Skip to main content
Domovská stránka » Zriedkavé choroby » ČO SÚ TO ZRIEDKAVÉ CHOROBY?
Zriedkavé choroby

ČO SÚ TO ZRIEDKAVÉ CHOROBY?

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Čo sú to zriedkavé choroby?

K zriedkavým chorobám (anglicky rare diseases) zaraďujeme choroby, ktoré postihujú nie viac ako 1 osobu z 2 000, alebo 500 osôb na 1 milión obyvateľov. Keďže počet takto hendikepovaných ľudí v populácii je relatívne malý, menší výskyt sprevádza rad problémov, ktoré ovplyvňujú nielen zdravotný stav postihnutého, ale aj jeho spoločenské zaradenie a kvalitu života.

Koho postihujú vzácne choroby?

Postihnutie vzácnou chorobou je vo svete rôzne. Kým pre niektoré národnosti alebo oblasti je daná choroba obvyklá, pre iné je naopak raritná. Existuje 6000 – 8000 opísaných zriedkavých chorôb, z ktorých vyše 50 % postihuje už detského pacienta.

Približne 80 % zo všetkých zriedkavých chorôb má genetický pôvod; zvyšné sú zapríčinené degeneratívnym a proliferatívnym procesom, infekciou, autoimunitnými reakciami, nádorovým ochorením alebo faktormi životného prostredia. Na druhej strane, existuje mnoho chorôb tohto typu, kde príčinu vzniku dodnes nepoznáme.

Ako ovplyvňujú životy pacientov?

Zriedkavé choroby majú závažný chronický, progresívny, degeneratívny, často život ohrozujúci charakter. Niektoré je možné rozpoznať v ranom detstve, iné sa klinicky prejavujú až v dospelosti. Nevýhodou je, že mnohé z nich majú spoločné príznaky s inými častými ochoreniami, čo vedie k nesprávnej, alebo aj neskorej diagnostike. K neskorému rozpoznaniu diagnózy a rozvinutiu komplikácií a invalidizmu prispieva nedostatok vedeckých poznatkov, diagnostických možností, vyškolených špecialistov, ale aj slabá zdravotná starostlivosť a liečba, či málo kvalitných informácií.

Pacient so zriedkavou chorobou bojuje s komplexom porúch narúšajúcich viaceré systémy jeho organizmu a situácia je často náročná aj z hľadiska plnohodnotnej starostlivosti blízkych v prípade straty samostatnosti postihnutého. Navyše, pri neutíchajúcej bolesti, utrpení a nedostatočnej liečbe sa dostavujú aj ťažké psychosociálne, ekonomické a kultúrne dôsledky.

Diagnostika a liečba

Včasné rozpoznanie a skoré nasadenie liečby zmierňuje pri niektorých chorobách príznaky, čím sa predíde komplikáciám, hoci väčšina z týchto chorôb je nevyliečiteľná. Významným prínosom pre včasnú diagnostiku je novorodenecký skríning, a to pri chorobách, kde sa už uplatňuje adekvátna liečba. 

Diagnostika na Slovensku

Na Slovensku sa od roku 2013 realizuje skríning 13 zriedkavých chorôb. Z nich je desať dedičných metabolických porúch (DMP) v oblasti organických acidúrií, mastných kyselín a porúch karnitínu (PKU, MSUD, GAI, IVA, MCAD, LCHAD, SCAD, CPT I, CPT II, CACT) a hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie a cystickej fibrózy.

Ďalšie informácie ohľadom skríningu nájdete na www.dfnbb.sk. V súčasnosti sú pri podozrení, alebo už prítomnej chorobe v rodine, dostupné ambulancie lekárskej genetiky, ako aj metódy molekulárnej DNA diagnostiky.

Na odhalenie choroby je významná aj spolupráca zahraničných diagnostických centier, či vytváranie registrov a rozvoj vedeckých výskumov, ktoré prispievajú k vyššej edukácii špecialistov – lekárov a sestier.

Podpora pacientov

Nenahraditeľnú pomoc, podporu a odbornú radu získa každý pacient či príbuzný aj v dobrovoľných organizáciách, venujúcich sa ľuďom so zriedkavou chorobou. Zoznam pacientskych organizácií na Slovensku je možné nájsť na www.sazch.sk. V Európe sa tieto organizácie združujú v EURORDIS (European Rare Diseases Organisation).

SAZCH je prijímateľom 2 % zo zaplatenej dane
Naše údaje prijímateľa 2 % z daní:
Názov: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Sídlo: Kollárova 11, 902 01 Pezinok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42258073

Next article
Domovská stránka » Zriedkavé choroby » ČO SÚ TO ZRIEDKAVÉ CHOROBY?
Zriedkavé choroby

POMPEHO CHOROBA: MIMORIADNE ZRIEDKAVÉ OCHORENIE

Zriedkavé ochorenie, ktoré môže postihnúť mužov a ženy všetkých vekových kategórií a etník. Ide o genetické ochorenie, to znamená, že sa prenáša z rodičov na deti. Na vznik Pompeho choroby sa musia stretnúť rodičia, ktorí sú obaja prenášačmi ochorenia, čo sa však, našťastie, nestáva tak často, preto je ochorenie mimoriadne zriedkavé.

Čo je Pompeho choroba?

Pompeho choroba je zriedkavé metabolické ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým svaly. U ľudí s Pompeho chorobou sa nevytvára dostatok enzýmu – glukozidáza. Dochádza preto k hromadeniu glykogénu vo svaloch, čo vedie k progresívnej strate svalovej funkcie. Chybný gén sa prenáša od oboch rodičov, tento proces sa nazýva recesívna dedičnosť.

Aké sú príznaky?

Príznaky Pompeho choroby sa môžu vyskytovať hneď od narodenia alebo sa môžu objaviť kedykoľvek v dojčenskom veku, detstve či dospelosti. Menej častá, infantilná forma ochorenia je charakterizovaná výrazne zväčšeným srdcom a „handrovitým“ vzhľadom v dôsledku závažnej svalovej slabosti. Zvyčajne sa objaví počas prvých mesiacov života a ak sa nelieči, časom dochádza k úmrtiu. Deti alebo dospelí s adultnou formou často najprv pociťujú slabosť v nohách a bokoch, ktorá má za následok kolísavú chôdzu, a objavia sa u nich problémy s dýchaním.

Závažnosť týchto príznakov a rýchlosť, s akou dochádza k ich progresii, sa môžu výrazne líšiť u jednotlivých pacientov. U ľudí trpiacich Pompeho chorobou sa môže objaviť dýchavičnosť počas cvičenia alebo ranné bolesti hlavy spôsobené dýchacími problémami pri ležaní, ktoré majú za následok neschopnosť dostatočne dýchať počas noci. Pompeho choroba môže ovplyvňovať aj svaly stredu tela, rúk a ramien. To môže mať za následok problém so vstávaním zo sediacej polohy, ťažkosti so vstávaním zo stoličky, s chodením po schodoch a so vzpažením. 

Ak sa u vás teda prejavia vyššie spomínané príznaky, informujte sa u svojho neurológa na vyšetrenie Pompeho choroby zo suchej kvapky krvi. Väčšina neurológov vykonáva toto vyšetrenie vo svojej ambulancii.

Next article