Domovská stránka » Zdravie rodiny » POMOC LIGY PROTI RAKOVINE MÔŽETE VYUŽIŤ BEZPLATNE
Zdravie rodiny

POMOC LIGY PROTI RAKOVINE MÔŽETE VYUŽIŤ BEZPLATNE

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Na Slovensku pribudne ročne približne 40 000 onkologických pacientov. Napriek náročnej ekonomickej i spoločenskej situácii, ktorá výrazne ovplyvňuje stav v zdravotníctve, Liga proti rakovine plní svoje poslanie v pomoci ľuďom s rakovinou už 33 rokov.

Ing. EVA KOVÁČOVÁ

výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine

Liga proti rakovine zabezpečuje BEZPLATNÉ projekty, ktoré sú realizované s poznaním potrieb a problémov onkologických pacientov. Ich riešenia nedokáže v potrebnej miere zabezpečiť štát samotný. Ak sa ocitnete v nepriaznivej životnej situácii v dôsledku onkologického ochorenia, služby môže využiť nielen pacient, ale i príbuzný.

Toto sú aktuálne projekty LPR:

Onkoporadňa – Individuálne poradenstvo s rôznymi odborníkmi pre onkologických pacientov a ich príbuzných – 0800 11 88 11 alebo [email protected].

Sieť onkopsychológov – Odborné poradenstvo a individuálna psychologická podpora naprieč Slovenskom pre onkologických pacientov a príbuzných počas a po liečbe.

Podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých – Skupinová vzájomná podpora ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej životnej situácii pod vedením onkopsychológa.

Jednorazový finančný príspevok – Finančná podpora pre onkologických pacientov, ktorí sa ocitli v dôsledku ochorenia v hmotnej núdzi.

Krátkodobé ubytovanie – Možnosť ubytovania rodičov počas hospitalizácie chorého dieťaťa alebo krátkodobé ubytovanie onkologických pacientov počas liečby.

Parochne pre pacientky – Projekt „Vystrihaj sa Slovensko“ zabezpečuje LPR pre pacientky parochne zo živých či umelých vlasov.

Programy v Centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine – Celoročné pohybové, rehabilitačné, voľnočasové či vzdelávacie aktivity pre onkologických pacientov.

Rodinné a relaxačné pobyty – Pobyty poskytujúce relax a možnosť zotavenia sa po náročnej liečbe s programom prispôsobeným potrebám jednotlivcov i celých rodín.

Prevencia – Informovanie verejnosti edukačnými podujatiami a kampaňami, prednášky pre firmy a školy. Materiály pripravované odborníkmi distribuujeme do zdravotníckych zariadení i individuálnym záujemcom.

Advokácia pacienta – Skúsenosti a kontakty umožňujú Lige proti rakovine komunikovať s príslušnými inštitúciami doma i v zahraničí s cieľom dosiahnuť lepšiu starostlivosť o onkologických pacientov a znižovať výskyt rakoviny v spoločnosti.

Vzdelávanie a supervízia – LPR realizuje vzdelávanie zamerané na zefektívnenie prístupu a práce s onkologickým pacientom, psychohygienu onkopsychológov a zdravotníckych pracovníkov.

Ako kontaktovať Ligu proti rakovine?

+421252921735, [email protected]
Bezplatná Onkoporadňa: 0800 118 118, [email protected], web

Ako podporiť Ligu proti rakovine?

  • Zaslaním ľubovoľnej sumy na SK65 0200 0000 0001 0483 2012
  • Formulárom na https://www.lpr.sk/chcem-prispiet/
Ďalší článok