Domovská stránka » Zdravie rodiny » OČNÉ CENTRUM VIKOM: ČO VÁM MÔŽEME PONÚKNUŤ?
ADVERTORIAL

VIKOM je moderné neštátne očné pracovisko, ktoré sa za skoro 20 rokov svojej existencie vypracovalo na špičkové oftalmologické pracovisko s najmodernejšou technikou a skúseným, profesionálnym a empatickým kolektívom lekárov a sestier.

profil

MUDr. MÁRIA MOLNÁROVÁ, PhD.

Primárka VIKOM, s. r. o., 1. žilinské očné centrum

Sivý zákal

I de o centrum jednodňovej chirurgie sivého zákalu (katarakty) a refrakčnej chirurgie – výmeny šošovky (PRELEX či RLE). Operácie nám upresňuje navigačná technika Verion a fakoprístroj Centurion, vďaka ktorému môžeme operovať aj veľmi tvrdé zákaly. Počas operácie udržiava konštantný normálny vnútroočný tlak.

Navigačná a chirurgická technika VERION a CENTURION na operačnej sále

Femtosekundovým laserom vykonávame laserom vedenú operáciu katarakty a refrakčnú výmenu šošovky FLACS.

Umelé vnútroočné šošovky

Implantujeme najmodernejšie hydrofóbne umelé vnútroočné šošovky od renomovaných svetových firiem: monofokálne aj multifokálne šošovky, ich netorické i torické varianty. Začali sme implantovať aj novú vnútroočnú šošovku s predĺženým fokusom, tzv. EDOF VOŠ.

Vykonávame tiež odstraňovanie dioptrií pomocou laserových operácií rohovky excimerovým a femtosekundovým laserom s cieľom získať nezávislosť od okuliarov. Rutinne vykonávame

AngioOCT – prístroj na zobrazenie a vyšetrenie vrstiev sietnice

Zeleným zákal

Rovnakú pozornosť venujeme pacientom so zeleným zákalom (glaukómom). Okrem medikamentóznej liečby v indikovaných prípadoch robíme laserové protiglaukómové operácie SLT či laserovú iridotómiu. Ochorenia zadného segmentu oka liečime konzervatívne, laserkoaguláciou sietnice a do sklovca oka aplikujeme injekcie antirastových faktorov.

Škúlenie

Pri ochoreniach zrakového nervu či hereditárnych ochoreniach sietnice v indikovaných prípadoch odosielame pacientov na novú génovú intravitrálnu liečbu do Záhrebu. Sme jedno z mála pracovísk na Slovensku, ktoré vykonáva chirurgickú liečbu škúlenia, a to nielen u detí, ale aj v dospelom veku.

Presná chirurgická liečba úzko nadväzuje na modernú diagnostickú zobrazovaciu vyšetrovaciu techniku, ako je farebná fotografia sietnice a zrakového nervu tzv. funduskamerou. Vlastníme Heidelbergský optický koherentný tomograf na vyšetrovanie sietnice v reze in vivo.

Metóda AngioOCT

Absolútnu špičku v zobrazovacej technike predstavuje neinvazívna vyšetrovacia metóda AngioOCT, pomocou ktorej dokážeme zobraziť drobné vlásočnice sietnice a zrakového nervu bez použitia kontrastu.


ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE ŽILPO: PO CHIRURGICKOM ZÁKROKU DOMA DO 24 HODÍN

Adobe Stock
žilpo

Zdravotnícke zariadenie ŽILPO ponúka pri niektorých výkonoch možnosť jednodňovej zdravotníckej starostlivosti.

profil

MUDr. ŠTEFAN ZELNÍK, PhD.

riaditeľ ŽILPO, s. r. o.

Jednodňová chirurgia je systém spočívajúci v jednorazovom ošetrení alebo vyšetrení pacienta, pričom vykonanie zdravotných výkonov umožňuje prepustenie pacienta v stabilizovanom stave do 24 hodín.

Vo svete je tento druh poskytovania zdravotnej starostlivosti známy pod pojmami ako Tages Klinik, One Day Care, One Day Surgery. Širšie zavedenie jednodňovej chirurgie prinieslo poznanie, že v domácom prostredí sa pacient cíti lepšie. Zásadnou podmienkou je však zdravotný stav pacienta.

Výhody jednodňovej zdravotnej starostlivosti:

  • Liečba je lacnejšia.
  • Znižuje riziko nozokomiálnej infekcie.
  • Skracuje dobu rekonvalescencie (mini invazívne výkony).
  • Znižuje sa počet komplikácií.
  • Pacient nie je vystavený stresu a nemusí sledovať ťažkosti iných.
  • V domácom prostredí sa pacient cíti lepšie.

Druhy výkonov nájdete TU

FOTO: ŽILPO

Naše pracovisko jednodňovej chirurgie disponuje celkovo piatimi operačnými sálami a lôžkovou časťou so štrnástimi lôžkami pre pacientov.

Päť odborov na jednom mieste

Jednodňovú zdravotnú starostlivosť poskytujeme v piatich odboroch: chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, otorinolaryngológia, ortopédia a úrazová chirurgia. Od roku 2006 môžu naši pacienti naplno využívať najmodernejšie liečebné postupy, ako napríklad laparoskopické operácie žlčníka, slepého čreva, brušných prietrží, endoskopické operácie kĺbov, endoskopické operácie prínosových dutín, endoskopické adenotómie a tonzilektómie.

Od roku 2022 je na prvom poschodí zriadené samostatné pracovisko mikrochirurgie ruky s vlastným operačným traktom vrátane lôžkovej časti, ktoré je jedinečným pracoviskom nielen na severe Slovenska.

FOTO: ŽILPO

3500 operačných výkonov ročne

Nie všetky výkony sa však dajú vykonať v rámci poskytovania jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Naše pracovisko vykonáva v priemere viac ako 3500 operačných výkonov ročne. Našou ambíciou je zvyšovať nielen počty operačných výkonov, ale najmä zvyšovať komfort pre našich pacientov nielen špičkovou zdravotníckou technikou, ale najmä vysoko odborným a ľudským prístupom našich pracovníkov.

Ďalší článok