Domovská stránka » Kardiabetes » KEĎ BOLÍ NIE LEN TELO, ALE AJ DUŠA
Kardiabetes

KEĎ BOLÍ NIE LEN TELO, ALE AJ DUŠA

V spojení s:
Foto: Adobe Stock
V spojení s:
Foto: Adobe Stock

MGR. STANISLAVA KNUT

Projektová manažérka, vzťahy s verejnosťou
Liga za duševné zdravie SR

Naučme sa dávať rovnaký dôraz na starostlivosť o telesné aj duševné zdravie. Sú to dve spojené nádoby, jedno bez druhého nemôže fungovať.

Medzi najčastejšie psychické problémy dnes patria depresie, úzkostné a panické stavy, závislosti a vzťahové problémy. Málokto si však uvedomí, že starostlivosť o duševné zdravie naozaj môže začať už v ambulancii všeobecného lekára. 

Všeobecný lekár či psychiater

Variabilita priebehov a prejavov duševných porúch je veľmi široká, a to vedie často k ich oneskorenej diagnostike, a tým pádom aj k liečbe. Jednou z najčastejších psychických porúch je napríklad depresia. V zahraničí je depresia až z 85 % liečená už v ambulancii všeobecného lekára. Len veľmi malá časť sa dostáva do rúk psychiatrom. Na Slovensku je situácia iná. Pacient sa môže u nás objednať k psychiatrovi bez výmenného lístka, prakticky z ulice, psychiatrické pohotovosti fungujú pri nemocniciach non-stop. Môžu teda všeobecní lekári u nás včas odhaliť psychickú poruchu u svojho pacienta? Výhodou všeobecných lekárov je, že pracujú s určitou komunitou, a pacienta poznajú ako súčasť rodiny. Preto aj zmenu v prežívaní či správaní pacienta vie všeobecný lekár mnohokrát odhaliť ako prvý. 

Dôležité je správne odhalenie príčiny

Často sa stáva, že psychické poruchy, a teda aj depresia, sú skryté pod plášťom psychosomatických porúch ako napríklad bolesti hlavy, nešpecifické bolesti brucha, nechutenstvo alebo, naopak, hnačky, bolesti chrbta, krčnej chrbtice, nespavosť či neschopnosť zaspať, alebo budenie sa skoro ráno, nevysvetliteľná únava, búšenie srdca, tlaky na hrudi, vysoký krvný tlak…Je na lekárovi, aby niekedy netypickú skladbu symptómov vedel riadne posúdiť a poprípade vylúčiť somatické, telesné ochorenie. V tomto veľmi pomáhajú aj preventívne prehliadky. Okrem toho, že lekár urobí základné vyšetrenia, odbery a EKG, má aj dostatok času sa s pacientom porozprávať a spoznať ho. Dobrý lekár by pri preventívnej prehliadke nemal zanedbať ani rodinnú a sociálnu anamnézu pacienta. 

Život pod neustálym tlakom a stresom

V súčasnosti žijeme rýchlo a sme pod neustálym tlakom. Je treba mať na zreteli, že to má veľký dopad na naše psychické zdravie –stres je jedným z najväčších spúšťačov nielen telesných, ale aj psychických ochorení. Je vedecky dokázané, že pravidelný pobyt a pohyb v prírode nám zlepšuje celkové zdravie. Príroda na nás pôsobí blahodarne, upokojujúco a spoločne s endorfínami, ktoré sa nám vyplavujú pri športe, výrazne napomáha udržaniu dobrého duševného zdravia a je to aj základ psychohygieny. Protektívnym faktorom udržania dobrého telesného i duševného zdravia je aj snaha o pestovanie kvalitných vzťahov, či už v rodine, alebo práci.

Neváhajte požiadať o pomoc 

Ak cítite, že vaše bremeno je priťažké, bolesť prisilná, strata priveľká a strach neznesiteľný, nehanbite sa požiadať o pomoc. Odborníka, alebo len spriaznenú dušu, niekoho, kto prežil podobné trápenie.

Ďalší článok