Skip to main content
Domovská stránka » Slovenský pacient » ŽIVOT V HMLE – O PROBLEMATIKE SLABOZRAKOSTI
Slovenský pacient

ŽIVOT V HMLE – O PROBLEMATIKE SLABOZRAKOSTI

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Vidia i nevidia. Keď ráno otvoria oči, vnímajú svet navôkol aj s rôznymi šmuhami, iní vidia len časť zorného poľa, alebo sa dívajú akoby cez mikroténové vrecko. Mnohí ľudia si myslia, že si nasadia okuliare a je všetko v poriadku. Bohužiaľ, nie je. Musia sa naučiť fungovať aj s takýmto nepresným obrazom svojho okolia.

ELIŠKA FRIČOVSKÁ

PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

ÚNSS je občianske združenie, ktorého poslaním je poskytovanie sociálnych služieb, odstraňovanie informačných a architektonických bariér i obhajoba záujmov a rovnakých príležitostí pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Aké sú možnosti pomoci slabozrakým ľuďom? 

Žiaľ, zrak sa človeku vrátiť nedá, ale k dispozícii sú techniky, pomôcky a spôsoby, ako maximalizovať využitie jeho zvyškov alebo vykonať daný úkon bez zrakovej kontroly. Práve na to sú odborníkmi sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky v krajských strediskách Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

Cieľom ich práce je čo najsamostatnejší človek so zrakovým postihnutím. Pri problémoch so zrakom bývajú pre slabozrakých ľudí prekážkou mnohé zdanlivo bežné úkony, ako je starostlivosť o svoj zovňajšok, cesta do zamestnania, komunikovanie cez telefón či práca na počítači.

Služby ÚNSS pre ľudí so zrakovým postihnutím nájdete TU.

Na to všetko im ÚNSS ponúka špecializované nácviky, ktorých cieľom je zdolanie spomínaných bariér. Klienti môžu absolvovať nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácvik chôdze s bielou palicou alebo nácvik sociálno-komunikačných zručností a sebaobsluhy.

S klientom sa vždy pracuje vysoko individuálne a tak dlho, ako to potrebuje. 

Pomôcky pre slabozrakých

Bežný život uľahčujú slabozrakým optické a kompenzačné pomôcky. Na prečítanie bežnej tlače, potrebných dokumentov a dôležitých listín jestvujú rôzne typy optických a elektronických lúp.

Rozvoj technológií im umožnil aktívne používanie počítačov i mobilných telefónov. Klienti si môžu zvoliť, či im stačí používať špeciálny zväčšovací program, alebo uprednostnia hlasový výstup – v takom prípade im všetko, čo sa na obrazovke nachádza, priblíži syntetický hlas.

Mimochodom, ani aplikácie pre nevidiacich či slabozrakých nie sú žiadnou neznámou a využívajú ich v plnej miere, napríklad pri pomoci s orientáciou, rozoznávaním farieb, identifikáciou predmetov, dokonca i na písanie Braillovým písmom.

Ani domáce práce nemusia byť problém. V domácnosti môžu nevidiaci i slabozrakí využívať napríklad hovoriacu kuchynskú váhu, ihly pre nevidiacich, indikátor hladiny alebo farieb, hodinky hmatové či s hlasovým výstupom. Samozrejme, s výberom správnej pomôcky aj s nácvikom jej používania pomôžu odborníci ÚNSS. 

Audioknihy a elektronické knihy: vydavateľstvo zvukových kníh pre všetkých TU

Ako identifikovať slabozrakú osobu?

Identifikovať slabozrakú osobu je naozaj ťažké, ak však poznáte slabozrakých alebo nevidiacich vo svojom okolí a vidíte, že potrebujú pomoc, nebojte sa ich osloviť. Neváhajte kontaktovať krajské strediská ÚNSS v prípade, že vaši starí rodičia či iní príbuzní majú zrakový problém.

Next article
Domovská stránka » Slovenský pacient » ŽIVOT V HMLE – O PROBLEMATIKE SLABOZRAKOSTI
ADVERTORIAL

MALÍGNY MELANÓM JE NAJRIZIKOVEJŠÍ ZHUBNÝ KOŽNÝ NÁDOR

Ak sa nám na koži objaví čokoľvek nové a je to pigmentované alebo bez pigmentu, zdurené alebo dlhodobo zapálené, krvácajúce niečo, čo tam nebolo, treba vyhľadať dermatológa a poradiť sa.

MUDr. ZUZANA MURÁROVÁ, PhD. 

dermatovenerológ, Národný onkologický ústav

Najrizikovejší zhubný kožný nádor je malígny melanóm. Je to pre nebezpečenstvo tvorby metastáz.

Čo najčastejšie spôsobuje malígny melanóm a kto patrí do najrizikovejšej skupiny?

Malígny melanóm, prípadne jeho predstupeň, je zväčša na koži viditeľný a dobre prístupný klinickej diagnostike a dermatoskopickému vyšetreniu. Na vznik tohto agresívneho nádoru majú predispozíciu ľudia s bledým typom pokožky so sklonom k jej spáleniu – fototypy I a II, ľudia s vysokým počtom pigmentových névov – znamienok –, nad 50, tí, u ktorých sa tento typ rakoviny už vyskytol u pokrvných príbuzných alebo už takýto nádor mali. Ohrození sú aj ľudia, ktorí sa nadmerne vystavovali UV žiareniu, prípadne pacienti s oslabenou imunitou.

Je niečo, čo môžu ľudia urobiť, aby sa chránili pred rakovinou kože?

V prvom rade by sme mali vedieť o svojom osobnom riziku možného vzniku kožnej rakoviny. Tomu by sme mali prispôsobiť svoje denné aktivity vonku v čase, keď je intenzita slnečného žiarenia vysoká. Ochrana pred spálením a nadmerným opálením kože je základom v prevencii kožnej rakoviny. Návyky ochrany pokožky pred spálením by sa mali začať už v detstve, keďže v tomto období deti trávia veľa času vonku.

Vedia sa ľudia vyšetriť aj sami? Ako sa odlišuje malígny melanóm od bežného znamienka?

Samovyšetrovanie kože je veľmi dôležité, hlavne pre ľudí s mnohopočetnými névami. Nutné je prehliadnuť celý kožný povrch v pravidelných intervaloch niekoľkokrát ročne. Ľuďom s mnohopočetnými znamienkami odporúčame pravidelnú fotodokumentáciu rizikových miest.

Varovný signál je čokoľvek nové, čo nám vznikne na koži a je to pigmentované alebo bez pigmentu, zdurené alebo dlhodobo zapálené, krvácajúce niečo, čo tam nebolo. Vtedy treba vyhľadať dermatológa a poradiť sa. K ďalším varovným signálom patria zmeny pôvodného pigmentového névu.

Dermatologické vyšetrenie odporúčame raz ročne, je rýchle a bezbolestné. Skúsený dermatológ vie už v tomto kroku odhaliť zhubný kožný nádor.

Ako sa malígne melanómy liečia?

Základnou liečbou je kompletné chirurgické odstránenie nádoru s následným histologickým vyšetrením. Súčasťou diagnostického postupu sú aj vyšetrenia krvi, ultrazvuk alebo CT – keď zisťujeme, či sa ochorenie z kože nerozšírilo na lymfatické uzliny alebo na vnútorné orgány.

Pacienti s metastatickým ochorením sú liečení modernou liečbou podľa rozhodnutia medziodborových liečebných tímov. K takejto liečbe patrí biologická liečba – BRAF+MEK inhibítory a imunoterapia.

Next article