Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » AJ ONKOLOGICKÍ PACIENTI MAJÚ ŠANCU NA ZALOŽENIE VLASTNEJ RODINY
Bojujeme proti rakovine

AJ ONKOLOGICKÍ PACIENTI MAJÚ ŠANCU NA ZALOŽENIE VLASTNEJ RODINY

MUDr. PETER HARBULÁK, PhD.

odborný garant a vedúci lekár
GYN-FIV, Centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu, Bratislava

MUDr. IVETA ŠVECOVÁ, PhD.

gynekológ, špecialista na reprodukčnú medicínu
GYN-FIV, Centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu, Žilina

Zachovanie plodnosti u onkologických pacientov je veľmi aktuálna téma, pretože počet onkologických ochorení u pacientov v mladom veku (20 – 39 rokov) sa neustále zvyšuje. Zároveň stúpa aj vek žien – prvorodičiek. To znamená, že ženy aj muži majú deti vo vyššom veku čo zvyšuje šancu, že ich onkologické ochorenie zasiahne práve vo fertilnom (plodnom) období.

Aký má vplyv onkologická liečba na fertilitu (plodnosť) pacienta?

Rakovina a predovšetkým jej liečba môžu spôsobiť poškodenie fertility. Toto poškodenie závisí od druhu rakoviny a typu protinádorovej liečby. Neplodnosť po protinádorovej liečbe môže byť dočasná, trvať mesiace, roky ale môže byť aj trvalá.

Protinádorová liečba, hlavne chemoterapia a rádioterapia, môžu spôsobiť poškodenie vaječníkov (znížiť množstvo kvalitných, dostupných vajíčok), poškodenie produkcie hormónov a aj funkcie ďalších reprodukčných orgánov. U mužov protinádorová liečba môže ovplyvniť kvantitu spermií (znížené množstvo), kvalitu (znížená schopnosť oplodniť vajíčko) a pohyblivosť (slabá alebo žiadna pohyblivosť). V oboch prípadoch (u mužov aj žien) môže dôjsť k poškodeniu alebo odstráneniu reprodukčných orgánov pri chirurgickej liečbe.

Aké sú dostupné možnosti zachovania plodnosti pre pacientov s onkologickým ochorením?

Existuje možnosť uchovať svoje pohlavné bunky pomocou prepracovaných metód mrazenia, ktoré je najlepšie vykonať ešte pred protinádorovou liečbou. U mužov s onkologickým ochorením je možné zamraziť vzorku spermií. Pri ženských pohlavných bunkách je to zložitejšie. Získaniu vajíčok musí predchádzať vyvolanie ich viacnásobného rastu a dozretia, tzv. stimulačná liečba, vykonávaná v centre asistovanej reprodukcie. Po odbere vajíčok máme dve možnosti, v závislosti od priania pacientov. Môžeme mraziť buď vajíčka – oocyty, alebo embryá, ktoré vznikajú oplodnením vajíčok partnerovými spermiami. Po onkologickej liečbe, v prípade rôznych porúch plodnosti u pacientov, máme k dispozícii všetky metódy asistovanej reprodukcie.

Na koho sa môže obrátiť pacient s onkologickým ochorením ohľadom možnosti zachovania plodnosti?

Je veľmi dôležité, aby sa k pacientom s onkologickým ochorením, ktorí v budúcnosti plánujú rodinu, dostali aktuálne a presné informácie o negatívnom vplyve protinádorovej liečby a o možnostiach zachovania plodnosti. Pacient, ktorému práve diagnostikovali nádorové ochorenie je vo veľmi ťažkej situácii. Prehodnocuje svoj ďalší osud, prevláda strach z ochorenia a obavy o vlastnú existenciu. Otázka budúcej plodnosti, príp. možnosti zachovania plodnosti nie je v danom momente prioritou. Realita odzrkadľuje fakt, že riešenie onkologického ochorenia zostáva vždy hlavnou úlohou, na ktorú sa onkológ, prirodzene, zameriava. Onkológ by mal každého pacienta v plodnom veku informovať o základných možnostiach v momente diagnózy ochorenia, odoslať ho na konzultáciu so špecialistom na fertilitu (gynekológ v centre asistovanej reprodukcie).

Dôležitý je však aj aktívny prístup pacienta, treba sa pýtať svojho onkológa, gynekológa a kontaktovať čo najskôr centrum asistovanej reprodukcie. Rýchle riešenie je veľmi podstatné pre úspech celého procesu. Včasné informácie sú kľúčové pre následné rozhodnutia pacientov, ktoré môžu ovplyvniť celý ich život.


ZAUJÍMA NÁS VÁŠ NÁZOR

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » AJ ONKOLOGICKÍ PACIENTI MAJÚ ŠANCU NA ZALOŽENIE VLASTNEJ RODINY
Bojujeme proti rakovine

LIGA PROTI RAKOVINE POMÁHA NA RÔZNYCH ÚROVNIACH

Mgr. KATARÍNA KLINCOVÁ

onkopsychologička
programová manažérka Ligy proti rakovine

Diagnóza rakoviny prináša do života rapídnu zmenu vo všetkých oblastiach. Zasahuje nielen telesný stav pacienta, ale aj jeho psychickú a sociálnu rovinu.

Na psychickej rovine sa u človeka, ktorého toto ochorenie zasiahlo, môže odohrávať zmes intenzívnych emócií. Či už je to šok, hnev, depresia, stres,
v niektorých prípadoch aj traumatizácia. Ide o náročnú situáciu, ktorá zasahuje celú rodinu či blízke okolie pacienta a prináša so sebou aj dôsledky v sociálnej sfére. Človeku sa náhle zmení režim dňa, situácia v zamestnaní, v rodine, liečba ovplyvní finančnú oblasť. Často môžu nastať komplikované prípady, kedy štandardná liečba nestačí a človek je nútený hľadať iné možnosti.

Toto všetko sú problémy, pri ktorých je najvhodnejším riešením vyhľadať možnosti psychosociálnej pomoci. Jednou z nich je pomoc onkopsychológa, ktorý môže pacientovi pomôcť nájsť vnútorné zdroje na zvládnutie ochorenia a zmien, ktoré so sebou prináša, alebo ho naučiť zvládať stres a úzkosť s tým spojené. Liga proti rakovine už 11 rokov zabezpečuje činnosť onkopsychológov vo väčšine onkologických oddelení slovenských nemocníc, kde sú súčasťou odborného tímu, príp. poskytujú svoje služby vo vlastných priestoroch. Títo odborníci sú nápomocní nielen pacientom, ale celej ich rodine, a to poskytovaním individuálnych či skupinových sedení. Ich služby sú bezplatné, hradené Ligou proti rakovine.

Vo vyspelých krajinách je psychosociálna pomoc už štandardnou súčasťou liečby, na Slovensku je žiadať o takúto pomoc stále čiastočne tabuizovaná a spojená s pocitmi hanby. Ľudia sa zdráhajú vyhľadať psychológa.

Účinnou pomocou v prípade sociálnych problémov je možnosť vyhľadať sociálnych poradcov či právnikov. Títo vedia byť nápomocní v zorientovaní sa v možnostiach sociálnej pomoci, či už ide o finančné príspevky, invalidný dôchodok, alebo aj žiadanie o schválenie inovatívnej liečby. V týchto prípadoch ponúka Liga proti rakovine možnosť kontaktovať odborníkov na bezplatnej linke Onkoporadňa, kde ponúkajú svoje odborné rady nielen v rámci sociálno-právneho poradenstva pre onkologických pacientov a ich blízkych.

Hoci v iných vyspelých krajinách je psychosociálna pomoc už štandardnou súčasťou liečby, na Slovensku je žiadať o takúto pomoc stále čiastočne tabuizovaná a spojená s pocitmi hanby. Ľudia sa zdráhajú vyhľadať psychológa a v mnohých prípadoch čakajú na vyhrotenie situácie, čomu by sa ľahko dalo predísť. My v Lige proti rakovine vidíme mnohé príbehy, kde sa ľuďom výrazne pomohlo, či už išlo o psychickú alebo sociálnu stránku. Takáto pomoc je však vhodná aj pri iných diagnózach. Preto veríme, že aj vďaka osvete o tejto téme, bude možné pomôcť mnohým ďalším ľuďom zniesť ich náročnú situáciu.

Next article