Domovská stránka » Ženské zdravie » DUŠEVNÉ ZDRAVIE ŽIEN OVPLYVŇUJE VIACERO FAKTOROV
Ženské zdravie

DUŠEVNÉ ZDRAVIE ŽIEN OVPLYVŇUJE VIACERO FAKTOROV

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Takmer dve tretiny ľudí hľadajúcich pomoc či radu na Linke dôvery Nezábudka, ktorú prevádzkuje Liga za duševné zdravie, sú ženy.

Mgr. STANISLAVA KNUT

Liga za duševné zdravie, andragogička, manažérka preventívnych programov

Spoločnosť kladie na ženy vysoké nároky. To sa odzrkadľuje aj na kvalite duševného zdravia. Jeho narušenie sa týka žien každého veku. Neplatí to však pre depresiu a úzkosti. Ich miera sa zvyšuje, ak majú ženy nedostatočný príjem, nízku úroveň vzdelania, sú nezamestnané alebo patria do nižšej sociálnej vrstvy. Psychické zdravie žien môžu okrem sociálnych faktorov ovplyvňovať aj biologické faktory.

Ženy môžu mať psychické ťažkosti spojené s menštruačným cyklom. Prejavujú sa depresívnymi stavmi, podráždenosťou, nespavosťou, výbušným správaním, skratovým myslením.

Aj tehotenstvo a obdobie po pôrode sú rizikové. Častý je strach zo samotného tehotenstva a z pôrodu, popôrodná skleslosť, depresia a psychóza. Často sú nepovšimnuté, nediagnostikované. To znižuje kvalitu života a predstavuje riziko samovražedného konania. Matky môžu mať strach, aby neublížili dieťaťu alebo sebe. Nemôžu sa zbaviť vtieravých myšlienok a prežívajú stavy veľkej úzkosti. Treba si však uvedomiť, že je to prejav choroby, neznamená to, že by to chceli spraviť naozaj.

Je dôležité podať žene odbornú pomoc, postarať sa o jej pohodlie a pocit bezpečia, prijatia a odbremeniť ju na chvíľu od starostlivosti o dieťa, aby si oddýchla.

Náročné je aj klimaktérium. Telo prechádza hormonálnymi zmenami. Prejavujú sa poruchami spánku, návalmi potu, priberaním. Žena je psychicky zraniteľnejšia, cíti sa ohrozená existenčne i spoločensky. Samotný prechod je signalizovaný perimenopauzou. Tá býva častou príčinou telesných i psychických problémov vrátane depresií, ktoré sa môžu dostaviť už po tridsiatke.

Ako si pomôcť sám? Viac o psychologickej prvej pomoci nájdete TU

Medzi sociálne faktory patrí domáce násilie. Týrané ženy častejšie vyhľadávajú psychiatra, je tu aj väčšie riziko, že sa pokúsia o samovraždu alebo si zvolia únik pomocou alkoholu, drog a/alebo liekov. Zároveň im hrozí rad emočných porúch alebo porúch správania, ako je nízke sebavedomie a sebaúcta, depresie, pocity úzkosti, fóbie, neschopnosť niekomu dôverovať či rozvíjať úzky vzťah, nutkavo-obsedantná porucha, symptómy posttraumatickej stresovej poruchy, alkoholizmus, suicídne prejavy správania.

So všetkými týmito aspektmi sa stretávame na psychologickej Linke dôvery Nezábudka, ktorú prevádzkuje Liga za duševné zdravie nonstop na čísle 0800 800 566.

Takmer dve tretiny klientov sú ženy. Vlani sme najviac aplikovali poradenstvo a sprevádzanie, ďalej poskytnutie informácie a krízovú intervenciu. Najpočetnejšie boli vzťahové témy – vzťahy partnerské, manželské, v širšej rodine, na pracovisku, v škole, v komunite a s ľuďmi všeobecne. Z toho 5 % pripadlo na domáce násilie a až 26 % na osamelosť.

Ďalšie miesto patrí psychickému prežívaniu. Patria tam pocity úzkosti, strachu, bezmocnosti, nešťastia, depresívne prežívanie, zvládanie stresu a smútok po strate blízkeho. Zrejme to súvisí s vyššou úmrtnosťou v čase pandémie.

Nasleduje psychopatológia, z toho najviac depresie a úzkosti, veľká časť sa týkala psychiatrickej starostlivosti, ktorej dostupnosť sa počas pandémie zhoršila, zvyšok tvorili poruchy osobnosti, schizofrénia a iné.

Priestor malo aj telesné zdravie, najmä témy súvisiace s kovidom, životospráva, dostupnosť zdravotnej starostlivosti a užívanie liekov.

Závislostí sa týkalo 6 % tém, zvýšil sa počet klientov volajúcich pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Menšie množstvo riešených problémov tvorili spoločenské, osobné a sexuálne témy.

Ďalší článok