Domovská stránka » Zdravie rodiny » RÝCHLE A NAJPRESNEJŠIE MAMOGRAFICKÉ VYŠETRENIE
ADVERTORIAL

Rakovina prsníka je najčastejší zhubný nádor u žien na Slovensku. O tom, aké sú šance na jej vyliečenie či aké najspoľahlivejšie metódy na zistenie nádorov v prsníku v súčasnosti existujú, sme sa opýtali prof. MUDr. Viery Lehotskej, PhD.

prof. MUDr. VIERA LEHOTSKÁ, PhD.

Prezident výboru Slovenskej rádiologickej spoločnosti: 
II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA

Zhubný nádor má vysokú šancu na vyliečenie, ak je malý a zistený včas. Aké sú možnosti prevencie rakoviny prsníka?

Karcinóm prsníka je multifaktoriálne ochorenie, čo znamená, že vzniká na základe súčasného pôsobenia viacerých faktorov, ktoré sa komplexne nedajú odstrániť. Z tohto dôvodu primárna prevencia, ktorá by mohla predísť vzniku rakoviny prsníka vo všeobecnosti, neexistuje. Existuje však veľmi účinná metóda tzv. sekundárnej prevencie, ktorá napomáha skorej diagnostike drobných, nehmatných nádorov prsníka v populácii bezpríznakových žien. Touto metódou je mamografické vyšetrenie.

Prečo je práve mamografické vyšetrenie najspoľahlivejšou metódou na odhaľovanie nádorov prsníka?

Mamografia je základnou a nenahraditeľnou metódou včasnej detekcie podozrivých zmien v prsníku na základe faktu, že jediná dokáže spoľahlivo diagnostikovať nielen prítomnosť, ale aj usporiadanie a tvar tzv. mikrokalcifikátov. Tie môžu byť prejavom zhubného nádoru už vo veľmi včasnom štádiu, t. j. v štádiu tzv. neinvazívneho karcinómu prsníka, teda takého, ktorý na rozdiel od invazívneho karcinómu ešte neprerastá bazálnu membránu vývodov a lalôčikov mliečnej žľazy a netvorí metastázy v lymfatických uzlinách či vo vzdialených orgánoch. To pre pacientku znamená dobrú prognózu, efektívnejšiu a menej zaťažujúcu liečbu so zachovaním dobrej kvality života v rovine osobnej i spoločenskej.

Aký je v súčasnosti vývoj v mamografii? Aké sú výhody vyšetrenia pomocou Tomosyntézy 3D zobrazenia?

Tomosyntéza alebo „3D“ mamografia je typ digitálnej mamografie, ktorý vytvára 2D a 3D obrazy prsníkov. Tento nástroj môže napomôcť k odhaleniu podozrivých zmien v prsníku najmä v teréne denznej mliečnej žľazy.

Tomosyntéza vytvára detailnejší obraz jednotlivých „vrstiev“ prsníka (z gréckeho slova „tomos“ = vrstva). Môže prispieť k zníženiu počtu falošne pozitívnych výsledkov v hustom prsnom tkanive, kde dochádza v prehľadnej 2D mamografii k sumácii štruktúr. Stále však prebieha výskum o tom, či je 3D mamografia efektívnejšia ako 2D mamografia, najmä ak ide o skríning rakoviny prsníka vo všeobecnosti, a to najmä z hľadiska zásad radiačnej ochrany.

Máte informácie z vývoja mamografických zariadení, ktoré môžu zlepšiť pohodlie pacienta a spríjemniť mamografické vyšetrenie?

Vývojári a výrobcovia moderných mamografických zariadení sa neustále usilujú zvýšiť komfort žien pri mamografickom vyšetrení, ktorého základom je postupné stláčanie prsníka na takú hrúbku, ktorá umožňuje detailné a kvalitné zobrazenie mliečnej žľazy. Táto tzv. kompresia sa deje motoricky a môže u niektorých žien spôsobiť pocit diskomfortu, až nepríjemnej bolestivosti. V zásade však platí, že čím lepšia kompresia, tým lepšie rozlíšenie a tým menšia dávka röntgenového žiarenia. Výrobcovia z týchto dôvodov vybavujú svoje prístroje pomôckami, ktoré sa pri požadovanej kompresii dokážu lepšie prispôsobiť prirodzenému zakrivenému tvaru prsníka a tým zabezpečiť rovnomernejšiu a menej nepríjemnú kompresiu celého prsníka.

Ďalší článok