tým sú krajiny centrálnej a východnej Európy, kde posledné 3 dekády narástol výskyt fajčenia u mladších vekových skupín. U žien s tým súvisí aj nárast výskytu rakoviny pľúc a posun výskytu zhubných nádorov pľúc do mladších vekových kategórii.

KOĽKO ĽUDÍ TRPIACICH RAKOVINOU PĽÚC ZÁROVEŇ PRAVIDELNE FAJČÍ?

Všeobecne možno povedať, že fajčiar, ktorý fajčí 20 rokov 20 cigariet denne, má približne 30-násobne väčšie riziko ochorieť na rakovinu pľúc, toto riziko rastie s počtom odfajčených balíčkorokov (1 balíčkorok 20 c/d). Pri zanechaní fajčenia toto riziko klesá na úroveň nefajčiara až po 10 rokoch. Väčšina pacientov, u ktorých diagnostikujeme rakovinu pľúc na našom pracovisku, sú aktívni fajčiari alebo bývalí fajčiari. Ak sa na to pozrieme cez čísla, tak môžeme povedať, že 9 z 10 pacientov sú fajčiari alebo bývalí fajčiari.

ČO MÔŽU ĽUDIA UROBIŤ V RÁMCI PREVENCIE?

Miera citlivosti každého človeka na škodliviny vo vzduchu, ktoré sa dostávajú do pľúc, je individuálna, závislá od genetickej výbavy, s ktorou sme sa narodili. Toto v podstate nevieme ovplyvniť. Vieme ovplyvniť to, čo dýchame, v akom prostredí žijeme, ako sa stravujeme. Ako som už spomínal, nefajčením významne redukujeme pravdepodobnosť výskytu rakoviny pľúc, ale tiež zdravým životným štýlom, vyhýbaním sa pobytu v prašnom prostredií, stravou bohatou na vitamíny a antioxidantmi. V prípade fajčiara, ktorý nie je pevne rozhodnutý prestať fajčiť, je cestou aj zníženie počtu vyfajčených cigariet na 5 –10 za deň. Pokiaľ fajčiar chce zanechať fajčenia a nedarí sa mu to zvládnuť samému, treba vyhľadať odbornú pomoc vo svojom okolí.

Ďalší článok