Domovská stránka » VZDIALENÝ MONITORING PACIENTOV UŽ AJ NA SLOVENSKU
Inovatívna medicína

VZDIALENÝ MONITORING PACIENTOV UŽ AJ NA SLOVENSKU

V spojení s:
Foto: Adobe Stock
V spojení s:
Foto: Adobe Stock

My v Goldmann Systems, a. s. sme veľmi radi, že v spolupráci s lekárskou a vedeckou komunitou prinášame telemedicínsku platformu TELEMON – vzdialený monitoring fyziologických funkcií pacientov so širokým využitím – už aj na Slovensko.

Technológia dokáže monitorovať zdravotné ťažkosti hospitalizovaných pacientov alebo merať vybrané parametre pacientov v domácom prostredí. Následne tieto namerané hodnoty odosiela do informačného systému v zdravotníckom zariadení.

Platforma TELEMON

Platforma TELEMON je zavedená do praxe s cennou pomocou vo forme námetov, rád a odporúčaní z lekárskej komunity, pričom úzko spolupracujeme s viacerými poprednými odborníkmi z radov lekárov – špecialistov na hepatológiu, gastroenterológiu, diabetológiu, endokrinológiu, infektológiu, pneumológiu a ftizeológiu. Spolupracujeme aj pri implementácii nového snímacieho zariadenia, ktoré vyvíjajú naši partneri z Fakulty elektroniky a informatiky STU v Bratislave.

Technológia dokáže monitorovať zdravotné ťažkosti hospitalizovaných pacientov alebo merať vybrané parametre pacientov v domácom prostredí.

Naším najvýznamnejším partnerom na implementáciu tejto formy vzdialeného monitoringu do praxe na Slovensku a preukazovanie jej výhod je FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Veľmi úzko spolupracujeme aj s Ambulanciou pre diabetes, poruchy metabolizmu a výživy v Trnave a s vybranými ambulanciami všeobecných lekárov pre dospelých.

A v neposlednom rade nami ponúkané výhody spojené s telemedicínou môžu využívať už aj klienti v Domove sociálnych služieb, napríklad v Stupave alebo v Santovke.

Ďalší článok