Domovská stránka » Chronické ochorenia » CHRÁŇTE SVOJE SRDCE, MAJTE SVOJE ZDRAVIE POD KONTROLOU
Chronické ochorenia

CHRÁŇTE SVOJE SRDCE, MAJTE SVOJE ZDRAVIE POD KONTROLOU

Článok vznikol v spolupráci s:
Článok vznikol v spolupráci s:

Slovákov s cukrovkou pribúda. Podľa údajov NCZI v roku 2019 bolo evidovaných 370 665 pacientov. Ich počet vzrástol medziročne o 4,2 %. Pritom na Slovensku sa odhaduje, že každý tretí pacient s diabetom nie je diagnostikovaný.

doc. MUDr. VIERA DONIČOVÁ, PhD., MBA

Interná a diabetologická ambulancia
HUMAN CARE s. r. o., Košice

Na možné príčiny vzniku diabetu, na hrozby vyplývajúce z tohto ochorenia, ako aj na možný vplyv pandémie covidu na ochorenie, sme sa opýtali doc. MUDr. Viery Doničovej, PhD., MBA.

Aká je podľa vás príčina a čo nám hrozí?

Doteraz známe príčiny nárastu diabetes mellitus sú predovšetkým v nezdravom životnom štýle s nedostatkom pohybu. Obezita zvyšuje riziko vzniku diabetes mellitus v závislosti od jej stupňa. Riziko vzniku diabetu v prípade výskytu diabetu u prvostupňových príbuzných sa zvyšuje až trikrát.

Je známe, že aj niektoré chemické látky, nazývané endokrinné disruptory, zvyšujú riziko vzniku diabetu. Pri súčasnom trende nárastu diabetes mellitus nám hrozí aj jeho presun do mladších vekových skupín. V USA diabetes mellitus typu 2 majú už 9-ročné deti. Predpokladá sa, že zomrú na komplikácie diabetu skôr ako ich rodičia.

Čo je najväčšou hrozbou pre diabetika? Na čo najčastejšie diabetici zomierajú?

Až 80 % pacientov s diabetom umiera na srdcovocievne ochorenia, najčastejšie na infarkty srdca, srdcové zlyhanie a cievne mozgové príhody. Preto keď liečime diabetika, neliečime len hodnoty glykémie, cholesterolu, krvného tlaku, ale celý kardiovaskulárny systém.

Čo prináša súčasná liečba pacientom navyše, okrem zníženia hladiny cukru v krvi?

Novšie lieky na diabetes predstavujú: 1. Skupina inhibítorov spätného vstrebávania glukózy a sodíka v obličkách, tzv. SGLT2 inhibítory. Zvyšujú vylučovanie glukózy, a to až 70 g/deň (300 kcal). Aj vďaka tomu dochádza k poklesu hmotnosti 2-5 kg za pol roka. 2. Lieky zo skupiny inkretínov. Tieto látky sa vylučujú z tenkého čreva ako odpoveď na príjem potravy a zvyšujú tvorbu inzulínu až o 2/3. Okrem zníženia hladiny cukru v krvi niektoré pomáhajú aj znižovať hmotnosť. Najmä prvá skupina (inhibítory SGLT2) významne znižuje riziko zlyhania srdca, kardiovaskulárnych komplikácií a úmrtí.

Aká je dostupnosť tejto liečby pre slovenských pacientov?

Na Slovensku sú moderné lieky relatívne dostupné. Tým je myslené, že sú u nás registrované, ale poisťovňa ich pacientom hradí len pri splnení určitých kritérií. Prvým kritériom je obvykle nedostatočný účinok základnej liečby, druhým môže byť hmotnosť pacienta. Pacient by mal takúto prospešnú liečbu dostať skôr, čo hovoria aj najnovšie odporúčania pre liečbu cukrovky.

Aký vplyv má pandémia COVID-19 na manažment liečby pacientov s diabetom?

COVID-19 znamenal pre našich pacientov zníženie návštev u lekárov, aj nižšiu záchytnosť cukrovky po znížení preventívnych prehliadok. Aj počas COVID-19 diabetologické ambulancie na území Slovenska fungujú, prijímajú nových pacientov a poskytujú aj telemedicínske konzultácie. Počas pandémie sa mnohým pacientom zhoršila kompenzácia cukrovky následkom zníženia pohybu a porušovania diétnych odporúčaní. Nie po každom takomto „záťahu“ sa metabolizmus vie vrátiť do pôvodného výkonnostného stavu. Pankreatické bunky sa pod ťarchou vysokého príjmu sacharidov „poškodia“ a ani pri znovunastolení diéty sa už nevládzu naštartovať.

Ako je to s edukáciou diabetikov?

Edukácia diabetikov je neoddeliteľnou súčasťou liečby diabetu a prebieha počas každej návštevy pacienta u diabetológa. Dá sa povedať, že jej nikdy nie je dosť, a to v akejkoľvek forme. Ako povedal doktor Elliot Joslin: „Učte sa, akoby ste mali žiť večne a žite, akoby ste mali umrieť zajtra.“

Čo môže urobiť pacient, aby ochránil svoje srdce?

Srdce potrebuje svoju „starostlivosť“. Jeho výkonnosť súvisí aj s celkovým stavom ciev, a preto primeranou fyzickou aktivitou trénujeme svoju srdcovocievnu „zdatnosť“. Nemenej významnou súčasťou je výživa, kontrola príjmu a zloženie tukov, kontrola krvného tlaku, vyvarovať sa fajčeniu. To sú už však samostatné témy.


Ďalší článok