Domovská stránka » Kardiabetes » CIEVNYCH MOZGOVÝCH PRÍHOD PRIBÚDA
Kardiabetes

CIEVNYCH MOZGOVÝCH PRÍHOD PRIBÚDA

V spojení s:
Foto: Adobe Stock
V spojení s:
Foto: Adobe Stock

MUDR.DAŠA VISZLAYOVÁ, PH.D.

Primárka Neurologickej kliniky FNsP Nové Zámky, odborný asistent LFHK Hradec Králové

Počuli ste už o fibrilácii predsiení a mozgovej príhode? Ak nie, tak teraz je ten správny čas! V nasledujúcich riadkoch vám tento stav predstavíme a zároveň vám dáme zopár rád na to, čo robiť v krajných situáciách.

Čo je mozgová príhoda a kto je ohrozený?

Cievna mozgová príhoda (CMP) vzniká pri poruche mozgovej cirkulácie. Prejavuje sa náhle vzniknutým ložiskovým neurologickým deficitom. Cievne postihnutie vznikne uzáverom alebo zúžením mozgovej tepny, vtedy hovoríme o mozgovom infarkte alebo ischémii. Ak sa mozgová tepna poruší, respektíve „natrhne“, vzniká intraparenchýmové alebo subarachnoidálne krvácanie. 

Čím je vo väčšine prípadov mozgová príhoda spôsobená?

Mozgový infarkt je spôsobený upchatím mozgových tepien. Najčastejšou príčinou je ateroskleróza, teda postupné upchávanie ciev. Veľmi častou príčinou sú ochorenia srdca, predovšetkým srdcové arytmie a ochorenia srdcových chlopní. Nasledujú hematologické ochorenia, vrodené poruchy zrážania krvi, onkologické choroby, ale aj iné, menej časté príčiny, napríklad infekcie, genetické ochorenia, lieky, drogy. Niekedy sa príčina cievnej mozgovej príhody nezistí.

V prípade mozgových krvácaní nastane krvácanie do mozgu po úraze alebo spontánne. Pri spontánnom krvácaní je najčastejším dôvodom arteriálna hypertenzia. Ďalšie príčiny môžu byť cievne anomálie a nádory.

Aké sú prvé príznaky mozgovej príhody? Kedy by mal pacient spozornieť?

Najčastejšie príznaky CMP sú tri – ochrnutie končatiny, zhoršenie reči a pokles ústneho kútika. Typicky vzniknú príznaky náhle, z plného zdravia. Nastane náhle ochrnutie alebo slabosť ruky či nohy, väčšinou oboch. Ďalej je to porucha reči – odzhoršenia výslovnosti, zamieňania slov, až po vážne poruchy porozumenia či úplnú neschopnosť komunikovať. Tretím hlavným príznakom je ochrnutie tvárového nervu, ktoré sa prejaví poklesom ústneho kútika. Pacient má vykrivenú tvár, z úst mu vytekajú sliny.

Ak pacient alebo jeho okolie spozorujú niektorý z týchto príznakov, treba ihneď kontaktovať tiesňovú linku 112. 

Koľko ľudí na svete a na Slovensku ročne postihne mozgová príhoda? Narastá alebo klesá toto číslo

Počet pacientov s cievnou mozgovou príhodou každý rok narastá. Kým v roku 2015 bolo v národnom centre zdravotníckych informácií hlásených 10 634 pacientov, v roku 2019 to bolo 12 702 pacientov. Stúpajúci trend si vysvetľujeme tak, že, na jednej strane, starne populácia, na druhej sa vyskytujú mozgové porážky u mladších pacientov.

Existuje vzťah medzi mozgovou príhodou a fibriláciou predsiení?

Fibrilácia predsiení je najčastejšia porucha srdcového rytmu. Je charakterizovaná nepravidelnou elektrickou aktivitou predsiení, pri ktorej chýba ich mechanická aktivita, predsiene pracujú chaoticky a nepravidelne. Napriek pokrokom v liečbe zostáva táto arytmia celosvetovo jednou z hlavných príčin vzniku CMP, srdcového zlyhávania, náhleho úmrtia, kardiovaskulárnej morbidity, ale aj demencie.

Kardioembolický mozgový infarkt tvorí približne tretinu všetkých mozgových infarktov a jeho výskyt sa zvyšuje s rastúcim vekom. Je považovaný za podtyp mozgového infarktu s vysokou závažnosťou a zlou prognózou v porovnaní s mozgovými infarktami inej etiológie. 

Fibrilácia predsiení je veľmi závažné ochorenie, ktoré môže skončiť smrťou. Informujte sa u svojho lekára o rizikách a diagnostike tohto ochorenia. 

V čom spočíva liečba?

V liečbe CMP platí jednoduché pravidlo – čas je mozog. Znamená to, že čím skôr sa začne liečba, tým väčšia je šanca na záchranu väčšej časti mozgového tkaniva a tým menšie následky má pacient. 

Dnes nám na to slúžia tri liečebné stratégie – intravenózna trombolýza, mechanická trombektómia a ich kombinácia. Intravenózna trombolýza spočíva v podaní rekombinantného ľudského aktivátora plazminogénu. Týmto spôsobom liek pomáha „zničiť“ krvnú zrazeninu v mozgovej tepne a pomáha obnoviť prietok krvi. Podáva sa v hodinovej infúzii a treba ho podať čo najskôr.

Ak má pacient uzavretú veľkú mozgovú tepnu, realizuje sa mechanická trombektómia. V tomto prípade sa cez cievu v oblasti slabiny zavedie vodič do mozgovej cievy a priamo odsatím alebo vytiahnutím sa zrazenina odstráni.

Môže človek po prekonaní mozgovej príhody viesť rovnaký život ako predtým?

Ak sú pacienti liečení správne a včas, majú po mozgovej príhode mierne následky alebo nemajú žiadne a nemajú následne ani žiadne obmedzenia.

Množstvo pacientov po cievnej príhode trpí ochrnutím končatiny či poruchami reči. Preto je potrebné, aby ich po prekonaní porážky sledovali odborníci. Väčšina pacientov potrebuje dlhodobú rehabilitačnú a logopedickú starostlivosť a pomoc s následkami, ako je depresia, sociálna izolácia, poruchy stravovania, bolesti, spasticita a ďalšie.

Ďalší článok