Domovská stránka » Venované rodine » SOCIAL FREEZING ZACHOVÁVA PLODNOSŤ ŽENY NA NESKORŠIE OBDOBIE
ADVERTORIAL

Schopnosť otehotnieť začína klesať po tridsiatke, extrémne sa znižuje vo veku 40 až 45 rokov. Vitrifikácia, nový spôsob mrazenia pohlavných buniek a embryí, umožňuje zachovať ich biologické vlastnosti a schopnosti.

MUDr. LADISLAV MARŠÍK, PhD. 

gynekológ-pôrodník, reprodukčná medicína

Aké sú najčastejšie príčiny neplodnosti?

Andrologický faktor – poruchy počtu a pohyblivosti spermií. Preto je vyšetrenie spermiogramu dôležité pri neplodnosti páru a malo by sa realizovať medzi prvými aj preto, že je najjednoduchšie. 

Vek ženy – plodnosť klesá už od 30. roku veku ženy, výrazne klesá od 35 rokov a extrémne klesne vo veku od 40 do 45 rokov. Je to hlavne preto, že „staršie“ vajíčka robia častejšie chybu pri spojení so spermiou.

U žien je najčastejšou príčinou chýbajúca alebo ojedinelá ovulácia. Najmä pri syndróme polycystických vaječníkov. Príčinou však môžu byť aj poruchy menštruačného cyklu spôsobené iným ochorením alebo extrémnymi výkyvmi telesnej hmotnosti.

Ďalšie príčiny, ktoré môžu brániť spojeniu vajíčka so spermiou sú nepriechodné, nefunkčné a chýbajúce vajíčkovody, endometrióza, genetické príčiny, munologické príčiny či zmeny na maternici.

Aké sú súčasné možnosti zmrazenia vajíčok?

Nový spôsob mrazenia pohlavných buniek a embryí – vitrifikáciu – považujeme za jeden z najväčších objavov súčasnej medicíny. Umožňuje malé „cestovanie v čase“ – kryokonzerváciou sa biologické vlastnosti a schopnosti pohlavných buniek a embryí nemenia, majú rovnaký potenciál vývoja ako v čase, keď boli zmrazené.

Úspešnosť mrazenia spermií a embryí je vysoká, úspešnosť mrazenia vajíčok je porovnateľná, len je o niečo nákladnejšia. Tento fakt rozšíril možnosti asistovanej reprodukcie o zachovanie plodnosti pred onkologickou liečbou a o tzv. social freezing – zachovanie plodnosti aj do budúcna.

Ako prebieha proces odobratia vajíčok?

Odber vajíčok robíme väčšinou v krátkodobej narkóze (anestézii). Zákrok je krátky, 10-15 minút, preto nie je potrebná dlhodobá anestézia s riadeným dýchaním, ako napríklad pri brušnej operácii. Vajíčka sa odoberajú po dezinfekcii rodidiel a pošvy punkčnou ihlou cez pošvu pod ultrazvukovou kontrolou (lekár na obrazovke UZV prístroja presne vidí, kam zavádza ihlu) do skúmaviek, ktoré sa hneď odovzdajú do laboratória. 

Kedy je najlepšie podstúpiť „social freezing“?

Odpoveď je jednoduchá – čo najskôr. Social freezing poskytuje možnosť zachovania plodnosti ženy na neskoršie obdobie. Optimálne obdobie je do 35. roku života, lebo po tomto období „kvalita“ vajíčok klesá a šance na oplodnenie po rozmrazení sú nižšie. Ale vajíčka môžeme a vieme zmraziť aj neskôr, len vo vyššom veku musíme očakávať nižšiu úspešnosť liečby. 

Má odobratie vajíčok negatívny vplyv na zdravie či starnutie ženy?

Určite nie. Dozrejú len tie vajíčka, ktoré sú v tom čase na to určené, nedajú sa odobrať vajíčka, ktoré sú ešte uložené v hlbších častiach vaječníka v malých folikuloch. 

Ďalší článok