Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » STOP RAKOVINE! PREVENTÍVKA VÁM MÔŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT
ADVERTORIAL

Pandémia zasiahla to najcennejšie, čo máme, a to zdravie. A hoci obrátila naše životy hore nohami, koronavírus nie je to najhoršie, čo nás môže postihnúť. Najväčším strašiakom Slovákov totiž zostáva rakovina, ktorá patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia v spoločnosti. 

Čísla by pritom mohli byť oveľa pozitívnejšie, ak by sme dali na radu lekárov a dbali viac na prevenciu.

Ako predísť rakovine?

Slovákov v súčasnej dobe najčastejšie trápi rakovina hrubého čreva, u žien je to aj rakovina prsníka či rakovina krčka maternice, u mužov zas rakovina prostaty. Všetky tieto ochorenia sa pritom dajú včas odhaliť už v raných štádiách prostredníctvom vyšetrení, ktoré síce nie sú povinné, no dokážu vám zachrániť život.

Rakovina hrubého čreva a konečníka

Častejšie ním trpia muži než ženy. Za rizikový sa považuje predovšetkým 50. rok života, kedy sa odporúča, aby pacient absolvoval preventívne vyšetrenie. Odhaliť rakovinu môže test na skryté krvácanie v stolici, no v praxi sa odporúča skôr kolonoskopia, ktorá je oveľa presnejšia.

Vplyv na toto ochorenie majú najmä genetické predispozície, no v neposlednom rade aj nesprávna životospráva. Odborníci odporúčajú vyhnúť sa konzumácii spracovaného mäsa –  konzervovaného, soleného, údeného a najmä červenému mäsu. Vyvarovať by ste sa mali aj alkoholu či fajčeniu. Naopak, strava bohatá na zeleninu, vlákninu a vitamíny vášmu tráveniu veľmi prospeje.

Rakovina prostaty

Často sa v noci vykrádate do kúpeľne? Pociťujete pri močení bolesť či nepríjemné pálenie? Alebo vás bolia dokonca kríže či stehná? Ak ste muž, mali by ste spozornieť, lebo za týmito problémami sa môže skrývať rakovina prostaty.

Stačí pravidelne navštevovať svojho urológa, ktorý vám vyšetrí hladinu PSA, čím sa dá včas odhaliť rakovina prostaty.

Presná príčina tohto ochorenia zatiaľ nie je známa, no najčastejšie sa spája so zlým stravovaním, hormonálnymi zmenami či genetickými predispozíciami. Aj v tomto prípade tak treba dbať na správne stravovacie návyky či udržiavanie si optimálnej hmotnosti, no pomôcť môže aj obmedzenie či absolútne vylúčenie alkoholických nápojov zo života.

Rakovina krčka maternice

Alfou a omegou je klasická gynekologická prehliadka, počas ktorej vám lekár spraví cytológiu. Toto vyšetrenie je priam kľúčové, pretože môže včas odhaliť rakovinu krčka maternice.

A čo je príčinou tohto krutého zabijaka? Je to vírus HPV – jediný pôvodca zhubného nádoru, ktorý súčasná medicína pozná a proti ktorému sa vie aj účinne brániť. Svetielkom nádeje je totiž očkovanie proti rakovine krčka maternice, ktoré poisťovne preplácajú dievčatám vo veku 12 rokov. Všetky mamy by tak mali spozornieť a zvážiť, či včas poskytnú svojim dcéram ochranu pred týmto nebezpečným ochorením.

Rakovina prsníkov

Rakovinu v nich môže vyvolať nesprávna životospráva, neskoré tehotenstvo, rôzne hormonálne vplyvy a množstvo ďalších faktorov, medzi ktoré určite patrí aj stres. Ročne na Slovensku pribudne až dvetisíc žien s týmto ochorením, no ročne naň aj dvetisíc žien zomrie. 

Tomuto ochoreniu sa dá predísť či ho aspoň včas podchytiť prostredníctvom samovyšetrenia. Žena by si mala bruškami prstov prekontrolovať prsníky, a to ideálne na tretí až štvrtý deň po skončení menštruácie. Ak si však nahmatáte nejakú hrčku, netreba hneď panikáriť, lebo „nezrovnalosti“ nemusia hneď znamenať to najhoršie. Určite však treba spozornieť a vyhľadať svojho ženského lekára, ktorý vás pošle na sonografiu či mamografiu. 

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » STOP RAKOVINE! PREVENTÍVKA VÁM MÔŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article