Skip to main content
Domovská stránka » Adherencia » LDL CHOLESTEROL: KOHO NAJVIAC OHROZUJE
Adherencia

LDL CHOLESTEROL: KOHO NAJVIAC OHROZUJE

Článok vznikol v spolupráci s:
Článok vznikol v spolupráci s:

prof. MUDr. JÁN KMEC, PhD., MPH, FESC

Kardiocentrum FNsP J. A. Reimana, Prešov
FZO Prešovskej univerzity v Prešove

Koľko sa odhaduje, že je na Slovensku ľudí s vysokým cholesterolom?

Celkovo sa odhaduje, že zvyšený cholesterol spôsobuje 2,6 milióna úmrtí ročne (4,5 % z celkového počtu úmrtí). Presné údaje o počte ľudí s vysokým cholesterolom na Slovensku nie sú známe. Slovensko však patrí ku krajinám, ktoré majú jednu z najvyšších úmrtností na srdcovo-cievne ochorenia. Tieto nepriaznivé štatistiky by mohla zlepšiť prevencia, ktorú však mnohí často podceňujú.

Kto je rizikovou skupinou pre zvýšený cholesterol?

Európske odporúčania na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v klinickej praxi odporúčajú pre zhodnotenie kardiovaskulárneho rizika použitie systému hodnotenia koronárnych rizík SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation), ktorý je založený na rizikovych faktoroch – vek, pohlavie, fajčenie, systolický krvný tlak a celkový cholesterol – a poukazuje na desaťročné riziko smrteľných kardiovaskulárnych ochorení v populáciách. Dôležité je identifikovať ľudí s vysokým a stredným rizikom, ktorí by mali dostať odborné poradenstvo týkajúce sa zmien životného štýlu a v niektorých prípadoch podstúpiť farmakoterapiu s cieľom zníženia aterosklerotického rizika.

Ktoré faktory vplývajú na zvýšený cholesterol?

Väčšina prípadov kardiovaskulárnych ochorení alebo úmrtí je pripísateľná modifikovateľným rizikovým faktorom ako je fajčenie, vysoká spotreba alkoholu, nezdravé stravovanie, nízka telesná aktivita, hypertenzia, cukrovka, hypercholesterolémia, abdominálna obezita, chronická choroba obličiek, zápalové ochorenia a psychosociálne faktory. Expozícia vysokými hladinami LDL cholesterolu počas života môže byť vrodená, ako aj získaná prostredníctvom nezdravého životného štýlu a nezdravej stravy (napoly pre oba faktory).

O cholesterole sa hovorí ako o tichom zabijakovi. Prečo to tak je?

Mnohí pacienti dlhé roky vedia, že majú vysoký cholesterol. Avšak neuvedomujú si, že sú chorí. Vysoký cholesterol im nespôsobuje žiadne ťažkosti. Nič ich nebolí, a preto sa nechcú liečiť. Väčšinou sa vyhovárajú, že skúsia zmeniť stravu alebo schudnúť. Odmietajú liečbu z obavy pred nežiaducimi účinkami. Žiaľ, často je prvým príznakom zvyšeného cholesterolu až infarkt srdca či mozgová mŕtvica.

Čo môžu ľudia urobiť, aby sa vyhli prípadným komplikáciam a pridruženým ochoreniam?

Odporúča sa realizovať preventívne vyšetrenie cholesterolu (skríning) u všetkých mužov starších ako 40 rokov, u žien starších ako 50 rokov (alebo po menopauze), u fajčiarov, u pacientov s cukrovkou, vysokým tlakom krvi, obezitou, s ochorením obličiek a v prípade výskytu predčasných srdcovo-cievnych príhod v rodine. Rozhodnutie o potrebe liečby nezávisí iba od výšky cholesterolu, ale najmä od celkového kardiovaskulárneho rizika (SCORE). Hlavným cieľom liečby je zabrániť alebo aspoň oddialiť vznik kardiovaskulárnych ochorení. Veľakrát sa podceňuje nefarmakologická liečba. Samotný pacient by mal dodržiavať zásady zdravej životosprávy a výberu zdravej stravy pre zníženie celkového kardiovaskulárneho rizika. Podporovať treba pravidelnú fyzickú aktivitu, aspoň 30 minút každý deň. Odporúča sa nefajčiť a vyhýbať sa expozícii tabakového dymu. Pri nedostatočnom efekte režimových opatrení pristupujeme k farmakologickej liečbe.

Čo hrozí ľuďom, ktorí majú vyšší cholesterol a problém neriešia?

Ľuďom, ktorí majú zvýšený cholesterol, a ktorí podceňujú nemedikamentózne (režimové) opatrenia pre jeho zníženie, ako aj hypolipidemickú liečbu, hrozí zvýšená progresia aterosklerózy, so zvýšeným rizikom vzniku srdcového infarktu, mozgových príhod a aterosklerotického poškodenia periférnych tepien.


Next article
Domovská stránka » Adherencia » LDL CHOLESTEROL: KOHO NAJVIAC OHROZUJE
Adherencia

OBEZITA JE CELOŽIVOTNÉ OCHORENIE

MUDr. IVAN MAJERČÁK

prezident Ligy proti obezite, špecialista na kardiológiu, obezitológiu a psychoterapiu

Vedeli ste, že obezita je choroba, ktorá si vyžaduje lekársku liečbu rovnako ako napríklad cukrovka či zlomená noha? Viac o tomto ochorení a jeho prepojení s ľudskou psychikou vám prezradí prezident Ligy proti obezite MUDr. Ivan Majerčák.

Čo je obezita?

Jednoducho povedané, obezita je choroba ako každá iná. Bohužiaľ, laická a niekedy ani odborná verejnosť to nevie a tučných ľudí pokladajú za lenivých a hlúpych. Medicína však vie, že za obezitu človek nemôže, tak ako nemôže za iné svoje ochorenia.

Prečo je obezita považovaná za ochorenie?

Pretože si vyžaduje rovnakú lekársku liečbu ako iné diagnózy. Lieky sú viazané na recept a nedostanete ich len tak pribalené k nejakému časopisu. Obezitu vám nepomôže prekonať overená diéta od vašej kaderníčky, ale lekár. Ten vás odporučí aj na ďalších špecialistov, ktorí vám pomôžu toto ochorenie dostať pod kontrolu.

Ako sa obezita (samo) diagnostikuje?

Veľa ľudí si myslí, že obezita je zvýšená hmotnosť človeka, no v skutočnosti je to zvýšené množstvo tuku v organizme. Preto lekári pri liečbe obezity neriešia zníženie vašej hmotnosti, ale množstvo nahromadeného tuku, a to najmä v oblasti pásu. V ordinácii vám ho zmerajú pomocou bioimpedancie, no samodiagnostikovať sa môžete aj sami.

Obezita je choroba, musí ju riešiť jedine lekár. Obezitu vám nepomôže prekonať overená diéta od vašej kaderníčky. Lekár vás odporučí aj na ďalších špecialistov, ktorí vám pomôžu toto ochorenie dostať pod kontrolu.

Stačí si vydeliť obvod pásu výškou a ak dostanete číslo menšie ako 0,5, je pravdepodobné, že obezitou netrpíte. Ak vám však vyjde hodnota vyššia ako 0,5, je jasné, že máte nadbytok vnútrobrušného tuku, a teda trpíte obezitou.

Prečo by mal obézny človek navštíviť lekára?

Keďže obezita je choroba, tak ju musí riešiť jedine lekár. Nepomôže vám len diéta a cvičenie, je potrebné ju liečiť z viacerých uhlov. Bežný človek o tejto chorobe takmer nič nevie, veď ani chatu si nenaprojektujete sami, keď ste to neštudovali. Podstatou všetkého je, že pacient sa liečiť nemusí, ale CHCE.

Dá sa obezita v súčasnosti liečiť?

Obezita je celoživotné ochorenie, rovnako ako napríklad alkoholizmus. Pri liečbe nie je problémom zbaviť sa nadbytočného tuku, ale udržať si nový životný štýl a mentálne nastavenie. Preto sú súčasťou liečby aj psychologické sedenia. Pomáhajú predchádzať opakovaným zlyhaniam, ktoré síce sú súčasťou liečby, no pomocou terapie sa z nich človek poučí a nájde správne riešenie.

Vzťah medzi psychikou a obezitou je totiž veľmi silný. Sme zvyknutí zajedať smútok, napätie či pocit prázdnoty. Dokonca aj keď vás odporučia na chirurgickú liečbu obezity, vždy je potrebné predtým absolvovať psychologické vyšetrenie. Zbytočne vám totiž odstránime dve tretiny žalúdka alebo naň dáme bandáž, keď budete stále trpieť depresiou, ktorú budete aj po operácii zaháňať prejedaním sa.

Okrem spomínanej chirurgickej liečby je možné ešte obezitu liečiť liekmi či injekciami. Treba si byť však vedomí toho, že cieľom nemá byť zníženie vašej hmotnosť, ale zmenšenie obvodu pásu. Ak vám ide len o hmotnosť, tak vám „stačia močopudné lieky“, ktoré vás zbavia vody. Chvíľku si posedíte na toalete a razom ste o 5 – 6 kíl ľahší. Budete síce vážiť menej, no nebezpečného tuku a obezity vás to nezbaví.

Next article