Domovská stránka » Zriedkavé choroby » KEĎ ČREVO NEVSTREBÁVA
ADVERTORIAL

Zriedkavé, ale závažné ochorenie – syndróm krátkeho čreva – môže viesť až k črevnému zlyhaniu. Tenké črevo vtedy nedokáže vstrebať dostatok živín potrebných na život.

MUDr. JURAJ KRIVUŠ

zástupca prednostu, I. Interná klinika Univerzitnej nemocnice
Martin a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, prezident SSPEV (Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy)

ČO JE TO KRÁTKE ČREVO A ČREVNÉ ZLYHANIE?

Syndróm krátkeho čreva (SBS) patrí do skupiny raritných ochorení. Môže vzniknúť u detí a dospelých buď po operáciách, ktoré vedú k výraznému skráteniu tenkého čreva – zostatok tenkého čreva je menej ako 200 cm, alebo pri rôznych ochoreniach, keď je síce črevo dostatočne dlhé, ale výživu nevstrebáva – závažný zápal čreva a podobne.

SBS vedie často k črevnému zlyhaniu. To je stav, keď črevo ako hlavný orgán vstrebávania živín a vody nie je schopné zabezpečiť dlhodobé prežitie pacienta bez podávania výživy a/alebo tekutín do žily.

Našťastie existujú spôsoby, ako tento vážny stav riešiť.

Rýchly prechod tráveniny črevom, krátka doba kontaktu tráveniny s črevnou sliznicou neumožňuje vstrebať ani živiny na pokrytie minimálnych nutričných požiadaviek. Črevné zlyhanie je potrebné odlíšiť od črevnej nedostatočnosti, pri ktorej stabilitu vnútorného prostredia a výživu vieme zabezpečiť špeciálnymi prípravkami podávanými cez ústa či sondou.

Zdroj: southwestcpab.org

AKÉ OCHORENIA VEDÚ K ČREVNÉMU ZLYHANIU A SBS?

K SBS a črevnému zlyhaniu môže viesť celý rad ochorení. U detských pacientov sú to predovšetkým nekrotizujúca enterokolitída, gastroschíza, intestinálna atrézia, volvulus, či črevná aganglióza. U dospelých pacientov vzniká SBS a črevné zlyhanie po operáciách v dutine brušnej s odstránením veľkej časti čreva (nedokrvenosť čriev – mezenterická ischémia, operácie pre nádorové ochorenia, opakované operácie čreva pri Crohnovej chorobe, po rozsiahlych úrazoch).

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM KRÁTKE ČREVO?

V prípade, že po operácii nevieme, aký je zostatok čreva, je rozhodujúcim faktorom strata črevného obsahu do stomického vrecka alebo konečníkom viac ako 1500 ml/24 hodín. Príznakom SBS sú hnačky, neprospievanie – podvýživa.

AKÁ JE LIEČBA KRÁTKEHO ČREVA A ČREVNÉHO ZLYHANIA?

Dospelých aj detských pacientov so syndrómom krátkeho čreva a črevným zlyhaním je možné liečiť. Liečba zahŕňa komplex rehabilitačných postupov v kombinácii s parenterálnou výživou. Rehabilitácia čreva je zameraná na stimuláciu rastu črevnej sliznice stravou cez ústa, podávanie rehydratačných roztokov, operačné výkony na zväčšenie resorpčnej plochy tenkého čreva. Medikamentóznu rehabilitáciu predstavujú lieky na spomalenie pasáže tráveniny črevom. Uvedené rehabilitačné postupy zvyšujú šancu pacienta s SBS na dpojenie od parenterálnej výživy alebo redukciu jej objemu.

Dospelý pacient môže podstúpiť aj transplantáciu čreva, ktorá sa však na Slovensku nevykonáva. Dospelí aj detskí pacienti môžu byť po splnení podmienok liečení aj modernou liečbou.

KDE MÔŽEM BYŤ VEDENÝ, KEĎ MI POTVRDIA DIAGNÓZU ČREVNÉHO ZLYHANIA ALEBO SBS?

Na Slovensku existuje niekoľko centier pre SBS a črevné zlyhanie:

– Národný onkologický ústav, Bratislava,
– Gastroenterologická klinika SZU a UNB, Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Bratislava,
– II. Interná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica,
– I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin,
– Interné oddelenie, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota,
– II. Interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,
– Národný ústav detských chorôb, Bratislava,
– Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica, Trenčín,
– II. Detská klinika SZU, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica,
– Klinika detí a dorastu, Detská fakultná nemocnica Košice.

C-APROM/SK/REV/0050 Tento obsah vznikol za podpory spoločnosti Takeda. Dátum prípravy: február 2023

Ďalší článok