Skip to main content
Domovská stránka » News » INOVATÍVNA LIEČBA JE MÁLO DOSTUPNÁ
News

INOVATÍVNA LIEČBA JE MÁLO DOSTUPNÁ

V spojení s:
Foto: Adobe Stock
V spojení s:
Foto: Adobe Stock

MUDR. RÓBERT SLIVKA, PHD.

Primár II. Oddelenia tuberkulózy a respiračných chorôb
Národný ústav TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Pacienti s pneumologickými chorobami to na Slovensku nemajú ľahké. Moderná terapia je síce dostupná, ale problém je s jej uhrádzaním zo strany zdravotných poisťovní. Ak pacient túto liečbu nedostane, jeho zdravotný stav sa zhoršuje rýchlejšie.

O možnostiach liečby nám porozprával MUDr. Róbert Slivka, PhD. z Národného ústavu TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.

Ako vnímate dostupnosť modernej liečby pneumologických ochorení v súčasnosti?

Všeobecne je moderná liečba v pneumológii pre našich pacien­ tov dostupná. Problém je s jej úhradou zo strany zdravotných poisťovní. Inovatívna (biologická) liečba v pneumológii sa v súčas­nosti týka ťažkej astmy bronchiale a ľahkej až stredne ťažkej idiopa­ tickej pľúcnej fibrózy. Túto liečbu zdravotné poisťovne uhrádzajú na výnimku, pričom podľa platných zákonov poisťovňa môže, ale aj nemusí modernú liečbu uhradiť, a to aj bez udania dôvodu. Treba si zároveň uvedomiť, že inovatívna liečba je drahá.

A čo možnosť inovatívnej liečby pacientov s pľúcnymi fibrózami na Slovensku?

Inovatívnu (antifibrotickú) liečbu progredujúcich pľúcnych fibróz, bez ohľadu na ich pôvod, v sú­časnosti zdravotné poisťovne ne­uhrádzajú. Indikovaná je vtedy, keď sa štandardná liečba pľúcnej fibrózy rôzneho pôvodu po urči­tom časovom období ukáže ako neúčinná. Nasadenie antifibro­tickej liečby je potom posledná možnosť, ktorú dnes máme na spomalenie zhoršovania ocho­renia. Nie je to liečba, ktorá by v tejto indikácii dokázala úplne vyliečiť dané pľúcne ochorenie. Také medikamenty, žiaľ, doposiaľ nemáme.

Môžete porovnať dostupnosť týchto liekov u nás a v iných krajinách Európskej únie (EÚ)?

V bohatších krajinách EÚ túto liečbu zdravotné poisťovne pre­plácajú lepšie, teda je pre pacien­ tov viac dostupná než u nás. V os­tatných krajinách je to podobné ako na Slovensku.

(Ne)dostupnosť liekov určite ovplyvňuje život slovenského pacienta…

Nedostupnosť drahej inovatívnej liečby, či skôr neochota zdra­votných poisťovní preplácať ju, vedie k rýchlejšiemu zhoršovaniu klinického stavu pacienta, k prog­resii ochorenia a kratšiemu preží­ vaniu pacienta.

Aké sú možnosti riešenia tejto situácie?

Treba zlepšiť preplácanie inova­tívnej liečby zdravotnými poisťov­ňami a výrobca by mal znížiť cenu lieku. Ako som už uviedol, táto liečba je drahá a veľká väčšina pa­cientov si nemôže dovoliť zaplatiť liek z vlastných prostriedkov.

Next article
Domovská stránka » News » INOVATÍVNA LIEČBA JE MÁLO DOSTUPNÁ
News

HELIKOBAKTER – NEBEZPEČENSTVO V ŽALÚDKU

Nedostatočné trávenie, občasná plynatosť, pálenie záhy alebo bolesti brucha v strednej časti – to sú pocity, ktoré z času na čas zažíva asi každý z nás. Hoci môže ísť o bežné tráviace problémy, tak v prípade, že sa objavujú pravidelnejšie, mali by sme spozornieť. Tieto problémy môžu signalizovať, že sa v žalúdku rozmnožila baktéria Helicobacter pylori. Podľa najnovších európskych výskumov ňou trpí až 40 % dospelého obyvateľstva.

PÔVODCA MNOHÝCH TRÁVIACICH PROBLÉMOV

Helikobakter je baktéria, ktorej nevadí ani kyslé prostredie žalúdka. Keď sa rozmnoží, ohlasuje sa rôznymi príznakmi. Medzi tie najčastejšie a prvotné prejavy patria pálenie záhy, bolesti brucha, kŕče v žalúdku, zápcha a reflux. Ak sa prítomnosť helikobaktera neprelieči, môže v tele spôsobiť chronické problémy. Helicobacter pylori najčastejšie spôsobuje žalúdočné vredy alebo gastritídu, ale aj rakovinu žalúdka. Preto by sme si mali všímať svoje trávenie a prípadné problémy konzultovať s lekárom.

NÁROČNÁ LIEČBA

Hoci je helikobakter rozšírený, jeho odstránenie z tela nebýva vždy jednoduché. Klasická liečba spočíva v kombinácii dvoch alebo troch antibiotík, ktoré sa užívajú zároveň s inhibítormi protónovej pumpy (PPI). Okrem častých nežiaducich účinkov, ktoré táto nálož liekov spôsobuje, je rizikom liečby aj rezistencia obyvateľstva voči antibiotikám. Preto sa liečba musí neraz opakovať s inými kombináciami účinných látok. Pri liečbe helikobaktera sa odporúča užívať aj prírodné doplnky ako je chioská masticha, brokolicové klíčky či aloe vera, ktoré majú priaznivý vplyv na zdravie žalúdka. Rýchlejšej eradikácii helikobaktera prispeje aj úprava stravovania.

PRE DIAGNOSTIKU STAČÍ DOMÁCI TEST

Najspoľahlivejším vyšetrením na prítomnosť tejto baktérie je gastroskopia, kedy sa zo stien žalúdka odoberú vzorky. Existujú však aj veľmi presné domáce testy zo stolice, ktoré detekujú prítomnosť helikobakterových antigénov. Vykonanie domáceho testu pomôže čo najskôr začať preferovanú liečbu. Test na Helicobacter pylori pre domáce použitie, množstvo tipov na stravovanie a rady pri tráviacich problémoch nájdete na www.mastichaterapia.sk.

Next article