Skip to main content
Domovská stránka » Chronické ochorenia » KĽUČ K VČASNEJ DIAGNOSTIKE PĽÚCNEJ HYPERTENZIE
Chronické ochorenia

KĽUČ K VČASNEJ DIAGNOSTIKE PĽÚCNEJ HYPERTENZIE

Článok podporený spoločnosťou Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Článok podporený spoločnosťou Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

prof. MUDr. IVETA ŠIMKOVÁ, CSc., FESC, FACC

vedúci lekár Centra pre VCHS v dospelosti a Expertízneho pracoviska pre CTEPH Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH a.s. v Bratislave

Minulý rok sme sa v článku venovali príznakom, diagnostike a prognóze pľúcnej hypertenzie (PH). Dnes sa budeme venovať problému, prečo býva PH diagnostikovaná neskoro.

Cestu k včasnej a správne stanovenej diagnóze komplikuje viacero faktorov, typických pre zriedkavé choroby:

postihuje malý počet pacientov, preto sa praktický lekár alebo internista s nimi vo svojej praxi stretne zriedka,

nedostatočné povedomie o tomto ochorení,

netypické a nenápadné príznaky, nastupujúce pozvoľna.

MÔŽEME DOSIAHNUŤ NEJAKÉ ZLEPŠENIE VO VČASNEJ DIAGNOSTIKE PH?

Áno. Kľúčom včasnej diagnostiky PH je echokardiografia, ktorá slúži v rizikových skupinách ako skríningový nástroj. Napr. pri systémových ochoreniach, z ktorých sklerodermia je komplikovaná PH najčastejšie, sa realizuje takýto skríning. Za rizikové skupiny pre rozvoj PH sa považujú najmä:

prvostupňoví príbuzní pacientov s dedičnou pľúcnou arteriálnou hypertenziou,

pacienti (častejšie ženy) so sklerodermiou,

pacienti s portopulmonálnou hypertenziou,

pacienti po jednej alebo viacerých pľúcnych embóliách, resp. s profilom rizikovým pre chronickú tromboembolickú PH (CTEPH).

Podľa medzinárodných odporúčaní by sa mal echokardiografický skríning u prvých troch skupín vykonávať každoročne. Pacienti, ktorí prekonali pľúcnu embóliu a majú rizikový profil pre CTEPH alebo dýchavicu v priebehu 3 – 6 mesiacov, by mali byť echokardiograficky vyšetrení so zameraním na PH.

LIEČBA PĽÚCNEJ HYPERTENZIE

Je všeobecne známe, že chronická PH je náročne liečiteľné ochorenie. Lieky neovplyvňujú príčinu PH, ale patologické procesy v pľúcnom riečisku, a tak priaznivo ovplyvňujú PH. Výnimkou je CTEPH, ktorá je v priaznivom prípade (nález vhodný na chirurgický výkon a klinický stav pacienta umožňujúci veľkú kardiochirurgickú operáciu) liečiteľná chirurgicky alebo transkatétrovo. Operačný výkon spočíva v odstránení remodelovaných častí pľúcneho riečiska, a tým jeho spriechodnení a zvyčajne prináša veľmi dobré výsledky a je zlatým štandardom liečby CTEPH.

Ostatné formy PH je možné liečiť medikamentózne. Medikamentóznu liečbu možno rozdeliť na liečbu konvenčnú (diuretiká, oxygenoterapia, antikoagulanciá) a špecifickú (prostanoidy, agonisty prostacyklínových receptorov, antagonisty endotelínových receptorov, inhibítory fosfodiesterázy 5 a stimulátory solubilnej guanylátcyklázy). Súčasné liečebné postupy môžu spomaliť alebo zastaviť nepriaznivý vplyv PH na srdce alebo niektorým z nich predísť. Po ich vyčerpaní sú indikované metódy nemedikamentózné – transplantácia pľúc a balóniková atriálna septostómia. Neodmysliteľnú súčasť komplexnej liečby u všetkých pacientov s PH tvoria režimové opatrenia (nízkoprahová aeróbna fyzická aktivita, očkovanie, hormonálna antikoncepcia u žien v produktívnom veku a ďalšie).


Next article
Domovská stránka » Chronické ochorenia » KĽUČ K VČASNEJ DIAGNOSTIKE PĽÚCNEJ HYPERTENZIE
Diabetes

DIABETICKÁ POLYNEUROPATIA

Diabetická polyneuropatia (DPN) je najčastejšou komplikáciou diabetu. Postihuje asi 50 % pacientov s diabetes mellitus. Ide o poškodenie periférnych nervov, ktoré vzniká v dôsledku dlhotrvajúcej hyperglykémie.

MUDr. MILAN GROFIK, PhD.

Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin

Diabetická polyneuropatia (DPN) je najčastejšou príčinou bolesti u diabetikov, ktorá zvyčajne nereaguje na bežné analgetiká a výrazne zhoršuje kvalitu ich života. Je aj najčastejšiou príčinou tzv. diabetickej nohy, teda diabetických ulcerácií, ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť až k amputácii končatiny. Preto je potrebné poznať prvé príznaky polyneuropatie, keďže práve v úvodných štádiach je toto ochorenie dobre liečiteľné. Naopak, v neskorších štádiach, sú už zmeny na periférnych nervoch nezvratné.

Prejavy diabetickej polyneuropatie

Najčastejším symptómom sú tzv. parestézie. Ide o rôzne pocity tŕpnutia, mravčenia či brnenia v nohách. Typicky sa tieto pocity zhoršujú večer alebo v noci. Pacienta nútia opakovane vstať z postele a precvičovať nohami, alebo sa poprechádzať. Inokedy sú prítomné rôzne pocity chladu až oziabania nôh, alebo naopak pocity pálenia, a pacient si musí chodidlá opakovane schladzovať studenou vodou alebo chladivými gélmi.

Niektorí pacienti sa sťažujú na výraznú precitlivelosť nôh a neznášajú napríklad dotyk posteľnej prikrývky alebo nosenie ponožiek. Veľká časť pacientov udáva bolesti v nohách, a to hlavne vo večerných a nočných hodinách, na ktoré nezaberajú bežné lieky na bolesť. Medzi ďalšie symptómy ochorenia patria svalové kŕče, nadmerná slabosť a únava nôh či trofické zmeny na nohách, ako je nadmerná suchosť pokožky s tendenciou vzniku ragád, horším hojením rán a zmeny v kvalite nechtov.

Diagnostika diabetickej polyneuropatie

Diagnózu stanovuje zväčša neurológ alebo diabetológ, a to na základe posúdenia anamnézy a objektívneho nálezu na dolných končatinách, ktoré pozostáva z vyšetrenia rôznych druhov citlivosti. V prípade nejasností môže byť doplnené prístrojové – elektromyografické vyšetrenie alebo vyšetrenie pomocou diagnostickej kožnej náplaste.

Liečba diabetickej polyneuropatie

Základom liečby je kyselina alfa-lipoová. Ide o telu vlastnú látku, pričom pacienti s diabetom trpia deficitom tejto látky. Kyselina alfa-lipoová má výrazný antioxidačný účinok a podstatne zmierňuje symptómy neuropatie, ako je bolesť alebo pocity tŕpnutia. Podmienkou jej terapeutických účinkov je adekvátne dávkovanie, t. j. 600 mg denne, obsiahnuté v registrovaných liekoch, pričom liečba musí byť dlhodobá. V prípade silných bolestí sa pridávajú špeciálne lieky na neuropatickú bolesť.

Next article