Domovská stránka » Zdravie rodiny » STAROSTLIVOSŤ O ČLENA RODINY TRPIACEHO ÚNIKOM MOČU
Zdravie rodiny

STAROSTLIVOSŤ O ČLENA RODINY TRPIACEHO ÚNIKOM MOČU

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Únik moču, prípadne stolice, (inkontinencia) je náročný stav, ktorý môže výrazne ovplyvniť kvalitu života človeka, ako aj jeho opatrovateľov a blízkych. Keď člen rodiny trpí inkontinenciou, vyžaduje si to nielen praktickú starostlivosť, ale aj súcitný prístup, ktorý rešpektuje jeho dôstojnosť a sebaúctu.

Ing. ADRIANA POBEHOVÁ

Predseda InkoFórum, o.z.

Otvorená komunikácia

Prvým krokom v starostlivosti o člena rodiny s inkontinenciou je podpora otvorenej a úprimnej komunikácie. Je potrebné pristupovať k téme citlivo, čo umožní blízkym vyjadriť svoje pocity, obavy a preferencie. Tento rozhovor môže pomôcť pochopiť ich potreby a vypracovať plán starostlivosti, ktorý rešpektuje ich želania. Včasná komunikácia s odborným lekárom, dôsledná diagnostika, nastavenie vhodnej liečby a následné dodržiavanie liečebného plánu je rozhodujúce pre efektívne zvládnutie stavu.

Osobná hygiena

Udržiavanie správnej osobnej hygieny je životne dôležité pre fyzickú aj emocionálnu pohodu. V závislosti od závažnosti inkontinencie potrebuje člen rodiny rôzne inkontinenčné pomôcky, ako sú vložky alebo plienky pre dospelých, nepremokavá posteľná bielizeň či hygienické pomôcky. Je potrebné pomôcť rodinnému príslušníkovi s výberom vhodných pomôcok, aby nedráždili pokožku a predišli infekciám, ale takisto s pravidelným upratovaním, výmenou oblečenia a pomôcok. Nehody sa môžu stať aj napriek najväčšiemu úsiliu, preto je rozumné pristupovať k situácii pokojne a súcitne.

INKO BALÍK: Všetky informácie o inkontinencii až k vám domov

Pitný režim a životospráva

Obmedzenie príjmu tekutín z dôvodu zníženia počtu únikov moču a prípadných nehôd môže viesť k dehydratácii a ďalším zdravotným problémom. V spolupráci s odborníkom je vhodné vytvoriť plán vyváženého príjmu tekutín, ktorý pomôže zvládnuť inkontinenciu a zároveň udržať blízku osobu primerane hydratovanú. Povzbudzovanie k používaniu toalety v pravidelných intervaloch aj bez nutkania na močenie môže znížiť počet nehôd a zlepšiť pocit sebakontroly.

Úprava obytného priestoru

Ľahký prístup na toaletu, odstránenie prekážok, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo zakopnutia, či iné úpravy obytného priestoru zjednodušia život a zvýšia bezpečnosť a nezávislosť osobám trpiacim únikom moču. 

PORADŇA: Máte otázky alebo potrebujete viac informácii?

Emocionálna podpora

Starostlivosť o člena rodiny s inkontinenciou môže byť emocionálne vyčerpávajúca pre opatrovateľa aj jednotlivca. Je vhodné preto vyhľadať podporu od priateľov, rodiny alebo podporných skupín a podeliť sa o svoje pocity a skúsenosti.

Starostlivosť o člena rodiny trpiaceho inkontinenciou si vyžaduje krehkú rovnováhu medzi praktickou starostlivosťou a emocionálnou podporou. Pristupovaním k situácii s empatiou, otvorenou komunikáciou a záväzkom zachovať jeho dôstojnosť môžete vytvoriť opatrovateľské prostredie, ktoré podporuje jeho blahobyt a zvyšuje kvalitu jeho života.

Na stránke inkoforum.sk nájdete všetky užitočné informácie o inkontinencii, takisto môžete požiadať o zaslanie informačných materiálov zadarmo, prípadne sa pridať do skupiny ľudí s rovnakými problémami.

Ďalší článok