Domovská stránka » Ženské zdravie » TECHNOLÓGIE POMÁHAJÚ DIABETIKOM
ADVERTORIAL

Senzory na monitorovanie hladiny glukózy v krvi a inzulínové pumpy spolu s užitočnými aplikáciami zjednodušujú život ľuďom s cukrovkou. O tom, aké možnosti im ponúkajú moderné technológie, nám porozprávala odborníčka, MUDr. Martina Merčiaková, MBA.

MUDr. MARTINA MERČIAKOVÁ, MBA

Diabetologická ambulancia, Sabinov,
Certifikovaná ambulancia pre ambulantné nastavenie na liečbu inzulínovou pumpou

Čo znamená pojem „kontinuálny monitoring glykémií“, v skratke CGM, a prečo sa o ňom hovorí?

Cukrovka je celoživotné ochorenie. Na jej úspešnú liečbu, hlavne u diabetikov 1. typu, je nutné pravidelné sledovanie hodnôt cukru (glykémií). Veľký pokrok priniesli glukózové senzory, ktoré na rozdiel od glukomerov umožňujú kontinuálny monitoring glykémií (CGM).
Inzulinova pumpa + vysielač Dexcom G6

Senzor meria glykémiu každých 5 minút. Získame informáciu nielen o glykémii, ale aj o tom, či v najbližšom čase bude stúpať alebo klesať, takzvaný trend. Tieto hodnoty pomôžu pri úpravách inzulínovej liečby v bežných aj špecifických situáciách.

Ako systém CGM funguje, z čoho sa skladá a aký je hlavný rozdiel medzi CGM a FGM?

CGM sa skladá zo senzora, vysielača a prijímača. Senzor zavedený v podkoží meria glykémiu v medzibunkovej tekutine. Tieto údaje sa zbierajú vo vysielači, ktorý ich bezdrôtovo prenáša do zobrazovacieho zariadenia – prijímača. Tým môže byť čítačka, inzulínová pumpa, smartfón. Rozlišujeme CGM a FGM.

Pri CGM sa údaje o glykémii prenášajú cez Bluetooth do mobilu alebo inzulínovej pumpy nepretržite 24 hodín. Systém umožňuje nastaviť alarmy, pacient dostane upozornenie pri nízkej či vysokej glykémii.

Na rozdiel od CGM, FGM meria a uskladňuje údaje o glykémii 8 hodín. Na to, aby sa pacient dozvedel takzvanú okamžitú glykémiu, musí si ju naskenovať prostredníctvom čítačky alebo mobilu s NFC čipom. Prvá generácia FreeStyle Libre nemá alarmy, vyššie generácie ich umožňujú.

Čo ponúka pacientovi inzulínová pumpa s pokročilou hybridnou uzavretou slučkou (AHCL) v spojení s CGM?

Dostupnosť čoraz presnejších senzorov umožnila vývoj inzulínových púmp s HCL. Takáto pumpa na základe údajov z CGM automaticky upravuje dávkovanie inzulínu. Zjednodušene môžeme povedať, že ak senzor predvída zvýšenie glykémie, pumpa automaticky zvýši bazálnu dávku, respektíve dopichne korekčný bolus, ak to nestačí.

Naopak, pri predikcii poklesu glykémie bazálnu dávku zníži, prípadne aj vypne dávkovanie inzulínu. Systém nie je plne automatický, pacient musí na pokrytie jedla aplikovať bolus, po zadaní sacharidov však pumpa pomôže navrhnúť jeho dávku.

Je inzulínová pumpa s AHCL vhodná aj pre fyzicky aktívnych pacientov?

Inzulínovú pumpu je možné nosiť počas väčšiny športových aktivít. Hybridné uzavreté okruhy umožňujú pred plánovaným športovaním zapnúť režim fyzickej aktivity (dočasný cieľ). Pumpa bude upravovať dávkovanie inzulínu tak, aby znížila riziko nízkej hladiny cukru – hypoglykémie počas športovania, či po športe.

Akým spôsobom pacient zdieľa dáta z CGM a pumpy so svojím ošetrujúcim lekárom alebo rodinným príslušníkom?

Údaje o glykémii vie mobilná aplikácia odoslať do cloudového úložiska. Tieto údaje sa môžu zdieľať s rodinnými príslušníkmi, zdravotníkmi alebo inými osobami, ktoré chce pacient informovať o svojom zdravotnom stave. Stačí, keď túto možnosť pacient dotyčnému v aplikácii povolí. Aj údaje z pumpy sa dajú prostredníctvom cloudu zdielať s ošetrujúcim lekárom. Na základe týchto údajov vie lekár efektívnejšie riadiť liečbu inzulínovou pumpou, prípadne pomôcť s úpravami aj „na diaľku“.

Ďalší článok