Domovská stránka » News » AJ PRI LIEČBE SCLEROSIS MULTIPLEX JE NEVYHNUTNÁ PACIENTOVA SPOLUPRÁCA
News

AJ PRI LIEČBE SCLEROSIS MULTIPLEX JE NEVYHNUTNÁ PACIENTOVA SPOLUPRÁCA

Pri sclerosis multiplex (SM) imunitný systém človeka zlyhá, jeho časť napáda a poškodzuje mozog a miechu. Prvé príznaky? Zápal očného nervu, zhoršenie zraku alebo jeho strata, oslabenie alebo tŕpnutie končatiny či časti tela. Príznaky sa vyvíjajú postupne, nie náhle.

MUDr. MARTA MIKLOŠKOVÁ

Neurologická klinika FN Nitra

Čo je sclerosis multiplex (SM) a aké sú jej príznaky?

Skleróza multiplex je chronické zápalové ochorenie centrálnej nervovej sústavy. Patrí medzi autoimunitné choroby, pri ktorých imunitný systém zlyhá a jeho časť začne špecifickým typom zápalu poškodzovať vlastné štruktúry – mozog a miechu. Na vznik SM vplýva čiastočne genetická predispozícia, ďalšie faktory sú vírusy, nedostatok vitamínu D a slnečného svetla, stres, stravovacie návyky apod.

Príznaky SM závisia od lokalizácie zápalových ložísk, takzvaných lézií. Častým prvým prejavom je zápal očného nervu. Prejavuje sa zhoršením alebo stratou zraku či časti zorného poľa na jednom oku (výnimočne na oboch), prípadne dvojitým videním. Lézie lokalizované v rôznych častiach mozgu zas spôsobujú závrate, stŕpnutia alebo oslabenia niektorej končatiny či časti tela, niekedy poruchy močenia. Príznaky sa vyvíjajú v priebehu hodín až dní, nejde o náhly vznik ťažkostí ako pri cievnej mozgovej príhode.

Aké boli začiatky liečby?

Liečba sa dlho zameriavala len na zmierňovanie prejavov a následkov. Po zavedení magnetickej rezonancie do diagnostiky a pochopení podstaty ochorenia (zápal) sú v liečbe dôležité kortikoidy, silné protizápalové preparáty. Podstatou liečby SM je ovplyvnenie imunitného systému DMT (disease modifying therapy), liečbou modifikujúcou/ovplyvňujúcou chorobu.

Aké sú dnes možnosti liečby?

Liečbou zmierňujeme priebeh choroby, nedokážeme ju však úplne vyliečiť. Kortikoidy zmierňujú akútne prejavy zápalu pri atakoch (vzplanutiach) ochorenia. Snahou DMT je, aby k atakom nedochádzalo alebo aby ich bolo čo najmenej a s čo najľahším priebehom. Zmiernenie priebehu choroby a atakov priniesli už preparáty z prvej línie. Ako prvé sa začali používať preparáty v injekčnej forme, dnes sú dostupné v prvej línii i tabletky. Agresívnejšie formy SM vyžadujú silnejšiu liečbu, druholíniové preparáty vo forme tabliet, injekcií i infúzií.

Má vysokoaktívna SM úskalia?

Prejavuje sa častými atakmi, prípadne atakmi s ťažším priebehom. Znamená to veľké riziko skorej progresie ochorenia a invalidizácie pacienta. Liečba vysokoaktívnej SM teda vyžaduje ráznejší prístup – často už od úvodu druholíniové preparáty s vyššou účinnosťou, ktoré sú schopné vo vyššej miere zamedziť rozvoju zápalových procesov a chrániť organizmus pred rýchlou invalidizáciou. Silnejšia liečba však znamená i vyššie riziko nežiaducich účinkov. Správne nastaviť liečbu pre konkrétneho pacienta je pre neurológa často veľkou výzvou.

A čo transplantácia kmeňových buniek?

Znamená radikálne ovplyvnenie imunitného systému. Patrí medzi najagresívnejšie formy liečby a preto sú s ňou spojené možné komplikácie a riziká. U nás nepatrí medzi štandardné postupy, radí sa skôr k experimentálnym formám terapie. Výber pacienta na takúto liečbu je prísny, nie každý pacient je vhodný podstúpiť takúto formu terapie. Máme však už prvé lastovičky aj na Slovensku.

Aký vplyv má dodržiavanie liečby na kvalitu života pacienta?

Našou úlohou je individuálne pristupovať ku každému pacientovi a vybrať pre neho tú najlepšiu terapiu. Samotná liečba však nestačí, nevyhnutná je pacientova spolupráca, dodržiavanie liečebného režimu i správnej životosprávy. Len spolu môžeme dosiahnuť najlepší výsledok.

Ďalší článok