Domovská stránka » Zdravie rodiny » BEZPEČNOSŤ RODINY NA INTERNETE
Zdravie rodiny

BEZPEČNOSŤ RODINY NA INTERNETE

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Zistite, aké hrozby číhajú v internetovom prostredí na deti a mladistvých a ako im predchádzať.

profil

Mgr. PETER HABARA

tlačový hovorca

Aké sú aktuálne najväčšie hrozby pre rodinu vo virtuálnom prostredí?

Najzásadnejšie problémy sú najmä v prístupe detí a mládeže k nevhodnému alebo zakázanému obsahu; prílišnej dôvere k úplne cudzím osobám v online priestore; náchylnosť na onlinové podvody bez rozdielu veku a veľmi detailné zdieľanie osobných a citlivých informácií o sebe na internete.

Kým v niektorých prípadoch ide najmä o finančné straty, treba brať zreteľ na fakt, že mnohé informácie, ktoré sa raz dostanú na internet, na ňom aj zostanú. Potom prichádzajú na rad aj psychologické či reputačné dôsledky.

Akým spôsobom môžu rodičia pripraviť deti na tieto ohrozenia?

Najdôležitejším krokom je neustála komunikácia. Komunikujte so svojimi deťmi o nástrahách internetu, vysvetľujte im, ako funguje na internete anonymita, že internet je plný obsahu, ktorý nie je vhodný pre ich oči.

Snažte sa, aby ste čo najviac času trávili spoločne, aby deti dokázali hovoriť o svojich problémoch, ktoré v kyberprostredí zažívajú. Sami sa vzdelávajte – čítajte, pozerajte videá o nástrahách internetu, o tom, aké existujú formy kyberšikany či podvodov, aby ste mohli svojim deťom laicky vysvetliť, čomu sa majú vyhýbať a ako majú reagovať.

Buďte partnerom svojim deťom – príliš striktná kontrola by mohla viesť k opačnému efektu – neprijatiu rád, ignorovaniu výstražných signálov a podobne.

Čo znamená „catfishing“ a ako sa pred ním chrániť?

Slovo „catfishing“ znamená vytváranie falošnej online identity, ktorého cieľom je oklamať alebo manipulovať iných za účelom podvodu, klamstiev alebo iných škodlivých aktivít. Má rôzne podoby. Pri deťoch ide najčastejšie o grooming, teda získavanie dôvery pre následné zneužitie dieťaťa vo fyzickom svete alebo rôzne formy kyberšikany.

Ako by mali mladiství a ich rodičia pristupovať k problému kyberšikany a cancel culture?

Kyberšikana a cancel culture môžu mať až extrémne dôsledky na bežný život, ale aj fyzické a duševné zdravie detí. Určite netreba problém podceňovať a v prípade potreby eskalovať na odborníkov, školu alebo políciu.

Deti by si mali uvedomiť, že internet je plný predátorov a zlých ľudí, ktorým spôsobuje radosť ubližovať a využívať iných.

Aké sú riziká spojené s online súťažami, tzv. giveaway, ktoré organizujú influenceri?

V tomto prípade je hlavným rizikom skutočnosť, že vyhlásená súťaž je podvodom. Treba si vždy overiť, kto súťaž organizuje, aké sú podmienky súťaže, čo všetko musím „obetovať“ alebo odovzdať na to, aby som bol do súťaže zaradený a mohol vyhrať.

Útočníci sa často vezú na vlne úspešných ľudí a môžu ich napodobňovať a vyhlasovať takéto typy súťaží.

Existujú však aj legitímne a zároveň nebezpečné súťaže – napríklad ak „influencer“ od svojich sledovateľov za zaradenie do súťaže požaduje splnenie nejakej nebezpečnej výzvy.

Ďalší článok