Domovská stránka » Venované rodine » INVISALIGN: MODERNÉ RIEŠENIE PORÚCH CHRUPU PRE DETI OD ŠESŤ ROKOV
ADVERTORIAL

Neviditeľný strojček Invisalign predstavuje moderný, pohodlný a estetický variant liečby porúch chrupu. Detským a adolescentným pacientom, ale aj ich rodičom, tak oproti klasickým fixným aparátom prináša značné výhody.

MDDr. VERONIKA MÝDLOVÁ

odborný čeľustný ortopéd Dream Smile, s. r. o

Môžu deťom krivé zuby spôsobiť nejaké zdravotné problémy?

Určite áno. Nefunkčný chrup môže spôsobovať tráviace ťažkosti a zvyšovať riziko vzniku zubného kazu či zápalov. Pri dýchaní ústami sa čeľuste nevyvíjajú tak, ako by sa mali, a to spôsobuje celkovú hypoxiu organizmu. Preto častejšie dochádza k zápalom dutín. Neestetický vzhľad chrupu taktiež ovplyvňuje detské sebavedomie.

Sú na trhu moderné liečebné postupy vhodné pre deti a dorastajúci chrup?

Medzi moderné postupy môžeme zaradiť liečbu neviditeľným strojčekom Invisalign v špeciálnom variante First pre deti s raným zmiešaným chrupom alebo komplexnú liečbu pre adolescentov s predkusovými poruchami, pri ktorej môžeme na formovanie dolného zubného oblúka do správnej polohy využiť nastavovacie výbežky.

Prečo by mal rodič zvážiť moderné liečebné postupy pre chrup svojho dieťaťa?

Liečba neviditeľným strojčekom je rozhodne komfortnejšia a u detí a dospievajúcich často aj rýchlejšia. Pri zmiešanom chrupe je to za mňa aj najefektívnejší spôsob liečby. Okrem estetickej stránky veci je výhodou aj to, že sa deti so strojčekom Invisalign môžu bez obmedzení zúčastňovať na školských i mimoškolských aktivitách (šport, hudba, spev). Frekvencia kontrol u tohto typu liečby je jedna návšteva za dva-tri mesiace, čo znamená veľkú časovú úsporu oproti klasickej liečbe pomocou fixných aparátov. Je tiež dôležité spomenúť, že v porovnaní s liečbou fixnými aparátmi sa výrazne znižuje bolestivosť zubov pacientov.

V čom je liečba systémom Invisalign iná?

Má Invisalign aktuálne nejaké novinky, ktoré pomáhajú dospievajúcim vyrovnať spodnú a hornú čeľusť?

Áno. Invisalign teraz ponúka nový typ výbežkov na aligneroch vhodný na korekciu predkusových porúch, ktoré sú pre pacientov v porovnaní s predchádzajúcim typom výbežkov oveľa pohodlnejšie.

FOTO: Align

Má Invisalign aktuálne nejaké novinky, ktoré pomáhajú dospievajúcim vyrovnať spodnú a hornú čeľusť?

Áno. Invisalign teraz ponúka nový typ výbežkov na aligneroch vhodný na korekciu predkusových porúch, ktoré sú pre pacientov v porovnaní s predchádzajúcim typom výbežkov oveľa pohodlnejšie.

Dokáže sa Invisalign systém prispôsobiť aj neštandardným typom chrupu, respektíve zložitejším prípadom?

Vzhľadom na to, že väčšina lekárov pracujúcich so systémom Invisalign používa na zachytenie postavenia zubov namiesto klasických odtlačkov skenovanie a strojček je zhotovený individuálne na základe týchto skenov, je možné strojček zhotoviť skoro na akúkoľvek poruchu. Skúsený lekár je teda schopný ponúknuť pacientovi liečbu aj pri zložitých poruchách. Pri veľmi zložitých prípadoch je však nutné využiť aj ďalšie techniky.

Ako vyzerá zubná hygiena pri nosení strojčeka, líši sa nejako od tej bežnej?

Pri liečbe neviditeľným strojčekom je ústna hygiena technicky rovnaká. Líši sa len tým, že zuby by sa mali čistiť po každom jedle (pred opätovným nasadením strojčeka).

Ako vyzerá zubná hygiena pri nosení strojčeka, líši sa nejako od tej bežnej?

Pri liečbe neviditeľným strojčekom je ústna hygiena technicky rovnaká. Líši sa len tým, že zuby by sa mali čistiť po každom jedle (pred opätovným nasadením strojčeka).

FOTO: Align


Koľko stojí liečba systémom Invisalign?

Kedy je pre dieťa správny čas navštíviť ortodontistu?

Prvá návšteva ortodontistu je vhodná okolo siedmich rokov, ale pri niektorých deťoch korigujeme anomálie aj skôr. U mladších pacientov je veľmi dôležité sledovať rôzne zlozvyky týkajúce sa dutiny ústnej. Zahájenie liečby až po kompletnej výmene chrupu sa veľmi často neopláca a vedie k náročnej a zbytočne dlhej liečbe.

Ďalší článok