Domovská stránka » Tabu » PREČO NESMIE BYŤ OSTEOPORÓZA TABU?
Osteoporóza

PREČO NESMIE BYŤ OSTEOPORÓZA TABU?

Článok vznikol v spolupráci s:
Foto: Adobe Stock
Článok vznikol v spolupráci s:
Foto: Adobe Stock

Vedeli ste, že 20. október si svet už od roku 1997 pripomína ako Svetový deň osteoporózy? O tomto ochorení sa hovorí naozaj málo, aj keď jeho výskyt je naozaj vysoký a stáva sa epidémiou 3. tisícročia. Prečo je to tak?

ČO JE OSTEOPORÓZA?

Osteoporóza je ochorenie kostí, pri ktorom sa znižuje obsah kostnej hmoty, jej hustota a celkovo sa narúša stavba kosti. Jednoducho povedané, osteoporotické kosti sú „krehkejšie“ a oveľa náchylnejšie na zlomeniny, a to najmä kosti predlaktia, stavce a krčky stehenných kostí.

KTO TÝMTO OCHORENÍM TRPÍ?

Osteoporózou môže trpieť ktokoľvek, no odhaduje sa, že rizikom osteoporotických zlomenín je vystavená približne každá tretia žena a každý piaty muž vo veku nad 70 rokov. Toto ochorenie sa tiež spája so ženami v menopauze, počas ktorej dochádza k výraznému úbytku kosti. Bohužiaľ, osteoporóza býva dlho bezpríznaková a mnohým ľuďom je diagnostikovaná až po spomínaných zlomeninách. Pritom stačí, aby bola verejnosť o tomto ochorení dobre informovanárizikoví pacienti podrobení prehliadke. Predišlo by sa tak mnohým život znepríjemňujúcim zraneniam. Sledovať príznaky však môže každý sám, stačí sa pravidelne merať. Významná strata telesnej výšky (viac ako 3 cm) je jedným z rizikových faktorov osteoporózy.

Spoznajte všetky aspekty osteoporózy, výživu, rizikové faktory, liečbu a prevenciu osteoporózy.

AKO SA DIAGNOSTIKUJE A LIEČI?

Osteoporóza sa diagnostikuje pomocou denzitometrie. Toto vyšetrenie je bezbolestné a pripomína akýsi „röntgen“ kostí, no oproti tomu klasickému je dávka ožiarenia naozaj zanedbateľná. Druhou možnosťou sú biochemické vyšetrenia moču a krvi, ktoré sú zamerané na metabolizmus vápnika, fosforu či na markery indikujúce tvorbu a odbúravanie kostnej hmoty.

O osteoporóze je potrebné hovoriť. Môžeme tým niekomu pozitívne ovplyvniť kvalitu života, možno až zachrániť život.

PREČO BY SME O NEJ MALI HOVORIŤ?

Najmä preto, aby sme my sami, či naši blízki, predišli zlomeninám, ktoré môžu viesť k ťažkým operáciám a nehybnosti či strate samostatnosti, najmä v staršom veku. O osteoporóze a spôsoboch jej diagnostiky je potrebné hovoriť. Môžeme tým niekomu pozitívne ovplyvniť kvalitu života, možno až zachrániť život. Cítime to v kostiach.

Aj preto sa 19. októbra 2021 pod záštitou SOMOKu (Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí) uskutočnila tlačová konferencia o osteoporóze, na ktorej sa diskutovalo o osteoporóze nielen v čase covidu, ale aj o hodnotení rizika zlomeniny v ambulantnej praxi.

5 krokov k zdravším kostiam a spokojnému životu
bez zlomenín

1. RIZIKOVÉ FAKTORY – zistite, či máte rizikové faktory. Upozornite na to svojho lekára, najmä, ak máte rodinnú anamnézu osteoporózy, „zmenšili“ ste sa alebo užívate špecifické lieky.
2. POHYB – pravidelne cvičte, udržujte kostia svaly v pohybe. Najlepšie sú cvičenia so záťažou, posilňovanie svalova balančné cvičenia.
3. LIEČBA – ak Vám diagnostikovali osteoporózu, Váš lekár vám predpíše lieky, ktoré znížia riziko zlomeniny z osteoporózy. Osteoporóza je chronické ochorenie, a teda aj jej liečba je dlhodobá.
4. VITAMÍNY A STRAVA – uistite sa, že vaša strava je bohatá na živiny zdravé pre kosti, ako sú vápnik, vitamín D a bielkoviny.
5. ŽIVOTNÝ ŠTÝL – vyhnite sa negatívnym návykom. Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť, vyhýbajte sa fajčeniu a nadmernému pitiu alkoholu.

Článok objednaný spoločnosťou Amgen Slovkaia s. r. o.
SK-PRO-1121-00001
Dátum prípravy materiálu: november 2021

Ďalší článok