Domovská stránka » Chronické ochorenia » NIE JE FIBRÓZA AKO FIBRÓZA
Chronické ochorenia

NIE JE FIBRÓZA AKO FIBRÓZA

Článok vznikol v spolupráci s
Článok vznikol v spolupráci s

MUDr. GABRIELA KOŠTURIAKOVÁ, MPH

primárka 1. oddelenia pneumológie a ftizeológie
ŠN sv. Svorada Zobor n. o., Nitra

Čo sú difúzne parenchýmové ochorenia pľúc?

Difúzne parenchýmové ochorenia pľúc, často nazývané všeobecným pojmom pľúcne fibrózy, sú relatívne veľká, pôvodom ochorenia rôznorodá skupina intersticiálnych pľúcnych chorôb (viac ako 200 ochorení). Len u časti z nich poznáme príčinu vzniku, avšak ťažkosti pacientov sú takmer rovnaké. Patologický proces postihuje pľúcne mechúriky, dýchacie cesty, ako aj priestor medzi nimi (interstícium), v dôsledku ktorého v pokročilom štádiu je premena jemnej elastickej štruktúry pľúc na nepoddajné zjazvené tkanivo. Prítomný je rôzny stupeň poškodenia pľúcneho parenchýmu i odlišný obraz zápalu a fibrózy. Z pohľadu prognózy sú najkritickejšie tie, ktoré majú progresívny priebeh s prevahou fibrotizujúcich zmien.

Aké sú príčiny vzniku?

Ak dokážeme vyvolávajúcu príčinu, ide najčastejšie o biologické rizikové faktory zo životného a pracovného prostredia, tzv. bioaerosóly a ich opakovanú inhaláciu u vnímavého jedinca (napr. chovatelia vtákov, práca v poľnohospodárstve), ako aj reaktívne chemické látky i lieky. Značný podiel tvorí postihnutie pľúc pri systémových ochoreniach (pri systémovej skleróze – inak sklerodermii, reumatoidnej artritíde a i.). U podstatnej časti príčina ostáva neobjasnená.

S akými príznakmi pacient prichádza k lekárovi?

Občasný suchý kašeľ, znižovanie výkonnosti so zadýchavaním sa pri bežných denných činnostiach, neskôr aj v kľude, neprimeraná únava, obmedzený nádych, alebo vysiľujúce záchvaty dráždivého kašľa – to všetko sú príznaky, ktoré upozorňujú chorého, že vyšetrenie u pneumológa by nemal odkladať.

Je možné intersticiálne pľúcne choroby liečiť?

Možnosti liečby a prognóza závisia od stupňa závažnosti ochorenia a od konkrétneho typu intersticiálnej pľúcnej choroby. V liečbe sa používajú systémové kortikoidy, imunosupresíva, oxygenoterapia. Antifibrotické lieky sa doteraz výhradne používali na liečbu tzv. idiopatickej pľúcnej fibrózy. Výsledky klinických štúdií ukázali priaznivý vplyv antifibrotickej liečby aj na ostatné progresívne fibrotizujúce formy intersticiálnych pľúcnych chorôb pri systémových ochoreniach, chronickej hypersenzitívnej pneumonitíde, sarkoidóze a i. Pre pacienta má preto zásadný význam včasné a presné určenie diagnózy s kontinuálnym sledovaním.

Aké opatrenia môže pacient zaviesť do svojho života, aby zmiernil, resp. nezhoršoval príznaky ochorenia?

Ak je známa vyvolávajúca príčina ochorenia, mal by sa jej vyhýbať. Fajčenie cigariet vrátane bezdymových produktov, alebo pobyt vo vlhkom prostredí s výskytom plesní je rizikový. Adekvátna výživa a udržiavanie dobrej fyzickej kondície na zabránenie straty svalovej sily podstatne zlepšujú kvalitu života.

Ďalší článok