Skip to main content
Domovská stránka » News » CUKROVKA 2. TYPU A OCHORENIE SRDCA A CIEV
News

CUKROVKA 2. TYPU A OCHORENIE SRDCA A CIEV

Ve spojení s:
Foto: Adobe Stock
Ve spojení s:
Foto: Adobe Stock

MUDR. MARTINA BARÁTOVÁ

Diabetologická ambulancia
Nemocnica Malacky

Prevalencia cukrovky 2. typu celosvetovo narastá, v mnohých krajinách sa zvýšila vo všeobecnej populácii až na 10 %. Nárast zaznamenávame každoročne aj v slovenskej dospelej populácii. 

Pri pozorovaní dlhodobého vývoja v rokoch 2009 – 2019 vykazuje prevalencia cukrovky 2. typu, t. j.celkový počet žijúcich chorých na 100 000 obyvateľov, stúpajúci trend. V porovnaní s rokom 2009 vzrástla miera prevalencie o 10,4 %. V roku 2019 bolo na Slovensku dispenzarizovaných takmer 340 000 osôb s cukrovkou 2. typu. Predpokladá sa, že každý tretí pacient s cukrovkou na Slovensku nie je diagnostikovaný.

Neskoré komplikácie cukrovky

Tieto komplikácie sa zvyčajne prejavia až po mnohých rokoch jej neuspokojivej liečby. Dlhodobé pôsobenie vysokej hladiny cukru na steny ciev vedie k ich nenávratnému poškodeniu. Neskoré komplikácie sa delia podľa veľkosti ciev, ktoré poškodzujú.

Máte komplikácie spôsobené cukrovkou?

1.Mikrovaskulárne komplikácie – postihnutie malých ciev – sú typické pre cukrovku

  • diabetická retinopatia: poškodenie sietnice pri cukrovke, s možnou slepotou,
  • diabetická polyneuropatia: poškodenie nervov, najčastejšie na dolných končatinách,
  • diabetická nefropatia: poškodenie obličiek pri cukrovke, v posledných štádiách pri ich zlyhávaní s nutnosťou dialýzy alebo transplantácie obličky.

2.Makrovaskulárne komplikácie – postihnutie veľkých ciev – sú typické pre civilizačné ochorenia, najmä v dôsledkuaterosklerózy – kôrnatenia ciev. U diabetikov sú tieto komplikácie častejšie a závažnejšie ako u nediabetikov. Nedostatočne kontrolovaný krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, obezita a fajčenie výrazne zvyšujú výskyt infarktu myokardu, ischemickej choroby srdca, náhlej cievnej mozgovej príhody a ischemickej choroby dolných končatín. 

Aké sú možnosti a spôsoby liečby?

Zvýšené riziko srdcového zlyhania

Vo všeobecnosti predstavuje prítomnosť cukrovky dvojnásobné riziko cievnych príhod. Napr. riziko srdcového zlyhania je u mužov diabetikov 2,4-krát vyššie a u žien diabetičiek dokonca 5,2-krát vyššie ako u nediabetikov. Vyšší výskyt srdcového zlyhania pri cukrovke je vysvetliteľný práve kumuláciou vyššie spomínaných odchýlok, ako sú vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, obezita, ale tiež zvýšenie zápalových parametrov, prítomnosťou bielkoviny v moči a zvýšenie cievnej tuhosti. 

Kategórie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s cukrovkou sú nasledovné:
  • Veľmi vysoké riziko – pacienti s cukrovkou 2. typu a prítomným kardiovaskulárnym ochorením, alebo s poškodením iných cieľových orgánov, alebo tromi a viacerými hlavnými rizikovými faktormi, alebo soskorým začiatkom cukrovky 1. typu s dlhým trvaním.
  • Vysoké riziko – pacienti s trvaním cukrovky viac ako 10 rokov bez poškodenia cieľových orgánov s iným prídavným rizikovým faktorom.
  • Stredné riziko – pacienti mladší ako 35 rokov s cukrovkou 1. typu alebo mladší ako 50 rokov s cukrovkou 2. typu s trvaním cukrovky menej ako 10 rokov, bez iných rizikových faktorov.
  • Stredné riziko – pacienti mladší ako 35 rokov s cukrovkou 1. typu alebo mladší ako 50 rokov s cukrovkou 2. typu s trvaním cukrovky menej ako 10 rokov, bez iných rizikových faktorov.

Väčšina diabetikov 2. typu je v pásme vysokého alebo veľmi vysokého kardiovaskulárneho ochorenia, aj keď ešte nemá manifestné kardiovaskulárne ochorenie.

Možnosti a spôsob liečby

Hlavným cieľom komplexnej liečby diabetika je znížiť jeho celkové kardiovaskulárne riziko. V ambulancii diabetológa a kardiológa sa pozornosť venuje hlavne zdravej životospráve, dostatočnej fyzickej aktivite, udržiavaniu optimálnej telesnej hmotnosti, resp. jej redukcii, povinnosti nefajčiť a medikamentóznej liečbe vysokého tlaku a tukov v krvi. Medikamentózna liečba vysokej hladiny cukru v krvi zaznamenala v ostatných rokoch nebývalý pokrok. Na Slovensku máme už dostupné lieky, ktoré nielenže upravujú hladinu cukru v krvi, ale majú aj významný srdcovocievny benefit potvrdený viacerými klinickými štúdiami.

Moderná liečba cukrovky chráni srdce, obličky a cievy pacientov a umožňuje im žiť dlhšie a plnohodnotnejšie.

Next article
Domovská stránka » News » CUKROVKA 2. TYPU A OCHORENIE SRDCA A CIEV
News

HELIKOBAKTER – NEBEZPEČENSTVO V ŽALÚDKU

Nedostatočné trávenie, občasná plynatosť, pálenie záhy alebo bolesti brucha v strednej časti – to sú pocity, ktoré z času na čas zažíva asi každý z nás. Hoci môže ísť o bežné tráviace problémy, tak v prípade, že sa objavujú pravidelnejšie, mali by sme spozornieť. Tieto problémy môžu signalizovať, že sa v žalúdku rozmnožila baktéria Helicobacter pylori. Podľa najnovších európskych výskumov ňou trpí až 40 % dospelého obyvateľstva.

PÔVODCA MNOHÝCH TRÁVIACICH PROBLÉMOV

Helikobakter je baktéria, ktorej nevadí ani kyslé prostredie žalúdka. Keď sa rozmnoží, ohlasuje sa rôznymi príznakmi. Medzi tie najčastejšie a prvotné prejavy patria pálenie záhy, bolesti brucha, kŕče v žalúdku, zápcha a reflux. Ak sa prítomnosť helikobaktera neprelieči, môže v tele spôsobiť chronické problémy. Helicobacter pylori najčastejšie spôsobuje žalúdočné vredy alebo gastritídu, ale aj rakovinu žalúdka. Preto by sme si mali všímať svoje trávenie a prípadné problémy konzultovať s lekárom.

NÁROČNÁ LIEČBA

Hoci je helikobakter rozšírený, jeho odstránenie z tela nebýva vždy jednoduché. Klasická liečba spočíva v kombinácii dvoch alebo troch antibiotík, ktoré sa užívajú zároveň s inhibítormi protónovej pumpy (PPI). Okrem častých nežiaducich účinkov, ktoré táto nálož liekov spôsobuje, je rizikom liečby aj rezistencia obyvateľstva voči antibiotikám. Preto sa liečba musí neraz opakovať s inými kombináciami účinných látok. Pri liečbe helikobaktera sa odporúča užívať aj prírodné doplnky ako je chioská masticha, brokolicové klíčky či aloe vera, ktoré majú priaznivý vplyv na zdravie žalúdka. Rýchlejšej eradikácii helikobaktera prispeje aj úprava stravovania.

PRE DIAGNOSTIKU STAČÍ DOMÁCI TEST

Najspoľahlivejším vyšetrením na prítomnosť tejto baktérie je gastroskopia, kedy sa zo stien žalúdka odoberú vzorky. Existujú však aj veľmi presné domáce testy zo stolice, ktoré detekujú prítomnosť helikobakterových antigénov. Vykonanie domáceho testu pomôže čo najskôr začať preferovanú liečbu. Test na Helicobacter pylori pre domáce použitie, množstvo tipov na stravovanie a rady pri tráviacich problémoch nájdete na www.mastichaterapia.sk.

Next article