Domovská stránka » Tabu » TABU DUŠEVNÝCH OCHORENÍ
ADVERTORIAL

Aj vy veríte mýtom a nepravdám o duševných ochoreniach? Ste voči ľuďom s duševnou poruchou podozrievavý a vnímate ich s dešpektom? Bojíte sa, alebo sa hanbíte vyhľadať pomoc psychológa či psychiatra? Skúsme spoločne odstrániť tabu, ktoré okolo duševných porúch panuje.

STANISLAVA KNUT

projektová manažérka
Liga za duševné zdravie SR

Psychické problémy sa môžu týkať naozaj každého z nás. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO každý štvrtý človek sa v priebehu svojho života stretne s duševnou poruchou. V dnešnom zložitom svete plnom finančnej neistoty, nezamestnanosti a neistej budúcnosti je čoraz náročnejšie zachovať si dobré duševné zdravie a duševnú pohodu. Samotné psychické problémy môžu byť rovnako príčinou, ako aj následkom sociálneho vylúčenia. Mnoho ľudí s duševnými poruchami čelí zároveň stigme, diskriminácii a chudobe. Predsudky a mýty stigmatizujú a diskriminujú ľudí s duševnou poruchou.

Vo všeobecnosti je verejnosť málo informovaná, že duševné poruchy sú dnes liečiteľné. Až príliš často sa stretávame s negatívnymi reakciami ľudí, ktorí si myslia, že duševné poruchy sú synonymom čudáctva, excentrickosti a šialenstva. Tieto negatívne uhly pohľadu potrebujeme ako spoločnosť prekonať a nahradiť ich pozitívnejším vnímaním skutočnosti: Treba si uvedomiť, že každý môže prispieť do spoločnosti svojím dielom.


Duševné poruchy sú dnes liečiteľné. Až príliš často sa stretávame s negatívnymi reakciami ľudí, ktorí si myslia, že duševné poruchy sú synonymom čudáctva, excentrickosti a šialenstva.

Paradoxom je, že v dobe, keď posielame sondy na Mars a dobýjame vesmír, je pre nás naša vlastná psychika vzdialenou a veľkou neznámou. Veď podľa ostatných prieskumov sa u nás nelieči až 67 % ľudí s príznakmi depresie a až 80 % ľudí s úzkostnými poruchami. Pritom vyšetrenie u psychiatra nebolí, nepotrebujete ani výmenný lístok. Jediné, čo vás môže odradiť, je dlhá čakacia lehota na vyšetrenie.

ČO TEDA MÔŽEME SPOLOČNE UROBIŤ, ABY SME ODSTRÁNILI TABU DUŠEVNÝCH OCHORENÍ?

Zamerajme sa na schopnosti ľudí s problémami duševného zdravia

Každý má právo prispievať do spoločnosti svojím dielom. Ľudia s duševnými poruchami môžu študovať a pracovať. Majú na to schopnosti a rôzne talenty a majú právo ich využívať.

Bojujme proti predsudkom

Duševné zdravie je rovnako dôležité ako zdravie telesné. Len malá časť ľudí s duševnou poruchou sa však lieči. Majú strach, hanbia sa, boja sa izolácie a diskriminácie. Nedajme predsudkom šancu ničiť naše životy. Pomáhajme si.

Podporujme aktívne zapojenie ľudí s psychickými problémami do spoločnosti

Keď prekonáme predsudky a diskrimináciu, poskytneme efektívne služby a staneme sa súčasťou podpornej siete, pomôžeme ľuďom s problémami duševného zdravia žiť zmysluplné životy a tešiť sa zmysluplných vzťahov. Je dôležité si pripomínať, že telesné a duševné zdravie spolu úzko súvisia. Jedno bez druhého nemôže fungovať. Rovnako je dôležité pochopiť, že duševné ochorenia nie sú znakom slabosti. Ako spoločnosť musíme mať preventívne programy zamerané už od detstva. Tak, ako deti učíme si umývať rúčky pred jedlom, mali by sme ich aj učiť, ako zvýšiť svoju psychickú odolnosť.

Ďalší článok