Domovská stránka » Slovenský pacient » AK MLADÝ ČLOVEK BERIE DROGY, ZASIAHNE TO KAŽDÉHO ČLENA RODINY
ADVERTORIAL

Keď je dieťa ospalé, nechce rodičov zoznámiť s aktuálnymi kamarátmi a ak z domácnosti miznú predmety, rodičia musia zbystriť pozornosť – sú to signály, že zrejme užíva drogy.

Mgr. ANDREA KOSÍROVÁ HUGÁŇOVÁ, PhD.

štatutárna zástupkyňa Združenia STORM

Roky robí v praxi a roky sa rozpráva so svojimi klientmi o ich začiatkoch užívania návykových látok.

Prečo, podľa vašich skúseností, ľudia začnú brať drogy?

Nedovolím si zovšeobecňovať a vytvárať jednoznačné závery. Samozrejme, sú tu kategórie ako problémy v rodine, vzťahové problémy, zdravotné či iné komplikácie, ktoré môžu byť prvotným spúšťačom. Ale vždy je to ovplyvnené najmä človekom a jeho nastavením.

Naši klienti si často myslia, že sú jediní v rodine s problémami. Tzv. čierne ovce. Ale keď sa bližšie pozrieme na ich rodinnú konšteláciu, vzťahy a stratégie zvládania problémov či kríz, zistíme, že patológia alebo sklony k rizikovému správaniu sú prítomné u viacerých členov.

Len práve tí „naši“ klienti stretli na tej svojej ceste k riešeniu drogy. A drogy majú v úvodnej fáze zázračnú schopnosť mnohé problémy vyriešiť. Bohužiaľ, majú aj schopnosť po čase spôsobiť ešte viac problémov, ako ich bolo na začiatku. 

Aké drogy sa užívajú najčastejšie?

Všeobecne máme na Slovensku stále trend užívania opiátov. Heroín a podobne. Z našich skúseností vieme, že druhým najčastejším javom je kombinovanie drog, resp. užívanie viacerých. Avšak opäť – je veľmi náročné to generalizovať, keďže nám chýbajú štatistiky z celého nášho regiónu.

Sú nejaké signály, podľa ktorých rodič môže zistiť, že jeho dieťa berie drogy?

Klasickým signálom je miznutie vreckového či predmetov z domácnosti. Alebo neochota zoznámiť rodičov so svojimi súčasnými kamarátmi a podobne. Neodškriepiteľným faktom môže byť nájdenie rôznych pomôcok. Lenže na to, aby to rodič dokázal správne identifikovať, by mal aj o drogách niečo vedieť.

Ako v takom prípade postupovať?

Nespanikáriť. S chladnou hlavou si prejsť všetky signály, poradiť sa s odborníkmi – napríklad s nami, začať pracovať na vzťahu s dieťaťom a celkovo na vzťahoch v rodine. Keďže ide naozaj o komplexný problém, nikdy to nie je len o jednej „ovečke“. Vždy to zasiahne každého člena rodiny, každý potrebuje svoj spôsob a svoj čas na spracovanie tejto situácie. A na to slúžia rôzne podporné skupiny pre rodinných príslušníkov. A, samozrejme, vec, ktorá je pomerne zložitá – nastaviť jasné a zrozumiteľné hranice a dodržiavať ich v celej rodine.

Často na poradenstvo prichádza iba jeden rodič, ktorý cíti, že sa niečo deje. Druhý by to vyriešil bitkou, ignoráciou alebo zľahčovaním. Aj keď sú v rodine rôzne názory, presvedčenia, práve na poradenstve by sa mali rodičia zjednotiť a držať sa spoločnej línie. Aby to prinieslo efekt. 

Aké vyšetrenia odhalia drogy v organizme?

Najbežnejšie sú vyšetrenia z moču a krvné testy. Ak hovoríme o dieťati, prichádzajú najčastejšie rodičia s ním za obvodným lekárom. Môžu navštíviť aj odborníka – adiktológa a on po diagnostike určí ďalší postup.

Ďalší článok